Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4- 8 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้และหังโจว ด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย ดูแลตลอดในวันที่มีซิตี้ทัวร์
 • เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครแห่งความทันสมัย พร้อมเช็คอินไฮไลท์ดัง ขึ้นชมวิวบนหอไข่มุก เดินเล่นหาดไว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง 
 • ตะลุยสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบซีหู 
 • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณตลอดสองฟากฝั่ง
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • สำหรับ 4 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 7 ที่นั่ง
  • สำหรับ 5-8 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 12-17ที่นั่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของประเทศจีน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: GGPVGDISNEYLAND01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตินครผู่ตง - ที่พัก (ไม่มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
2 หังโจว - ร้านหยก - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
3 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ) - ร้านบัวหิมะ - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน - ขึ้นชมหอไข่มุก (มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
4 เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) (ไม่มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
5 ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง - กรุงเทพฯ(ไม่มีไกด์) -

อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
 (บาท/ท่าน)
เด็ก ต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียง
และไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

23,900

25,900

5 ท่าน

21,900

23,900

6 ท่าน

18,900

20,900

7 ท่าน

16,900

18,900

8 ท่าน

14,900

16,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

6,000

-

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • หากต้องการเข้าดีสนีย์ตรงกับวันศุกร์ วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการของจีนต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท วันหยุดตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
 • เป็นโปรแกรมที่เข้าร้านรัฐบาล หยก+ชาหลงจิ่ง+ยาบัวหิมะ หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันแรงงาน  วันชาติ หรือวันหยุดของประเทศจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
สำหรับเดินทาง 4 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 
วันแรก :: เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

..........น. *ออกเดินทาง* ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • ..........น. *ถึงปลายทาง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว (ไม่มีไกด์)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

  เมืองหังโจว

มีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า "บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมี ซูหัง (ซูโจว-หังโจว)" เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

ร้านหยก

หยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา เชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคแก่ผู้ครอบครอง

ล่องทะเลสาบซีหู

ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู โดยมีจุดสำคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์

สวนฮั่วกั่งกวนหยู
(Hua Gang Guan Yu)

สวนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เกาะกลางระหว่างทะเลสาบซีหลีและทะเลสาบเสี่ยวหนาน เดินเล่นถ่ายรูปความประทับใจภายในสวนที่มีทั้ง บ่อปลา ดอกโบตั๋น ฮัวกั่น และสนามหญ้า ในบรรยากาศร่มรื่น

หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง)

แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ชิมชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน"

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ) - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน - ขึ้นชมหอไข่มุก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
(รวมล่องเรือ)

ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ที่นี่เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง"

ร้านบัวหิมะ

เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ สุดยอดสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณมากมาย โดยเฉพาะการลดอาการพองหรือแสบร้อน จากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ถนนนานกิง

ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

หาดไว่ทาน

ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ขึ้นชมหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุกชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (ไม่มีไกด์) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวรับท่านจากที่พัก

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 

ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้ จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติ ดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการ ภายในสวนสนุกแห่งยังแบ่งพื้นที่เป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิงมากมาย พลาดไม่ได้กับ ปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • รถส่วนตัวพร้อมคนขับ รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
*************************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 2 วัน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • รถรับ-ส่ง ไป-กลับสนามบินผู่คงเซี่ยงไฮ้
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) 4คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ  (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ  800 หยวน/กรุ๊ป ตลอดการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 
 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์  วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินปักกิ่ง คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์, คนขับรถพูดภาษาจีน
 • เป็นโปรแกรมทีมีการเข้าร้านรัฐบาลเช่น  ร้านชา, ร้านผ้าไหม,  หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มร้านละ 1,000 บาท
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

อยากไปทัวร์ส่วนตัว แพงไหม?

แพลนทริปไว้ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากจะออกเดินทางไปท่องโลก ถ้าอยากจะเที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว แพงไหม? เรามาลองแจกแจงงบประมาณกันเล่นๆ ดีกว่า ว่าแบบไหนดี แบบไหนจะคุ้มกว่ากัน

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) กับโซนใหม่ World of Frozen

ข่าวดีสำหรับแฟนๆการ์ตูน Disney และผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Frozen ทั่วโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดตัวส่วนต่อขยายที่ใหญ่ที่สุดของสวนสนุกและดินแดนธีม Frozen แห่งแรกของโลก กับโซน World of Frozen อลังการทั้งสถานที่ และได้ทำการขนตัวการ์ตูนสุดน่ารักจาก Frozen ทั้งหมดมาไว้ในที่แห่งนี้ โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สองแห่ง คือ Frozen Ever After และรถไฟเหาะตีลังกาธีม Frozen

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland พร้อมเปิดอีกครั้ง! ภายใต้คอนเซ็ปต์ Believe in Magic แต่ยังอยู่ภายในเงื่อนไขการลดจำนวนคนไม่ให้แออัด เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทุกคนที่มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ภายใต้ระบบการจองแบบใหม่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!