Trip Highlight
 • เที่ยวหรูพรีเมียม พักโรงแรม 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อป เก็บครบทุกไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย 
 • ที่สุดแห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต 
 • ชมถ้ำประตูสวรรค์ เขามหัศจรรย์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน 
 • ขึ้นลิฟต์แก้วชมหุบเขาอวตาร, อัศจรรย์แท่งเสาหินปูน เขาเทียนจื่อซาน, สะพานหนึ่งในใต้หล้าที่ธรรมชาติสร้าง 
 • ท้าความกล้าชมวิวสุดว้าวบนสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
 • ชมโชว์จิ้งจอกขาว การแสดงสุดอลังการ ท่ามกลางขุนเขาและแสงสี 
 • นั่งเรือสัมผัสความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง" เพชรเม็ดงามแห่งเซียงซี, ชมวิว สะพานหงเฉียว, เยือนบ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน 
 • ตระการตาความยิ่งใหญ่ น้ำตกฟูหรง ณ เมืองฟูหรง นครแห่งสายน้ำ 
 • อลังการแลนด์มาร์กใหม่แห่งจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น กับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น 
 • เที่ยวเกาะส้ม ชมบรรยากาศของสวนสาธารณะกลางแม่น้ำ และแลนด์มาร์กต้องเช็คอิน หินแกะสลัก "เหมา เจ๋อตง" 
 • เปิดประสบการณ์เดินทางนั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา-ฟ่งหวง 
 • เดินชิลล์แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินหวงซิงลู่, ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง Changsha Bailian Outlet 
 • อิ่มอร่อยมื้อเด็ดตลอดทริป พร้อมเมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, BBQ ปิ้งย่าง, อาหารซีฟู้ด

หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนจอง

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: CNGOCSXSL002

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
BLUEBAY ZHANGJIAJIE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 บ้านเจ้าเมืองโบราณ - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) - โชว์จิ้งจอกขาว
BLUEBAY ZHANGJIAJIE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) - เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) - สวนจอมลเฮ่อหลง - แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว
HUATIAN TIANDI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง
SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองฉางซา - เกาะส้ม - (รวมรถราง) - ถนนคนเดินหวงซินลู่
HOWARD JOHNSON CHANGSHA AIRPORT
6 Changsha Bailian Outlet - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

0

01 - 06 พ.ค.67

31,999

0

16 – 21 พ.ค.67

29,999

0

18 – 23 พ.ค.67

29,999

0

23 – 28 พ.ค.67

29,999

0

29 พ.ค. – 03 มิ.ย.67

29,999

0

30 พ.ค. – 04 มิ.ย.67

29,999

0

06 – 11 มิ.ย.67

29,999

0

13 – 18 มิ.ย.67

29,999

14

20 – 25 มิ.ย.67

29,999

11

29 มิ.ย. – 04 ก.ค.67

29,999

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 • 06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
 • 09.40 น. ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ SL934 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา

 • 13.35 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา
 • เดินทางสู่โรงแรมที่พัก

= เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

*** บริการ แฮมเบอร์เกอร์บนรถบัส ***

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
(Zhangjiajie 72 floors of mystery)

แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย คอนเซ็ปต์ในการสร้างของสถาปัตยกรรมนี้ เป็นการนำเอาไฮไลท์ที่โดดเด่น รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านต่างๆ ของ “จางเจียเจี้ย” มารวมกันในที่เดียว มีอาคารสูง 72 ชั้น ที่สร้างจําลองมาจากถํ้าประตูสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนของภูเขา และสถาปัตยกรรมของบ้านเสาสูงบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนู สุกี้เห็ด

ที่พัก Bluebay Zhangjiajie Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: บ้านเจ้าเมืองโบราณ - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) - โชว์จิ้งจอกขาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ้านเจ้าเมืองโบราณ

เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ที่สร้างขึ้นตามประเพณีพื้นบ้านของชนเผ่าถู่เจีย ชมความพิถีพิภันของซุ้มประตูหิน มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์สีทอง มังกรบินบนเสาทั้งสองด้านและเสาหินที่แต่ละด้านของห้องโถง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
BBQ ปิ้งย่าง

ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ลงบันไดเลื่อนสู่ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร 

หมายเหตุ: กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โชว์จิ้งจอกขาว
(The Love Story Of A Wooden Man And A Fairy Fox)

ชมการแสดง โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

หมายเหตุ: หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์เสน่ห์เซียงซีแทนหรือโชว์ตำนานรักพันปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ที่พัก Bluebay Zhangjiajie Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) - เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) - สวนจอมลเฮ่อหลง - แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นลิฟต์แก้วชมหุบเขาอวตาร

ชมหุบเขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Record ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World's tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก

สะพานหนึ่งในใต้หล้า

เป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย

เขาเทียนจื่อซาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1992 เทียนจื่อซานคือป่าเสาหินปูนซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของภูเขาหินปูน ตั้งตระหง่านเสียดฟ้าเป็นบริเวณกว้าง โดยมีจุดที่สูงที่สุดคือ 1,262 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณนี้นอกจากจะโดดเด่นที่ป่าเสาหินปูนแล้ว ยังมีภูมิประเทศที่เป็นลำห้วยลึกและชะง่อนผาสูงชันอันสวยงามอีกด้วย  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สะพานกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก

อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ สะพานกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก มีความยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร สร้างจากกระจกนิรภัย 99 แผ่นที่ผ่านการทดสอบโดยใช้รถบรรทุกหนัก 2 ตันวิ่งไปมาได้อย่างปลอดภัย สามารถรองรับน้ำหนักคนได้ครั้งละ 800 คน ซึ่งสะพานนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างสองหน้าผา ส่วนเบื้องล่างเป็นแกรนด์แคนยอน 

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เซ็ตซีฟู้ด

ที่พัก Huatian Tiandi Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง

น้ำตกฟูหรง

น้ำตกใจกลางเมืองอันสวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณฟู่หรง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตระการตา สูง 60 เมตร กว้าง 40 เมตร ตื่นตาความงามของน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันแผ่ขยายเป็นม่านน้ำสีขาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้และภูเขาโดยรอบ กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด โดยสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้จากด้านหลังม่านน้ำตก ซึ่งจะมีทางเดินและถ้ำโบราณที่สามารถเดินเข้าไปชมได้  

= เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง =

เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน

เยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนัก การศึกษาค้นคว้าโบราณคดี

สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว

ชมวิว สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เรือแพ

ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

หมายเหตุ: กรณีที่เมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Sunshine International Hotel Xiangxi
หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองฉางซา - เกาะส้ม - (รวมรถราง) - ถนนคนเดินหวงซินลู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา

หมายเหตุ: รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เกาะส้ม (Orange Isand)

สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา บนเนื้อที่ 70 ตารางเมตร นำท่านนั่งรถแบตเตอร์รี่ชมวิวรอบเกาะที่แสนร่มรื่น ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (Huangxing Road)

เดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ที่มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Howard Johnson Changsha Airport
หรือเทียบเท่า


วันที่หก :: Changsha Bailian Outlet - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Changsha Bailian Outlet

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งแบรนด์จีนและอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Adidas, Armani, BOSS, BOYS, JEEP, Sketcher, Anta, Lining, Onisuka Tiger, Coach เป็นต้น

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา
 • 14.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL935 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

สนามบินดอนเมือง

 • 16.30 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  *เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • การชำระค่าบริการ
  1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง
  2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

 • **กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  **กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
 • 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 • 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 • 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น **
 • 4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  ***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***
 • 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
 • 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

เที่ยวจางเจียเจี้ย ดื่มด่ำกับบรรยากาศความงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง

เที่ยวจางเจียเจี้ย เยือนถิ่นอวตารอลังการเทือกเขาเสียดฟ้า นั่งกระเช้าสู่ถ้ำประตูสวรรค์ เขาเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ลำธารแส้ทอง สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!