Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว พาไปเช็คอิน  9  สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 2 –8 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • พาไปเช็คอิน  9  สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้แบบส่วนตัว 2 วันเต็ม 
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
 • ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN 3 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มีนาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - หอไข่มุก
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 เซี่ยงไฮ้ - วัดหลงฮวา - สวนอี้หยวน -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง3
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 2-8 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มีนาคม 2567

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
คณะเดินทาง 2 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 33,900.- 33,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 3 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 24,900.- 24,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 21,900.- 21,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 5 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 20,900.- 20,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 17,900.- 17,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 15,900.- 15,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 8 ท่าน ใช้รถ 12-15 ที่นั่ง 14,900.- 14,900.- 5,000.-

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางจีนเซี่ยงไฮ้  เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันชาติ  ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


รถ 7 ที่นั่ง

รถ 12-15  ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน – หอไข่มุก (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้
 • เที่ยวชมช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
 • นำท่านสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า มีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู 
 • นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”
 • นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตรดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย 
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เซี่ยงไฮ้ - วัดหลงฮวา - สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดหลงฮวา ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,700 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.242 ในยุคสมัยสามก๊ก แต่ได้รับความเสียหายหลายครั้งจากสงคราม และมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงสมัยของพระจักรพรรดิถงจื้อ และพระจักรพรรดิกวังซฺวี่แห่งราชวงศ์ชิง
 • พาท่านเที่ยวชม สวนอี้หยวน เป็นสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์ความเป็นจีน มีต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดที่จัดเรียงไว้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ มีศาลาที่ตั้งอยู่ใจกลางน้ำ ร้านขายของต่างๆ มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปมากมายหลายที่ ทั้งยังได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นเมืองจีนที่แท้จริง
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้  อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน  
 • เที่ยวชม ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า "แนวสตรีท"
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าวันที่สี่ : เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้ เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) 


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
*************************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้ และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 2-8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ 
 • ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าทิปไกด์และคนขับ 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการหลังจากจองคิวยื่นวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • เป็นโปรแกรมที่ไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 - 8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland พร้อมเปิดอีกครั้ง! ภายใต้คอนเซ็ปต์ Believe in Magic แต่ยังอยู่ภายในเงื่อนไขการลดจำนวนคนไม่ให้แออัด เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทุกคนที่มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ภายใต้ระบบการจองแบบใหม่

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) กับโซนใหม่ World of Frozen

ข่าวดีสำหรับแฟนๆการ์ตูน Disney และผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Frozen ทั่วโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดตัวส่วนต่อขยายที่ใหญ่ที่สุดของสวนสนุกและดินแดนธีม Frozen แห่งแรกของโลก กับโซน World of Frozen อลังการทั้งสถานที่ และได้ทำการขนตัวการ์ตูนสุดน่ารักจาก Frozen ทั้งหมดมาไว้ในที่แห่งนี้ โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สองแห่ง คือ Frozen Ever After และรถไฟเหาะตีลังกาธีม Frozen

อยากไปทัวร์ส่วนตัว แพงไหม?

แพลนทริปไว้ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากจะออกเดินทางไปท่องโลก ถ้าอยากจะเที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว แพงไหม? เรามาลองแจกแจงงบประมาณกันเล่นๆ ดีกว่า ว่าแบบไหนดี แบบไหนจะคุ้มกว่ากัน

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!