Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 -10 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com / หรือสอบถามเจ้าหน้าที่) 
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
 • ชมความยิ่งใหญ่สุดอลังการ โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Hengdian World Studios 
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เดินทางสู่ เขาหลิงซาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 33 ของโลก 
 • ถ่ายรูปกับวิวสุดว้าว "กระจกเงาแห่งท้องฟ้า" จุดไฮไลท์ที่ต้องเช็คอิน 
 • ชมความงดงามทั้งกลางวันและกลางคืนของดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 
 • นั่งกระเช้าสู่ หมู่บ้านหวงหลิ่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 • พิสูจน์ความกล้าท่ามกลางความงดงามแห่งขุนเขา สะพานกระจกหวงหลิง 
 • เดินเล่นสัมผัสกลิ่นอายโบราณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 
 • ชมวิวยามค่ำคืน ดื่มด่ำบรรยากาศของแสงสี จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถัง
 • พักผ่อนสบายๆ โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGCNHGH00002

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -
2 กรุงเทพฯ - สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน - โรงถ่ายภาพยนต์ HENGDIAN WORLD STUDIOS (พระราชวังกู้กงหมิง - พระราชวังจิ่นซีฮ่องเต้)
HENGDIAN MOVIE CITY DREAM BUND HOTEL
3 หังโจว - เมืองโบราณซ่างหร่าว - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - กระจกแห่งท้องฟ้า - หุบเขาเทวดา หุบเขาวั้งเซี่ยนกู่ (สัมผัสทั้งกลางวัน และกลางคืน)
SHANG RAO PEACE INTER HOTEL
4 หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - สะพานกระจกหวงหลิง
WUYUAN QING HUAWU HOTEL
5 หวงหลิง - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถัง ชมวิวยามค่ำคืน - สนามบินหัวโจวเสี่ยวซาน - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

28,900

6 ท่าน

23,900

8 ท่าน

21,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

6,000

หมายเหตุ:

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นจีน และคนขับรถ 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

สำหรับเดินทาง 2-4 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-14 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช็คอิน ณ สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินที่ท่านได้จองไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเช็คสัมภาระ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน - โรงถ่ายภาพยนต์ HENGDIAN WORLD STUDIOS

สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน
(Hangzhou Xiaoshan International Airport)

สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน (Hangzhou Xiaoshan International Airport)

 • ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้
 • ถึงสนามบินเมืองหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว 
 • ไกด์ท้องถิ่นจีน (พูดไทย หรือ พูดอังกฤษ) รอรับท่าน และคณะ ***ชู้ป้าย WONDERFUL PACKAGE ***

รับประทานอาหารเช้า
Set Box แฮมเบอร์เกอร์

= เดินทางสู่ เหิงเตี้ยน =

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

โรงถ่ายภาพยนตร์ Hengdian World Studios

โรงถ่ายภาพยนตร์ Hengdian World Studios

โรงถ่ายภาพยนตร์ Hengdian World Studios

โรงถ่ายภาพยนตร์ Hengdian World Studios

ชม โรงถ่ายภาพยนตร์ชื่อดัง HENGDIAN WORLD STUDIOS โรงถ่ายภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 13,000 ไร่ ที่จำลองเอาบ้านเมืองในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ทั้งพระราชวัง หมู่บ้านตามยุคสมัยมารวมไว้ในสถานที่เดียว ประกอบด้วยฉากจำลองต่างๆ กว่า 700 ฉาก และยังจำลองด้วยสเกลเทียบเท่าของจริง เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ที่นี่ท่านจะได้ชม พระราชวังกู้กงหมิงชิงจำลอง ในอัตราส่วน 1:1 ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำในส่วนของพระราชวังโบราณ และชม พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก HENGDIAN MOVIE CITY DREAM BUND HOTEL
หรือเทียบเท่า

HENGDIAN MOVIE CITY DREAM BUND HOTEL


วันที่สาม :: หังโจว - เมืองโบราณซ่างหร่าว - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - กระจกแห่งท้องฟ้า - หุบเขาเทวดา หุบเขาวั้งเซี่ยนกู่ (สัมผัสทั้งกลางวัน และกลางคืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองซ่างหร่าว =

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาหลิงซาน (lingshan mountain shangrao)
(รวมกระเช้าขึ้นลง)

เขาหลิงซาน (lingshan mountain shangrao)

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาหลิงซาน "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 33 ของโลก" ตามวรรณกรรมของลัทธิเต๋า ภูเขาอันงดงามของหลิงซานมักถูกเปรียบเทียบกับความงามที่หลับใหล โดยมียอดเขาลูกคลื่นคล้ายผู้หญิงนอนตะแคง ภูเขามียอดเขาถึง 72 ยอด โดยยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,496 เมตรจากระดับน้ำทะเล

กระจกเงาแห่งท้องฟ้า

กระจกเงาแห่งท้องฟ้า เขาหลิงซาน

ขึ้นสู่ยอดเขาหลิงซาน ชมวิวทิวทัศน์ของจุดชมวิวหลิงซานมีชื่อเสียงในด้านจุดชมวิวอันน่าทึ่ง นอกจากนั้นยังมี "กระจกเงาแห่งท้องฟ้า" หนึ่ง ในไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดสำหรับชาวโซเชียล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (Wangxian Valley)
(สัมผัสทั้งกลางวัน และกลางคืน)

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (Wangxian Valley)

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (Wangxian Valley)

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา สัมผัสบ้านเรือนโบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตลอดเส้นทาง โดยอาศัยหมู่บ้านดั้งเดิม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เทคนิค การก่อสร้างบ้าน พื้นบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามสมดั่งคำร่ำลือ

และต้องไม่พลาด ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนหุบเขาวั้งเซียนกู่ เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักของเมืองแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาค่ำคืนจะเปิดไฟทั่วทั้งเมือง มองเห็นแสงไฟวิบวับ บรรยากาศดุจดั่งเมืองสวรรค์ในแดนดิน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก SHANG RAO PEACE INTER HOTEL
หรือเทียบเท่า

SHANG RAO PEACE INTER HOTEL


วันที่สี่ :: หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - สะพานกระจกหวงหลิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่งกระเช้าสู่ หมู่บ้านหวงหลิ่ง (Huangling Village)

หมู่บ้านหวงหลิ่ง (Huangling Village)

หมู่บ้านหวงหลิ่ง หมู่บ้านโบราณบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอู้หยวน ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ จุดเด่นของที่นี่คือบ้านที่ยังคงสไตล์บ้านเก่า และการนำพืชผลออกมาตากแดด เกือบทุกหลัง กลับกลายเป็นสีสันกระจัดกระจายได้อย่างสวยงามและลงตัว นอกจากนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิยังมีดอกไม้ผลิบานได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

สะพานกระจกหวงหลิง (Leixin Bridge)

สะพานกระจกหวงหลิง (Leixin Bridge)

ชมสะพานกระจกในหมู่บ้านหวงหลิง พิสูจน์ความกล้าท่ามกลางความงดงามของหุบเขา สัมผัสสายลมและม่านหมอก พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก WUYUAN QING HUAWU HOTEL
หรือเทียบเท่า

WUYUAN QING HUAWU HOTEL


วันที่ห้า :: หวงหลิง - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถัง ชมวิวยามค่ำคืน - สนามบินหัวโจวเสี่ยวซาน - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (Hefang Old Street)

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (Hefang Old Street)

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายโบราณของหังโจวที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่ง และมีส่วนของบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ชมวิวยามค่ำคืน จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถัง (Qiantang River)

ชมวิวยามค่ำคืน จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถัง (Qiantang River)

ชมวิวเมืองหังโจว แม่น้ำเฉียนถังยามค่ำคืน ดื่มด่ำบรรยากาศของแสงสีริมแม่น้ำเฉียนถังเจียง แม่น้ำสายหลักของมณฑลเจ้อเจียง พร้อมถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน

สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน (Hangzhou Xiaoshan International Airport)

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน
 • ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบิน และเที่ยวบินตามที่ท่านได้จองมา

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

การทำจอง และชำระเงิน 

 • งวดที่  1  สำรองที่นั่งจ่าย   15,000.- บาท หรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด
 • งวดที่  2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันล่องหน้าก่อนออกเดินทาง 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าไกด์มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีน (พูดภาษาไทย, English Speaking Guide) คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 คน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 คน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป- ท่านและคณะ ที่สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน  ไป-กลับ  ( กรุงเทพฯ - หังโจว -กรุงเทพฯ) มีสายการบิน หังโจว, แอร์ เอเชีย, ไชน่า แอร์
 • าภาษีสนาม และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก. (ตามสายการบินที่ท่านทำจองมา)
 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่ารรมเนียมค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน ของบุคคลต่างด้าว และต่างชาติ (ถ้ามี)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด  ฯล
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นจีน 
  • คณะเดินทาง 4 ท่าน เก็บทิป ท่านละ 200 หยวนต่อท่าน  (ประมาณ 1,400.- บาท ) ตลอดการเดินทาง
  • คณะเดินทาง 6 ท่าน เก็บทิป ท่านละ 140 หยวนต่อท่าน  (ประมาณ 730.- บาท ) ตลอดการเดินทาง
  • คณะเดินทาง 8 ท่าน เก็บทิป ท่านละ 100 หยวนต่อท่าน  (ประมาณ 520.- บาท ) ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 35,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท
  • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 15,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!