Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 8 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (แนะนำ! จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com คลิก!) 
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดทริป
 • เที่ยวจีนเจาะลึกจัดเต็ม 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ พร้อมเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
 • เช็คอินไฮไลท์ดังเซี่ยงไฮ้ ขึ้นชมวิวบนหอไข่มุก เดินเล่นหาดไว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ไหว้พระเสริมสิริมงคลวัดพระหยกขาว 
 • คอกาแฟห้ามพลาดสตาร์บัคสุดยิ่งใหญ่ Starbucks Reserve Roastery 
 • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เก่าแก่กว่า 400 ปี "ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง" 
 • ผ่อนคลายกับธรรมชาติอันร่มรื่น กับสวนสวยสุดอลังการ สวนอี้หยวน 
 • เดินเล่นช้อปปิ้งท่ามกลางบรรยากาศโบราณ ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว 
 • ถ่ายรูปชิคๆ สไตล์ผสมผสานจีนและตะวันตก ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 
 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อของกรุงปักกิ่ง พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน 
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง 
 • เดินเที่ยวชมบรรยากาศดั้งเดิม ถนนโบราณเฉียนเหมิน และช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - รถรับจากสนามบินส่งเข้าที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - หอไข่มุก
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 เมืองโบราณจูเจียเจียว - สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ช้อปปิ้งซินเทียนตี้
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง
BEIJING EXPRESS BY HOLIDAY INN
5 พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
BEIJING EXPRESS BY HOLIDAY INN
6 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567

4 คนเดินทาง ใช้รถ 7 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

36,900

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

36,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

7,500

5 คนเดินทาง ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

36,900

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

36,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

7,500

6-7 คนเดินทาง ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

31,900

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

31,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

7,500

8 คนเดินทาง ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

29,900

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง

29,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

7,500

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • เป็นโปรแกรมที่ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ และของไทย เช่น  วันเชงเม้ง วันสงการานต์ วันแรงงาน วันชาติฯลฯ  ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - รถรับจากสนามบินส่งเข้าที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ……… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน สายการบินตามที่ท่านเลือก 
 • ……… น. ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

เซี่ยงไฮ้

 • ……… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ 
 • ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองคนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว (ไม่มีไกด์)

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - หอไข่มุก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

วัดพระหยกขาว
(Jade Buddha Temple)

กราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปหยกสีขาว องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสูง 190 เซนติเมตร และองค์ที่สองปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร

ถนนนานกิง

ถนนนานกิง

เดินเที่ยวช้อปปิ้งพร้อมชมบรรยากาศของถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

Starbucks Reserve Roastery

เคยติดอันดับร้านสตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า และใส่ใจทุกรายละเอียดที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเด็ดขาด ภายในกว้างขวาง ยิ่งใหญ่อลังการ มีถังคั่วกาแฟสูงเท่าตึกสองชั้นมีบาร์กาแฟยาวมาก ที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายและมีเมนูเฉพาะที่มีแค่ที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้น

หาดไว่ทาน

เดินเที่ยว หาดไว่ทาน ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ขึ้นชมหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปที่จุดชมวิว ในระดับความสูง 267 เมตร โดยลิฟท์ความเร็วสูง ที่มีความเร็ว 7 เมตร/วินาที  บนไข่มุกเม็ดที่สอง จะสามารถมองพื่นบางส่วนที่เป็นกระจกลงมาเห็มวิวข้างล่างได้ และทุกท่านสามารถเห็นวิวเมืองเซี่ยงไฮ้โดยรอบ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: เมืองโบราณจูเจียเจียว - สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ช้อปปิ้งซินเทียนตี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
(รวมล่องเรือ)

ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ที่นี่เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง"

สวนอี้หยวน
(Yuyuan Garden)

สวนเก่าแก่บนอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ภายในสวนสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้เก่าแก่ที่แผ่กิ่งก้านงดงาม ดอกไม้นานาชนิด ศาลากลางน้ำและสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีร้านขายของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่หลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองมากมาย

ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง

ย่านศิลปะสุดชิค เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 - 1930 มีการผสมผสานอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปสลับกับสไตล์จีนได้เข้ากันเป็นอย่างดี

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง

โดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ ปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสู มีความยาวทั้งสิ้น 1,318 กิโลเมตร โดยใช้เงินทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 220,900 ล้านหยวน วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 300 กม. / ชม.

หมายเหตุ: 

 • กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดการและดูแลเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 • ไกด์เซี่ยงไฮ้ส่งที่สถานีรถไฟด่วน ไกด์ปักกิ่งรอรับที่สถานีรถไฟด่วน

หอฟ้าเทียนถาน

หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาฟ้าดิน ตั้งอยู่บนลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ

ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง

แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนสายยาวสำหรับคนเดิน โดยห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Beijing Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา ก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน โดยเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิงที่เกิดจากเกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง จึงได้รับการขนานนามว่า "กำแพงหมื่นลี้"

ถนนโบราณเฉียนเหมิน
(Qianmen Shopping Street)

ถนนสายนี้อยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน จะเป็นสไตล์อาคารโบราณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน แบะมีร้านค้า ร้านอาหาร เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Beijing Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่หก :: จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง

พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า "กู้กง" หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "จื่อจิ้นเฉิง" ซึ่งแปลว่า "พระราชวังต้องห้าม" เหตุที่เรียกชื่อนี้ เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
 • ......... น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง (ที่นั่งชั้น2)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1200หยวน /กรุ๊ป / ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!