Trip Highlight
 • เที่ยวหรูพรีเมียม พักโรงแรม 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อป เก็บครบทุกไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย 
 • ที่สุดแห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต 
 • ชมถ้ำประตูสวรรค์ เขามหัศจรรย์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน 
 • ขึ้นลิฟต์แก้วชมหุบเขาอวตาร, อัศจรรย์แท่งเสาหินปูน เขาเทียนจื่อซาน, สะพานหนึ่งในใต้หล้าที่ธรรมชาติสร้าง 
 • ท้าความกล้าชมวิวสุดว้าวบนสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
 • ชมโชว์จิ้งจอกขาว การแสดงสุดอลังการ ท่ามกลางขุนเขาและแสงสี 
 • นั่งเรือสัมผัสความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวง" เพชรเม็ดงามแห่งเซียงซี, ชมวิว สะพานหงเฉียว, เยือนบ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน 
 • ตระการตาความยิ่งใหญ่ น้ำตกฟูหรง ณ เมืองฟูหรง นครแห่งสายน้ำ 
 • อลังการแลนด์มาร์กใหม่แห่งจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น กับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น 
 • เที่ยวเกาะส้ม ชมบรรยากาศของสวนสาธารณะกลางแม่น้ำ และแลนด์มาร์กต้องเช็คอิน หินแกะสลัก "เหมา เจ๋อตง" 
 • เปิดประสบการณ์เดินทางนั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา-ฟ่งหวง 
 • เดินชิลล์แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินหวงซิงลู่, ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง Changsha Bailian Outlet 
 • อิ่มอร่อยมื้อเด็ดตลอดทริป พร้อมเมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างเกาหลี, เป็ดปักกิ่ง

หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนจอง

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: CNGOCSXSL004

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) (SL934 : 09.40-13.35) – จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์72ชั้น
COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่า
2 บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) – โชว์จิ้งจอกขาว **
COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่า
3 หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมลเฮ่อหลง – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งบอลลูน + VR 4D
COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่า
5 ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง)– เกาะส้ม(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 CHANGSHA BAILIAN OUTLET – ฉางซา(ท่าอากาศยานฉางซา หวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(SL935: 14.35-16.30) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

06 – 11 ก.ค.67

31,900

6

30 ส.ค. – 4 ก.ย.67

31,900

6

02 – 07 ก.ย.67

30,900

6

03 – 08 ก.ย.67

30,900

6

11 – 16 ก.ย.67

30,900

6

12 – 17 ก.ย.67

30,900

6

18 – 23 ก.ย.67

30,900

6

19 – 24 ก.ย.67

30,900

6

13 – 18 ต.ค.67

33,900

6

16 – 21 ต.ค.67

32,900

6

17 – 22 ต.ค.67

31,900

6

18 – 23 ต.ค.67

31,900

6

21 – 26 ต.ค.67

33,900

6

23 – 28 ต.ค.67

33,900

6

26 – 31 ต.ค.67

33,900

6

27 ต.ค. – 1 พ.ย.67

31,900

6

28 ต.ค. – 2 พ.ย.67

31,900

6

29 ต.ค. – 3 พ.ย.67

31,900

6

31 ต.ค. – 5 พ.ย.67

31,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 • 06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
 • 09.40 น. ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ SL934 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา

 • 13.35 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา
 • เดินทางสู่โรงแรมที่พัก

= เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

*** บริการ แฮมเบอร์เกอร์บนรถบัส ***

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
(Zhangjiajie 72 floors of mystery)

แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย คอนเซ็ปต์ในการสร้างของสถาปัตยกรรมนี้ เป็นการนำเอาไฮไลท์ที่โดดเด่น รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านต่างๆ ของ “จางเจียเจี้ย” มารวมกันในที่เดียว มีอาคารสูง 72 ชั้น ที่สร้างจําลองมาจากถํ้าประตูสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนของภูเขา และสถาปัตยกรรมของบ้านเสาสูงบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
** มาตรฐานประเทศจีน **


วันที่สอง :: บ้านเจ้าเมืองโบราณ - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) - โชว์จิ้งจอกขาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ้านเจ้าเมืองโบราณ

เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ที่สร้างขึ้นตามประเพณีพื้นบ้านของชนเผ่าถู่เจีย ชมความพิถีพิภันของซุ้มประตูหิน มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์สีทอง มังกรบินบนเสาทั้งสองด้านและเสาหินที่แต่ละด้านของห้องโถง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ลงบันไดเลื่อนสู่ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร 

หมายเหตุ: กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หม้อไฟหมาล่า

โชว์จิ้งจอกขาว
(The Love Story Of A Wooden Man And A Fairy Fox)

ชมการแสดง โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน

หมายเหตุ: หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์เสน่ห์เซียงซีแทนหรือโชว์ตำนานรักพันปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ที่พัก COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
** มาตรฐานประเทศจีน **


วันที่สาม :: หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) - เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) - สวนจอมลเฮ่อหลง - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งบอลลูน + VR 4D

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นลิฟต์แก้วชมหุบเขาอวตาร

ชมหุบเขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Record ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World's tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก

สะพานหนึ่งในใต้หล้า

เป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย

เขาเทียนจื่อซาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1992 เทียนจื่อซานคือป่าเสาหินปูนซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของภูเขาหินปูน ตั้งตระหง่านเสียดฟ้าเป็นบริเวณกว้าง โดยมีจุดที่สูงที่สุดคือ 1,262 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณนี้นอกจากจะโดดเด่นที่ป่าเสาหินปูนแล้ว ยังมีภูมิประเทศที่เป็นลำห้วยลึกและชะง่อนผาสูงชันอันสวยงามอีกด้วย  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปิ้งย่างเกาหลี

สะพานกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก

อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ สะพานกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก มีความยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร สร้างจากกระจกนิรภัย 99 แผ่นที่ผ่านการทดสอบโดยใช้รถบรรทุกหนัก 2 ตันวิ่งไปมาได้อย่างปลอดภัย สามารถรองรับน้ำหนักคนได้ครั้งละ 800 คน ซึ่งสะพานนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างสองหน้าผา ส่วนเบื้องล่างเป็นแกรนด์แคนยอน 

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
** มาตรฐานประเทศจีน **


วันที่สี่ :: เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

น้ำตกฟูหรง

น้ำตกใจกลางเมืองอันสวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณฟู่หรง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตระการตา สูง 60 เมตร กว้าง 40 เมตร ตื่นตาความงามของน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันแผ่ขยายเป็นม่านน้ำสีขาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้และภูเขาโดยรอบ กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด โดยสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้จากด้านหลังม่านน้ำตก ซึ่งจะมีทางเดินและถ้ำโบราณที่สามารถเดินเข้าไปชมได้  

= เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง =

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง

เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน

เยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนัก การศึกษาค้นคว้าโบราณคดี

สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว

ชมวิว สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เรือแพ

ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

หมายเหตุ: กรณีที่เมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ขอทาน

ที่พัก SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

** มาตรฐานประเทศจีน **


วันที่ห้า :: นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองฉางซา - เกาะส้ม - (รวมรถราง) - ถนนคนเดินหวงซินลู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา

หมายเหตุ: รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ดปักกิ่ง

เกาะส้ม (Orange Isand)

สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา บนเนื้อที่ 70 ตารางเมตร นำท่านนั่งรถแบตเตอร์รี่ชมวิวรอบเกาะที่แสนร่มรื่น ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (Huangxing Road)

เดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ที่มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Howard Johnson Changsha Airport หรือเทียบเท่า 5 ดาว

** มาตรฐานประเทศจีน **


วันที่หก :: Changsha Bailian Outlet - ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Changsha Bailian Outlet

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งแบรนด์จีนและอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Adidas, Armani, BOSS, BOYS, JEEP, Sketcher, Anta, Lining, Onisuka Tiger, Coach เป็นต้น

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา
 • 14.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL935 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

สนามบินดอนเมือง

 • 16.30 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  - กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  - กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  *เงื่อนไขประกันการเดินทาง* ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ หรือกรณีที่ทางการจีนเปลี่ยนนโยบายการเดินทางเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • การชำระค่าบริการ
  1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง
  2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

 • **กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  **กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
 • 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 • 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 • 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น **
 • 4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  ***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***
 • 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
 • 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวจางเจียเจี้ย ดื่มด่ำกับบรรยากาศความงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง

เที่ยวจางเจียเจี้ย เยือนถิ่นอวตารอลังการเทือกเขาเสียดฟ้า นั่งกระเช้าสู่ถ้ำประตูสวรรค์ เขาเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ลำธารแส้ทอง สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!