ค้นหาบทความ:

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เมืองซัวเถา (Shantou) ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่มีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศจีน นอกจากนี้ ซัวเถายังเป็นที่รู้จักในฐานะถิ่นกำเนิดของชาวแต้จิ๋ว (Teochew) ที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการสืบทอดและรักษามาจนถึงปัจจุบัน

ชาวแต้จิ๋วมีการอพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ชุมชนแต้จิ๋วในต่างประเทศมีการรวมกลุ่มเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาอย่างเหนียวแน่น และหากมีโอกาส ก็อยากกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาสักครั้ง

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เมืองซัวเถาในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ 18 ถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติ ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิ้น จูไห่ เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคของจีนแถบบน ดังนั้นแล้ว เมืองซัวเถาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไม่น้อย มาดูกันว่าไปเที่ยวจีนที่เมืองซัวเถา จะมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง

เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ

เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เมืองซัวเถา

เฮี้ยงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี้ยงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม เกาะหม่าสือ

ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม เกาะหม่าสือ เมืองซัวเถา

เกาะหม่าสือ เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนทั้งในและต่างประเทศให้ความนับถือ เกาะหม่าสือเป็นเกาะขนาดเล็ก มีเนื่อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา ให้ท่านขอพรจาก ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเล และมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเลและมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล

ไฮตังม่า หรือที่รู้จักในชื่อ เจ้าแม่ทับทิม เป็นเทพธิดาแห่งทะเลในวัฒนธรรมจีน ซึ่งชาวเรือและชาวประมงนับถือเป็นผู้คุ้มครองและปกป้องในการเดินทางทางทะเล ชื่อจริงของเธอคือ หลินโหมว (Lin Mo) หรือ หลินโมเนียง (Lin Mo Niang) เกิดในครอบครัวชาวประมงในมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) เมื่อสมัยราชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty) ตามตำนานเล่าว่า หลินโหมวมีความสามารถในการทำนายสภาพอากาศและช่วยเหลือชาวเรือให้รอดพ้นจากอันตรายกลางทะเล

ชาวบ้านต่างนับถือเธอเป็นเทพธิดาและสร้างศาลเจ้าเพื่อบูชา เนื่องจากเธอได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายจากภัยพิบัติทางทะเล ทำให้เธอได้รับการเคารพบูชาในฐานะ "เทพธิดาแห่งทะเล" หรือ "เจ้าแม่ทับทิม" ที่ผู้คนเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถปกป้องคุ้มครองจากอันตรายทางทะเล

เที่ยวเมืองซัวเถา ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว (Chaozhou Ancient City)

เมืองโบราณแต้จิ๋ว (Chaozhou Ancient City)

เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ ที่เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ ที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแต้จิ๋วที่สำคัญ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมโบราณ ศิลปะวัฒนธรรม และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเมืองแต้จิ๋วมีประวัติศาสตร์ย้อนไปมากกว่าพันปี ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty) และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty) และซ่ง (Song Dynasty) เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับหลายประเทศ

วัดไคหยวน

วัดไคหยวน

วัดไคหยวน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว วัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังราว ค.ศ.738 สมัยจักรพรรดิ์ถังสวนจง (หมิงตี้) บางส่วนเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน แต่ก่อนเคยมีเนื้อที่ร้อยกว่าโหม่ว (โหม่ว เป็นภาษาจีนแต่จิ๋ว ภาษาจีนกลางเรียกว่า หมู่ เป็นมาตราวัด 1 หมู่มีเนื้อที่เท่ากับ 666.7 ตร.ม.) แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 20 โหม่ว ถูกรุกที่บ้าง เอาไปทำอย่างอื่นบ้าง ประตูใหญ่ที่คนเข้าออก (ซานเหมือน) มีท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) อยู่ด้านซ้ายขวาข้างละ 2 องค์ ตรงกลางเป็นรูป พระศรีอาริยเมตไตร อาคารหลักเรียกว่า ต้าฉงอู่เตียน เป็นวิหารกลาง ปลูกบนยกพื้นหินแกรนิต ภายในมีพระปฏิมาประธาน 3 องค์ ตรงกลางเป็นพระศากยมุนี ข้างซ้ายเป็นพระไภษัชยคุรุ ด้านขวาเป็นพระอมิตาภะ ริมผนังสองด้านเป็นพระอรหันต์ข้างละ 9 องค์ รวมเป็น 18 ที่เรียกว่า จับโป้ยหล่อฮั่น ตรงกลางเป็นพระแม่กวนอิมเหยียบบนปลาหลีฮื้อ เรียกว่า กวนอิมทะเลใต้ ประติมากรรมทั้งหมดนี้สร้างขึ้นใหม่ แต่มีความงดงามมากเนื่องจากของเดิมถูกทำลายหมดในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม สร้างเพื่อรำลึกถึงเสนาบดีหันเหวินกงผู้ซื่อตรงและเต็มไปด้วยความสามารถในสมัยราชวงศ์ถัง แต่ถูกพวกกังฉินยุยงฮ่องเต้และโดนเนรเทศลงมาภาคใต้ ซึ่งเป็นเมืองแต้จิ๋ว ณ ปัจจุบัน โดยหันเหวินกงเป็นผู้ทำให้เมืองแต้จิ๋วมีความเจริญสูงสุด ทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ฯลฯ

 

สะพานเซียงจื่อ (Xiangzi Bridge)

สะพานเซียงจื่อ (Xiangzi Bridge)

สะพานเซียงจื่อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อว่าสะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปี ค.ศ. 1170 โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้

สะพานเซียงจื่อ หรือที่รู้จักในชื่อ สะพานกวงจี (Guangji Bridge) เป็นสะพานโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สะพานนี้มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยในยุคนั้น และถือเป็นหนึ่งในสะพานโบราณที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางข้ามแม่น้ำหาน (Han River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของเมืองแต้จิ๋วและมีส่วนประกอบสำคัญคือ สะพานหินและสะพานไม้ที่สามารถเปิดปิดได้เพื่อให้เรือสามารถผ่านได้ ความโดดเด่นของสะพานเซียงจื่อก็คือ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างที่มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสะพานหินคงที่และสะพานไม้ที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ ลักษณะพิเศษของสะพานนี้คือการรวมเทคนิคการก่อสร้างสะพานแบบถาวรและแบบชั่วคราวเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเสาทั้งหมด 24 ต้นที่สร้างขึ้นจากหินเพื่อรองรับโครงสร้างหลัก เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเมืองซัวเถาที่สวยงามและถือว่าล้ำยุคในสมัยนั้น

 

ศาลเจ้าไต่ฮงกง

ศาลเจ้าไต่ฮงกง

ศาลเจ้าไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยางแต่เดิมเป็นสุสาน ของซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนมากที่สุดคือ ศาลาไต่ฮงกง ซึ่งมีความยาว 22 เมตร สูง 14 เมตร โดยใช้เสาหินขนาดยักษ์ 16 ตันค้ำไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่ โดยใช้หยกขาวที่นำเข้ามาจากประเทศพม่ามาแกะสลัก มีความสูงประมาณ 2.8 เมตร น้ำหนักประมาณ 3.5 ตัน เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนในประเทศไทยได้รวบรวมกันบริจาคเงินในการซ่อมแซม บูรณะสุสานแห่งนี้จนใหญ่โต สวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต็กตึ้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ ไต่ฮงกงผู้นี้

 

วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

วัดแปะฮวยเจียม มีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆ ตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์ (พระเจ้าหยก) และเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆ ของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก

แนะนำ! ทริปเที่ยวซัวเถาแบบส่วนตัว

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ 9 ที่เที่ยวลี่เจียง ที่ต้องไปโดน

ใครไม่เจียง แต่ ลี่เจียง ชื่อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พาไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของประเทศจีน เมืองลี่เจียง...ดินแดนภูเขาและธรรมชาติสุดอลังการ บางคนถึงขั้นหลงธรรมชาติที่ลี่เจียงจนอยากกลับไปอีกครั้ง ตามมาดูกันค่ะว่าคุณจะหลงรักเมืองลี่เจียงเหมือนอย่างเราไหม แต่รับรองว่าคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน กับไฮไลท์สุดน่าทึ่งที่ทุกคน จะต้องร้องว้าว

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

วิธีเตรียมตัวก่อนไปพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

ใครจะไปพิชิตเจ้าภูเขาหิมะมังกรหยก แห่งลี่เจียง กันบ้างยกมือขึ้น จะขึ้นเขาสูงขนาดนั้น เราต้องรู้จักวิธีป้องกันและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ นอกจากร่างกายที่ต้องฟิตพร้อม ยังต้องมีอะไรอีกไหมน้า...งั้นตามมา มาดูสิ่งของที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับนักพิชิตทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ร่างกายต้องแข็งแรง ใจก็ต้องแกร่งดั่งร่างกาย ถึงจะได้พิชิตสำเร็จ

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร อ่านแล้วเที่ยวตามได้เลย

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!