Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำคุณบินลัดฟ้าสู่ เมืองซัวเถาวเยื่อนถิ่นบรรพบุรุษไหว้สิ่งศักด์สิทธิ์เสริมสิริมงคล ชมความงาม บ้านดินมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่ 5 วัน 4 คืน
 • ชมความงาม บ้านดินมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่  พร้อมชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้งยามค่ำคืน
 • เที่ยวชมวัดหลิงกวง วัดที่มีประวัติเก่าแก่เป็นพันปี และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 4 มนฑลกวางตุ้ง
 • ไหว้สักการะ เทพเจ้าโจวซือกง ขอพรให้คุ้มครองสุขภาพและเป็นสิริมงคล  อีกหนึ่งเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องการให้โชคลาภเงินทอง
 • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่เฮียงบู้ซัว สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าในชีวิตต้องมาซักครั้ง 
 • ชม วัดไคหยวน วัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้
 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึ้นในสมัย เฉียนหลง สถานที่เก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ
 • เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่เข้าร้านรัฐบาลฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้- ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: CNSWASWACZ202424

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ซัวเถา -เข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
2 สุสานพระเจ้าตากสิน - เมืองจางโจว-วัดซานผิงเทพเจ้าโจวซือกง - เมืองหย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - ชมบรรยากาศบ้านดินยามค่ำคืน (มีไกด์บริการ)
YONGDING HAKKA PRINCE HOTEL
3 เหมยโจว -เจดีย์พระพันองค์ - วัดหลิงกวง - ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว-วัดไคหยวน -ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว -ซัวเถา (มีไกด์บริการ)
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
4 ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)-วัดดอกไม้ขาว -ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)-ไต่ฮงกง -ถนนคนเดินซัวเถา
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
5 เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินซัวเถา - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)
-

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 - 10 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ -  ตุลาคม  2567

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
4-5 คนเดินทาง  รถบัส 7 ที่นั่ง 20,900.- 20,900.- 5,000.-
6-7 คนเดินทาง  รถบัส 14 - 17 ที่นั่ง 17,900.- 17,900.- 5,000.-
8-9 คนเดินทาง  รถบัส 14-17 ที่นั่ง 15,900.- 15,900.- 5,000.-
10 คนเดินทาง  รถบัส 17 ที่นั่ง 13,900.- 13,900.- 5,000.-

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและทางจีนวันแรงงาน  วันชาติจีน ฯลฯ  ต้องเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 -5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-10 ท่าน โดยรถยนต์ 14-17 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ - ซัวเถา -เข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ดินทางถึง ท่าอากาศยานเจียหยาง เฉาซาน เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง สนามบินสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังเมือง เจียหยาง ซัวเถา เฉาหยาง และเมืองอื่นๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว 
 • พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : สุสานพระเจ้าตากสิน - เมืองจางโจว-วัดซานผิงเทพเจ้าโจวซือกง - เมืองหย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - ชมบรรยากาศบ้านดินยามค่ำคืน (มีไกด์บริการ)

 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

 • เดินทางสู่ เมืองผิงเหอ ผิงเหอตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เป็นเทศมณฑลภายใต้เขตอำนาจของเมืองจางโจว 
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดซานผิง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอายุนับพันปีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ในเมืองเหวินเฟิง อำเภอผิงเหอ เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน วัดแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้เขียวชอุ่ม  ภูเขาสวยงาม น้ำทะเลใส และทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการมาเยือนและหลีกหนีความร้อนอบอ้าวของฤดูร้อน
 • จากนั้นพาท่านไหว้สักการะ เทพเจ้าโจวซือกง ขอพรให้คุ้มครองสุขภาพและเป็นสิริมงคล  เทพเจ้าโจวซือกง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก พระชิงสุ่ยจวี่ซือ หรือ พระโจวสู่กง เดิมชื่อ ผูชวี เป็นคนตระกูล แซ่เฉิน (แซ่ตัน) ท่านถือกำเนิดปี พ.ศ. 1587 ที่เชิงเขากูซาน หมู่บ้านเสี่ยวก้อ ตำบลหยองฉั้วน จังหวัดเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน จากตำนานกล่าวว่าท่านผูชวีแตกต่างจากชาวจีนฮั่นทั่วไปคือ ท่านมีผิวดำ ตัวดำ หน้าดำ จมูกโด่ง และงองุ้ม ซึ่งอาจจะสืบเชื้อสายมาจากอินเดียแขกทมิฬทางภาคใต้ที่เดินทางมาค้าสำเภา ท่านผูชวี เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ชอบศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนา ต่อมาท่านได้ถือเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน จนท่านมีภูมิธรรมสูงได้ชื่อว่า พระผู้มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์ คือ เฉ่งจุ้ยโจวซือ หรือ ชิงสุ่ยจวี่ซือ ซึ่งหมายถึงพระผู้สำเร็จธรรมขั้นสูง เทียบได้กับพระอรหันต์ พระเฉ่งจุ้ยโจวซือได้ปฏิบัติธรรมและบริการสังคม จนอายุได้ 65 ปี จึงมรณภาพ เมื่อ พ.ศ.1652 

 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ่ง  ในระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติ  บ้านเรือนชาวท้องถิ่นตลอดสองข้างทาง  
 • ชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง สร้างตั้งแต่สมัยราชวงส์ซ่ง ด้วยเอกลักษณ์ที่มีความพิเศษ และลักษณะเฉพาะตัว ทำบ้านดินแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนทั้งหมด 46 หลัง ถือที่เป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของเมืองจีน  บ้านมีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสีเหลี่ยม เป็นตึกสูงประมาณ 3-4 ชั้น บ้าน 1 หลังมีห้อง 200 กว่าห้อง ตรงกลางบ้านจะเป็นลาโล่งสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว ภายใบ้านดินจะทำด้วยไม้ไผ่สานกับดินเหนียวซึ่งเมื่อตอนหน้าหนาวจะช่วยทำให้อบอุ่น หน้าร้อนก็ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ในอำเภอหย่งติ้งมีบ้านดินแบบทรงกลมกว่า 300 หลัง และแบบสี่เหลี่ยมกว่า 4,000 หลัง พร้อมชมบรรยากาศแสงสีของบ้านดินยามค่ำคืน

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ YONGDING HAKKA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สาม : เหมยโจว -เจดีย์พระพันองค์  - วัดหลิงกวง - ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว-วัดไคหยวน -ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว -ซัวเถา (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เดินทางสู่ เมืองเหมยโจว ถือเป็นเมืองแห่งชาวจีนฮากก มีชาวจีนฮากกาอาศัยอยู่มากที่สุดในจีนตอนใต้  เป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดด้วยเช่นกัน ถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และเมืองการท่องเที่ยวที่สำคัญชองจีนเมืองหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านสู่ เจดีย์พระพันองค์ มีประวัติยาวนานกว่าพันปี เจดีย์เดิมสร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง ปี 1993 รัฐบาลกับประชาชนท้องถิ่นได้ร่วมลงทุนสร้างใหม่เป็นเจดีย์หินแกรนิต 9 ชั้น สูง 36 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ในทุกชั้นของกำแพงทั้งในและนอก จะแกะสลักพระพุทธรูปต่างๆรวมกันเป็นพันองค์จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง เป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่เป็นพันปี และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 4 มนฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่กว่า 6,000 ตารางเมตร  จากนั้นนำท่าน ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของแม่น้ำที่งดงามตามธรรมชาติ 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 40นาที เป็นเมืองโบราณต้นกำเนิดของ "วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล" แห่ง
  สำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตี๋กรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน เป็นวัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ เพราะว่าที่นี่จะได้พบแต่คนที่ถือศีลเต็มไปหมด ภายในวัดจะได้ชมพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงามมากมาย จุดขอพรที่แนะนำคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้ขี่ปลาหลีฮื้อปลาสิงโตและปลามังกร และ องค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร ทั้งสององค์นี้ชาวจีนมีความเชื่อและศรัทธาอย่างมาก โดยเฉพาะการมาขอพรเรื่องค้าขายคล่อง ปลดหนี้สินได้รวดเร็ว  เดินทางราบรื่นปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงและมีบริวารที่ดี 

 • พาท่าน ผ่านชมสะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน มีความยาวกว่า 515 เมตร และยังถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองแต้จิ๋ว และนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ซึ่งเป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว 
 • นำท่านสู่นมัสการเทพเจ้ามังกรเขียวที่ศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะ หรือ ศาลเจ้ามังกรเขียว สร้างขึ้น เพื่อรําลึกถึง แชเล่งเอี๊ยะ ขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋ว สมัยราชวงศ์หยวนเมื่อพันปีก่อน เป็นยุค ที่คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน แต่คนที่จะลงเรือสำเภาออกนอกประเทศ ต้องเป็นขุนนางพ่อค้าและเศรษฐี   คนจนจึงใช้วิธีลักลอบหนี ซึ่งมีโทษหนักถึงประหารชีวิต แชเล่งเอี๊ยะจึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลงเรือสำเภาหนีไปใช้ชีวิตในเมืองใหม่แล้วยังมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหลำ หนีมาลงเรือด้วยไปใช้ชีวิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกา เมื่อชาวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลับมาสร้างศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ 
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่: ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)-วัดดอกไม้ขาว -ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)-ไต่ฮงกง -ถนนคนเดินซัวเถา

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านสักการะ ไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล และนอกจากนี้บนยอดเกาะยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะหม่าสือนี้มีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ของทะเลสองสีที่จะมองเห็นได้จากบนยอดเกาะ สถานที่แห่งนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดา ตั้งอยู่ปากอ่าวเมือซัวเถา มีแม่น้ำสามสายไหลมารวมกัน  บริเวณโดยรอบก็มีหินทะเลก้อนใหญ่วางประดับ ทำให้มีพลังของธรรมชาติรายล้อมไว้ และยังเป็นจุดที่มีลม น้ำ ภูเขา ท้องฟ้า ครบทั้งหมด จึงเป็นแหล่งรวมพลัง ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่ครบสมบูรณ์ ใครที่มาไหว้ขอพรจะได้รับพลังฮวงจุ้ยที่ดีกลับไปอย่างแน่นอน

 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว  ความร่ำรวย ความมั่นคงราบรื่น และสุขภาพดี เป็นเสียงคำขอพร ที่มีคนขอมากที่สุดเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เต่าบ้อ  เง็กเซียนฮ่องเต้ และองค์เทพเจ้าเห้งเจียที่ดูมีพลังมาก จึงเป็นไฮไลท์เด็ดของการเดินทางมาวัดแห่งนี้ เชื่อกันว่าใครที่ได้มาไหว้เทพเจ้าเห้งเจียองค์นี้แล้ว จะช่วยส่งเสริมไหวพริบปฏิพาน  มีอำนาจบารมีและความกล้าหาญ ศัตรูหรือผู้คิดปองร้ายจะเกรงกลัว สุขภาพจะดีมีแต่ความร่าเริง วัดแปะฮวยเจียง จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม เพราะการมาไหว้เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ ถือว่าครบทุกด้าน จะขอเรื่องครอบครัว ลูกหลาน อำนาจบารมี ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี  

 • นำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮียงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย 

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองซัวเถา  Shantou’s Old town หรือเสี่ยวกงหยวน ต้นแบบของถนนเยาวราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของเมืองซัวเถา (Shantou) ล้อมรอบไปด้วยอาคารตึกโบราณที่สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ได้รับการรีโนเวทให้สวยงาม ดูแลเป็นอย่างดีให้มีบรรยากาศย้อนยุค และมีการปรับปรุงถนนคนเดินใหม่ให้สะอาดเป็นระเบียบ หากเที่ยวชมเมืองเก่าซัวเถา Shantou's OId town ช่วงเย็นๆ จะมีการเปิดไฟสวยงามกว่าตอนกลางวัน ตรงกลางของถนนคนเดินจะมีศาลาอนุสรณ์สถานจงซาน  สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าขายอาหาร ขนม ของที่ระลึก เครื่องดื่ม มองไปทางไหนก็มีแต่ของน่าทาน บรรยากาศดีมาก 
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่ห้า : เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินซัวเถา - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบิซัวเถา เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 3 วัน 
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ 
 • รถรับ-ส่ง ไป-กลับสนามบินซัวเถา
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 4* 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ซัวเถา / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าอาหารกลางวันเย็นตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ 1000 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!