Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปสุดคุ้มบินครั้งเดียวเที่ยว 2 เมืองให้คุณได้สัมผัสความเป็นจีนแบบครบรส
 • จากความงดงามทางประวัติศาสตร์พาทุกท่านสัมผัสความเร็วของรถไฟ HIGH SPEED มุ่งหน้าสู่เมืองปักกิ่ง อาณาจักรแห่งความทันสมัย
 • แวะเช็คอินสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก STARBUCKS RESERVE ROASTERY
 • พบความยิ่งใหญ่ พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามที่รวมประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวจีนไว้ที่นี่ และชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มจุใจ..ถนนหวังฝู่จิ่ง  และ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 10 เมษายน 2024

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - รถรับจากสนามบินส่งเข้าที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน - หอไข่มุก
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - สวนอี้หยวน -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว- ช้อปปิ้งซินเทียนตี้
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - หอฟ้าเทียนถาน -ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง
BEIJING EXPRESS BY HOLIDAY INN
5 พระราชวังฤดูร้อน -กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน- ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
BEIJING EXPRESS BY HOLIDAY INN
6 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม –ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 2-8 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 เมษายน 2567

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
 คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 35,900.- 35,900.- 7,500.-
 คณะเดินทาง 5 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 33,900.- 33,900.- 7,500.-
 คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 31,900.- 31,900.- 7,500.-
 คณะเดินทาง ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 29,900.- 29,900.- 7,500.-
 คณะเดินทาง 8 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 27,900.- 27,900.- 7,500.-

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • เป็นโปรแกรมที่ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันชาติ หรือวันหยุดของประเทศจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันที่แรก : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - รถรับจากสนามบินส่งเข้าที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ……… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน สายการบินตามที่ท่านเลือก
 • ……… น.  ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • ……… น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ....เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลกตามมาด้วยสิงคโปร์ และร็อตเตอร์ดัมเซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถจักรยานและผู้คน สิ่งที่จะเห็นเยอะมากในเมืองนี้ หรือจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เห็นจะเป็นต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองคนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว (ไม่มีไกด์)
 • ………      อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน – หอไข่มุก (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้
 • เที่ยวชมช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
 • นำท่านสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า มีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู 
 • นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”
 • นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตรดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย 
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เซี่ยงไฮ้ -  เมืองโบราณจูเจียเจียว  - สวนอี้หยวน -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว- ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง(มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ) เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยวซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย  
 • พาท่านเที่ยวชม สวนอี้หยวน เป็นสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์ความเป็นจีน มีต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดที่จัดเรียงไว้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ มีศาลาที่ตั้งอยู่ใจกลางน้ำ ร้านขายของต่างๆ มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปมากมายหลายที่ ทั้งยังได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นเมืองจีนที่แท้จริง
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้  อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน  
 • เที่ยวชม ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า "แนวสตรีท"
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าวันที่สี่ : เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • โดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ ปักกิ่งโดย รถไฟความเร็วสูง  มีความยาวทั้งสิ้น 1,318 กิโลเมตร โดยใช้เงินทุนก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 220,900 ล้านหยวน วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 300 กม. / ชม.หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผุ้จัดการและดูแลเอง... เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  (ไกด์เซี่ยงไฮ้ส่งที่สถานีรถไฟด่วน ไกด์ปักกิ่งรอรับที่สถานีรถไฟด่วน)
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว 
 • พาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พักที่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่ห้า :  พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ถนนโบราณเฉียนเหมิน (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน”  ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน พื้นที่ในเขตไห่เตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ศิลปะสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ด้านหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาวที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และช้อปแบรนด์เนมมากมาย  สถานที่แห่งนี้จึงจัดว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่  ให้ท่านได้เดินช้อปเพลิดเพลินตลอดทั้งเส้นทาง
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พักที่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม –ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำทุกท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม
 • จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร

 • ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ......... น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง (ที่นั่งชั้น2)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1200หยวน /กรุ๊ป / ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (National Palace Museum)

วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมกับ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก และตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณ เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดของไต้หวัน นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน มีชื่อเต็มๆเรียกว่า พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

รถไฟความเร็วสูง เที่ยวลาว-จีน High-Speed Rail หรือรถไฟหัวจรวดกับแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสตลอดเส้นทางเดินรถ

เที่ยวลาว High-Speed Rail รถไฟความเร็วสูง หรือที่เรียกกันว่า รถไฟหัวจรวด กับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินรถลาว-จีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2022 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตามกระแส ท่องเที่ยวใกล้บ้าน ท่องเที่ยวราคาประหยัด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!