Trip Highlight
 • บินตรงลงฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines เปิดประสบการณ์การเดินทาง ฮ่องกง-ซัวเถา ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • เยือนซัวเถา ถิ่นที่ชาวจีนโพ้นทะเลต้องกลับไปสักครั้งในชีวิต ทริปเที่ยวซัวเถากับ 3 option ที่คุณเลือกได้
  • โปรแกรมที่ 1 เกาะหม่าสือ ไฮตังม่า - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ท่าเรือโบราณจางหลิน
  • โปรแกรมที่ 2 เฮี้ยงบู้ซัว นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ศาลเจ้าไต่ฮงกง - วัดแปะฮวยเจียม
  • โปรแกรมที่ 3 วัดไคหยวน - เมืองโบราณแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ Xiangzi Bridge (สะพานวัวคู่)
 • เดินทางแบบส่วนตัว โดยรถรับส่ง Alphard 7 ที่นั่ง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมความสะดวกสบายครบครันตลอดทริป
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: CNBKKHKGHB01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - สถานีรถไฟความเร็วสูง West Kowloon - สถานีรถไฟเชาซาน เมืองซัวเถา - โรงแรม
Holiday Inn Express Shantou City Center
2 โรงแรม - City Tour เมืองซัวเถา (3 Option ให้ท่านเลือก) - เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถไฟความเร็วสูง - โรงแรม
The Kowloon Hotel
3 โรงแรม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้นท่านละ
(ผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567

22,900 บาท

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง

เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - สถานีรถไฟความเร็วสูง West Kowloon - สถานีรถไฟเชาซาน เมืองซัวเถา - โรงแรม

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 07.30 น. *เช็คอิน* ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 10.40 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 14.40 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) 
 • ทางออก Exit A (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน)

สถานีรถไฟความเร็วสูง West Kowloon

 • เดินทางสู่ สถานีรถไฟ West Kowloon เพื่อเดินทางสู่เมืองซัวเถา (ท่านเดินทางขึ้นรถไฟด้วยตัวท่านเอง)
 • เมื่อเดินทางถึง สถานีรถไฟเชาซาน เมืองซัวเถา (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับท่านที่สถานีรถไฟ)

ที่พัก Holiday Inn Express Shantou City Center


วันที่สอง :: โรงแรม - City Tour เมืองซัวเถา (3 Option ให้ท่านเลือก) - เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถไฟความเร็วสูง - โรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

City Tour เมืองซัวเถา (3 Option ให้ท่านเลือก)

Option 1 : เกาะหม่าสือ  ไฮตังม่า - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ท่าเรือโบราณจางหลิน

เกาะหม่าสือ
ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม

เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเนื้อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนทั้งในและต่างประเทศให้ความนับถือ และไปขอพรจาก ไฮตังม่า เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเล และมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลัง เป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลา มา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ เหล่าพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

ท่าเรือโบราณจางหลิน 

เป็นท่าเรือโบราณของเมืองซัวเถา บ้านเกิดของเรือหัวแดงและเป็นจุดเริ่มต้นของ "เส้นทางสายไหมทางทะเล" ของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง ชาวแต้จิ๋ว-ซัวเถาส่วนใหญ่จะโดยสารเรือหัวแดงออกเดินทางจากจากท่าเรือจางหลินออกทะเล เพื่อหาเลี้ยงชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือใบที่ใช้นั้น หัวเรือถูกรัฐบาลบังคับให้ทาสีเป็นสีแดง จึงมีชื่อว่าเรือหัวแดง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาวแต้จิ๋ว-ซัวเถาในมณฑลกวางตุ้งในราชวงศ์ชิง


Option 2 : เฮี้ยงบู้ซัว นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ศาลเจ้าไต่ฮงกง -  วัดแปะฮวยเจียม

เฮี้ยงบู้ซัว
นมัสการเจ้าพ่อเสือ

เฮี้ยงบู้ซัว สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต และได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นองค์ต้นแบบที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้ง กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต เป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

ศาลเจ้าไต่ฮงกง

แต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนมากที่สุดคือ ศาลาไต่ฮงกง ซึ่งมีความยาว 22 เมตร สูง 14 เมตร โดยใช้เสาหินขนาดยักษ์ 16 ตันค้ำไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่ โดยใช้หยกขาวที่นำเข้ามาจากประเทศพม่ามาแกะสลัก เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเล และชาวจีนในประเทศไทยได้รวบรวมกันบริจาคเงินในการซ่อมแซม บูรณะสุสานแห่งนี้จนใหญ่โต สวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต็กตึ้งในประเทศไทยอีกด้วย

วัดแปะฮวยเจียม

วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว แปะคือขาว ฮวยคือดอกไม้ ท่านสามารถขอพรครบจบในที่เดียว ขอพรครบทุกด้านทั้งการงาน เจริญ ร่ำรวย มั่นคง ราบรื่น อธิษฐานขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว เง็กเซียนฮ่องเต้ประทานพรเรื่องของธุรกิจการค้า การงาน องค์เต๋าบ้อ หรือสมเด็จพระอนุตตรธรรมมารดา พระมารดาแห่งดวงดาวผู้สร้างดวงดาวและจักรวาลทั้งปวง

เราเริ่มต้นที่การไหว้ฟ้าดินก่อน อิ๊กไป้ ไหว้ครั้งที่ 1 หยี่ไป้ ไหว้ครั้งที่ 2 ซัมไป้ ไหว้ครั้งที่ 3 ต่อทวยเทพทั้งปวง เรียบร้อยแล้วไหว้ทิศทั้ง 4 แล้วจึงสักการะบูชาองค์เทพแต่ละองค์รวมถึงองค์เทพประธานก็จะเป็นการรับพลังบวกดีๆ การตั้งจิตอธิษฐานขอพรนั้นต้องบอกชื่อนามสกุลและเอ่ยชื่อองค์เทพแต่ละท่านรวมถึงความต้องการ เคล็ดลับ เราขอพร 1 องค์เทพต่อ 1 เรื่อง ก็จะทำให้เราจำได้ว่าองค์เทพองค์ใดประทานพรให้กับเราจะได้มาขอบคุณถูก


Option 3 : วัดไคหยวน - เมืองโบราณแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ Xiangzi Bridge (สะพานวัวคู่)

วัดไคหยวน

เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมหินหยกขาวปางทะเลใต้ และเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร มีความเชื่อว่า หากมากราบไหว้บูชาแล้วจะทำให้ค้าขายคล่อง ปลดหนี้ได้รวดเร็ว เดินทางได้ราบรื่น ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง มีบริวารที่ดี

เมืองโบราณแต้จิ๋ว

เมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นต้นกำเนิดของ "วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล" ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนโพ้นทะเลจากทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีอายุนับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และชม กำแพงเมืองโบราณ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองแต่จิ๋ว 

สะพานเซียงจื่อ
Xiangzi Bridge (สะพานวัวคู่)

สะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจีย งสร้างขึ้นในสมัยรางวงศ์ซ่งใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี สะพานมีความยาว 515 เมตร และกว้างประมาณ 100 เมตร ช่วงกลางสะพานจะใช้เรือ 18 ลำมาเชื่อมต่อกันเพื่อเปิด-ปิดเมื่อเรือแล่นผ่าน ถือว่าเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่สามารถยกเปิด-ปิดได้ แต่ละช่วงของสะพานจะมีซุ้มเก๋งจีน มีห้องเล็กๆ จัดนิทรรศการข้าวของเครื่องใช้โบราณ และมีเก้าอี้ให้ได้นั่งชมบรรยากาศ รับลมเย็นๆ

สถานีรถไฟเชาซาน เมืองซัวเถา

 • เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเชาซาน เมืองซัวเถา เพื่อเดินทางกลับสู่ฮ่องกงด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • 21.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ West Kowloon เมืองฮ่องกง (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับท่านที่สถานีรถไฟ)

ที่พัก The Kowloon Hotel


วันที่สาม :: โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 11.30 น. เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูง ฮ่องกง-ซัวเถา-ฮ่องกง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านในวันที่มีโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น
  สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่าน 150
  HKD (750 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  **
  ทิปทั้งหมดชำระวันสุดท้ายของการเดินทาง**

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน ตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ การแก้ชง วิธีการสักการะเทพเจ้าแชกง และการบูชากังหันวัดแชกงหมิว

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง (1)

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊าด้วยตัวเอง เปิดประสบการณ์ตะลุยเที่ยวเอง รีวิวเที่ยวฮ่องกงในแบบฉบับนักเดินทางมือใหม่ มาดูกันว่าเที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไร...

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!