สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว Toyota Wish(4 คน) หรือ VolksWagen(6/8 คน)
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมนอกเมือง 3 คืน และใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 4 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด  ท้าลมหนาว ณ จุดชมวิว Wuling ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,275 เมตร บนเขาเหอฮวนซาน
  - เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาสวยงาม
  - สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ  SUNMOON LAKE แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของเกาะไต้หวัน 
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  - ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: LANDPKTW82

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เข้าที่พัก
HUANG‘S MANSION
2 โรงแรม - เมืองผู่หลี่ - โรงกลั่นเหล้าผู๋หลี่ - ชิงจิ้งฟาร์ม - Cingjing Skywalk - เข้าที่พัก
QINGJING HOTEL
3 โรงแรม - ภูเขาเหอฮวนซาน - จุดชมวิวหวู่หลิง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - เข้าที่พัก
SHUI SHA LIAN HOTEL
4 โรงแรม - วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซันซื่อ - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) - เข้าที่พัก
YOUR HOTEL TAIPEI
5 โรงแรม - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - Gloria outlets - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW
4 ท่าน ใช้รถ Toyota Wish 15,900

จองทางไลน์ โทรจอง

5-6 ท่าน ใช้รถ  VolksWagen T5 or T6 15,900

จองทางไลน์ โทรจอง

7-8 ท่าน ใช้รถ VolksWagen Big T5 15,900

จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุ: 

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ***หากเป็นช่วงที่หิมะตกหนักบนยอดเขาโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เข้าที่พัก

 • --.-- น.       ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.       ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านชม  หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่ HUANG‘S MANSION / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 2 : โรงแรม - เมืองผู่หลี่ - โรงกลั่นเหล้าผู๋หลี่ชิงจิ้งฟาร์ม - Cingjing Skywalk - เข้าที่พัก 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่
 • นำท่านชม โรงกลั่นเหล้าผู๋หลี่ ที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ที่มีอายุกว่า100 ปีนอกจากของเหล้าที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีขนมของฝากที่มีส่วนผสมของเหล้าให้ได้ชิมให้ได้ซื้อเป็นของฝากจากเมืองนี้ด้วย

 • จากนั้นนำท่านสู่ ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm)เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ
 • เที่ยวชม  Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่  QINGJING  HOTEL / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 3 : โรงแรม - ภูเขาเหอฮวนซาน - จุดชมวิวหวู่หลิง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - เข้าที่พัก

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.30 น.     รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ ภูเขาเหอฮวนซาน (Hehuanshan)ทุก ๆ ฤดูหนาวชาวไต้หวันต่างตั้งหน้าตั้งตารอลมหนาวที่มีอุณหภูมิเย็นพอทำให้เกิดหิมะ และพากันไปสัมผัสความเย็นบนยอดเขาที่ระดับความสูง 3,000 วิวบนยอดเขาในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ฤดูกาล จะมีความงดงามไม่เคยซ้ำกัน เราอาจจะได้เจอทะเลหมอก ดอกไม้ หรือแม้กระทั่งหิมะ
 • พาท่านเดินชมวิวบริเวณ จุดชมวิว SHIMENSHANเป็นจุดที่ปีนเขาที่ง่ายที่สุดของบนเขานี้มีการสร้างบันไดให้เดินได้สะดวก ให้นักท่องเที่ยวได้ไต่เส้นทางไปตามเส้นทางเขาเพื่อชมวิวที่งดงาม
 • พาท่านไปยัง จุดชมวิวหวู่หลิง (Wuling)เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ยนภูเขาเหอหวนมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง>3,275 เมตร มีลานชมวิวอยู่ทางด้านตะวันออกที่สามารถมองเห็นภูเขาสูงและต่ำและในบางวันจะเห็นชั้นเมฆทะเลหมอกในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมขาวโพนเป็นที่ดึงดูดคนจำนวนมากให้มาสัมผัสควมเย็นอย่างเพลิดเพลิน

 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Sun Moon Lakeล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชาจากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)
 • เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Streetที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่  SHUI SHA LIAN HOTEL / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 4 : โรงแรม - วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซันซื่อ - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) - เข้าที่พัก

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00น.รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา

 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับ ไทเป 
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่  YOUR  HOTEL TAIPEI / หรือเทียบเท่า 3*


  DAY 5 : โรงแรม - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - Gloria outlets - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

  • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • 09.00น.       รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว  เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้าหินทะเลเทียนหินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
  • เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยงที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ
  • จากนั้นพาท่านอิสระ ช้อปปิ่งย่าน Gloria outlets   
  • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
  • ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
  • --.-- น.          เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง


  ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

  สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

  China Airlines (CI)

  ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
  BKK - TPE
  CI838 08.35-13.15 เช็คราคา
  ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
  TPE - BKK
  CI837 22.05-00.35

  Thai Airways (TG)

  ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
  BKK - TPE
  TG634 07.10-11.50 เช็คราคา
  ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
  TPE - BKK
  TG635 20.05-22.50

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-8 ท่าน
  • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 5 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8-12 ช.ม. / วัน)
  • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • Local Sim Card 1 sim/group
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
  • ค่าประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง (หากสนใจทำการซื้อเพิ่ม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ข้อควรทราบ :

  • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
  • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
  • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เมื่อลูกค้าเดินทางไปถึงไต้หวันคนขับรถจะนำพาสปอร์ตของท่านไปซื้อซิม เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
  • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

  RELATED ARTICLES

  ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

  ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

  ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

  หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

  สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

  สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

  Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

  รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!