Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 -10 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (แนะนำ! จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com คลิก!) 
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม 
 • เยือนซัวเถา ถิ่นที่ชาวจีนโพ้นทะเลต้องกลับไปสักครั้งในชีวิต 
 • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่เฮียงบู้ซัว ขอพรเรื่องธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง 
 • เยือนเกาะหม่าสือ เกาะศักดิ์สิทธ์ของชาวจีน สักการะ ไฮตั่งม่า เจ้าแม่ทับทิม ให้ชีวิตสงบราบรื่น 
 • ชม วัดไคหยวน วัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้ 
 • ขอพรครบจบในที่เดียว ณ วัดดอกไม้ขาว แปะฮวยเจียม 
 • ไหว้ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ต้นกำเนิดปอเต็กตึ้งในไทย 
 • ไหว้สักการะ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมฉลองพระองค์ที่นำมามอบไว้ ณ ที่แห่งนี้
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: GGSWA01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน - รถรับจากสนามบินส่งที่พัก (ไม่มีไกด์)
KYRIAD MARVELOUS HOTEL
2 เฮียงบู้ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - วัดดอกไม้ขาว (มีไกด์)
KYRIAD MARVELOUS HOTEL
3 วัดไคหยวน - สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)(มีไกด์)
KYRIAD MARVELOUS HOTEL
4 เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน - ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-10 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

4-5 คนเดินทาง  รถบัส 7 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

15,900

เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

15,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

4,000

6-7 คนเดินทาง  รถบัส 14 - 17 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

14,900

เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

14,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

4,000

8-9 คนเดินทาง  รถบัส 14-17 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

12,900

เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

12,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

4,000

10 คนเดินทาง  รถบัส 17 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

11,900

เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

11,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

4,000

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและทางจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

เดินทาง 4 -5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

เดินทาง 6-10 ท่าน โดยรถยนต์ 14-17 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน - รถรับจากสนามบินส่งที่พัก (ไม่มีไกด์)

กรุงเทพฯ - ซัวเถา

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกได้เอง
 • ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน เมืองซัวเถา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน 
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว

ที่พัก Kyriad Marvelous Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Kyriad Marvelous Hotel


วันที่สอง :: เฮียงบู้ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - วัดดอกไม้ขาว (มีไกด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เฮี้ยงบู้ซัว
นมัสการเจ้าพ่อเสือ

เฮี้ยงบู้ซัว สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต และได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นองค์ต้นแบบที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้ง กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต เป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

ศาลเจ้าไต่ฮงกง

แต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนมากที่สุดคือ ศาลาไต่ฮงกง ซึ่งมีความยาว 22 เมตร สูง 14 เมตร โดยใช้เสาหินขนาดยักษ์ 16 ตันค้ำไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่ โดยใช้หยกขาวที่นำเข้ามาจากประเทศพม่ามาแกะสลัก เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนในประเทศไทยได้รวบรวมกันบริจาคเงินในการซ่อมแซม บูรณะสุสานแห่งนี้จนใหญ่โต สวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต็กตึ้งในประเทศไทยอีกด้วย

วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว)

วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว)

วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว แปะคือขาว ฮวยคือดอกไม้ ท่านสามารถขอพรครบจบในที่เดียว ขอพรครบทุกด้านทั้งการงาน เจริญ ร่ำรวย มั่นคง ราบรื่น อธิษฐานขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว เง็กเซียนฮ่องเต้ประทานพรเรื่องของธุรกิจการค้า การงาน องค์เต๋าบ้อ หรือสมเด็จพระอนุตตรธรรมมารดา พระมารดาแห่งดวงดาวผู้สร้างดวงดาวและจักรวาลทั้งปวง

เราเริ่มต้นที่การไหว้ฟ้าดินก่อน อิ๊กไป้ ไหว้ครั้งที่ 1 หยี่ไป้ ไหว้ครั้งที่ 2 ซัมไป้ ไหว้ครั้งที่ 3 ต่อทวยเทพทั้งปวง เรียบร้อยแล้วไหว้ทิศทั้ง 4 แล้วจึงสักการะบูชาองค์เทพแต่ละองค์รวมถึงองค์เทพประธานก็จะเป็นการรับพลังบวกดีๆ การตั้งจิตอธิษฐานขอพรนั้นต้องบอกชื่อนามสกุลและเอ่ยชื่อองค์เทพแต่ละท่านรวมถึงความต้องการ เคล็ดลับ เราขอพร 1 องค์เทพต่อ 1 เรื่อง ก็จะทำให้เราจำได้ว่าองค์เทพองค์ใดประทานพรให้กับเราจะได้มาขอบคุณถูก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก Kyriad Marvelous Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Kyriad Marvelous Hotel


วันที่สาม :: วัดไคหยวน - สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)(มีไกด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

วัดไคหยวน

เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมหินหยกขาวปางทะเลใต้ และเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร มีความเชื่อว่า หากมากราบไหว้บูชาแล้วจะทำให้ค้าขายคล่อง ปลดหนี้ได้รวดเร็ว เดินทางได้ราบรื่น ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง มีบริวารที่ดี

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลัง เป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลา มา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ เหล่าพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

เกาะหม่าสือ
ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม

เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเนื้อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนทั้งในและต่างประเทศให้ความนับถือ และไปขอพรจาก ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเล และมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก Kyriad Marvelous Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Kyriad Marvelous Hotel


วันที่สี่ :: เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน - ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 อิสระพักผ่อนและเที่ยวตามอัธยาศัย

เช็คเอาท์จากโรงแรม

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินซัวเถา เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 2 วัน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • รถรับ-ส่ง ไป-กลับสนามบินซัวเถา
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 4*3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-ซัวเถา / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าอาหารกลางวันเย็นตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ 800 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!