Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 2 - 8 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 
 • ตามไปเก็บไฮไลท์เด็ดๆ เช็คอิน 9 สุดยอดที่เที่ยวแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ 
 • ไฮไลท์เซี่ยงไฮ้ที่ต้องเช็คอิน ชมวิวมุมสูงบนหอไข่มุก เดินเล่นหาดไว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง 
 • เยือน วัดหลงฮวา วัดโบราณคู่บ้านคู่เมือง และ ไหว้พระเสริมสิริมงคล ณ วัดพระหยกขาว
 • เดินเที่ยว ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว
 • เที่ยวท่ามกลางธรรมชาติของสวนสวยสุดอลังการ สวนอี้หยวน 
 • ถ่ายรูปชิคๆ สไตล์ผสมผสานจีนและตะวันตก ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
 • คอกาแฟห้ามพลาดสตาร์บัคสุดยิ่งใหญ่ Starbucks Reserve Roastery 
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว 
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 
 • ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN 3 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - หอไข่มุก
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 เซี่ยงไฮ้ - วัดหลงฮวา - สวนอี้หยวน -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 เที่ยวตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทาง 2-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
 (บาท/ท่าน)
เด็ก ต่ำกว่า 18 ปี
มีเตียง
และไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)

2 ท่าน

29,900

29,900

3 ท่าน

28,900

28,900

4 ท่าน

19,900

19,900

5 ท่าน

18,900

18,900

6 ท่าน

16,900

16,900

7 ท่าน

15,900

15,900

8 ท่าน

14,900

14,900

หากต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4000 บาท 

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางจีนเซี่ยงไฮ้ เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันแรงงาน วันสงกรานต์ วันชาติ ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทาง 2-4 ท่าน รถ 7 ที่นั่ง

เดินทาง 5-8ท่าน รถ 12-14  ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: เดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

..........น. *ออกเดินทาง* ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • ..........น. *ถึงปลายทาง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว (ไม่มีไกด์)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: วัดพระหยก - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - หอไข่มุก (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

วัดพระหยกขาว
(Jade Buddha Temple)

กราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปหยกสีขาว องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสูง 190 เซนติเมตร และองค์ที่สองปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร

ถนนนานกิง

ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

Starbucks Reserve Roastery

เคยติดอันดับร้านสตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า และใส่ใจทุกรายละเอียดที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเด็ดขาด ภายในกว้างขวาง ยิ่งใหญ่อลังการ มีถังคั่วกาแฟสูงเท่าตึกสองชั้นมีบาร์กาแฟยาวมาก ที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายและมีเมนูเฉพาะที่มีแค่ที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้น

หาดไว่ทาน

เดินเที่ยว หาดไว่ทาน ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ขึ้นชมหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุกชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: วัดหลงฮวา - สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

วัดหลงฮวา
(Longhua Temple)

วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี ภายในมีวิหารหลายหลัง มีพระพุทธรูปที่มีปะติมากรรมอันงดงาม และยังมีเจดีย์แปดเหลี่ยมสูง 7 ชั้นเป็นจุดสำคัญของวัดแห่งนี้

สวนอี้หยวน
(Yuyuan Garden)

สวนเก่าแก่บนอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ภายในสวนสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้เก่าแก่ที่แผ่กิ่งก้านงดงาม ดอกไม้นานาชนิด ศาลากลางน้ำและสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีร้านขายของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่หลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองมากมาย

ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง

ย่านศิลปะสุดชิค เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 - 1930 มีการผสมผสานอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปสลับกับสไตล์จีนได้เข้ากันเป็นอย่างดี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: วัดหลงฮวา - สวนอี้หยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

วัดหลงฮวา
(Longhua Temple)

วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี ภายในมีวิหารหลายหลัง มีพระพุทธรูปที่มีปะติมากรรมอันงดงาม และยังมีเจดีย์แปดเหลี่ยมสูง 7 ชั้นเป็นจุดสำคัญของวัดแห่งนี้

สวนอี้หยวน
(Yuyuan Garden)

สวนเก่าแก่บนอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ภายในสวนสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้เก่าแก่ที่แผ่กิ่งก้านงดงาม ดอกไม้นานาชนิด ศาลากลางน้ำและสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีร้านขายของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่หลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองมากมาย

ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง

ย่านศิลปะสุดชิค เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 - 1930 มีการผสมผสานอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปสลับกับสไตล์จีนได้เข้ากันเป็นอย่างดี

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
 • รถส่วนตัวพร้อมคนขับ รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้ และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 2-8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ 
 • ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าทิปไกด์และคนขับ 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการหลังจากจองคิวยื่นวีซ่า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • เป็นโปรแกรมที่ไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 - 8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) กับโซนใหม่ World of Frozen

ข่าวดีสำหรับแฟนๆการ์ตูน Disney และผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Frozen ทั่วโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดตัวส่วนต่อขยายที่ใหญ่ที่สุดของสวนสนุกและดินแดนธีม Frozen แห่งแรกของโลก กับโซน World of Frozen อลังการทั้งสถานที่ และได้ทำการขนตัวการ์ตูนสุดน่ารักจาก Frozen ทั้งหมดมาไว้ในที่แห่งนี้ โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สองแห่ง คือ Frozen Ever After และรถไฟเหาะตีลังกาธีม Frozen

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland พร้อมเปิดอีกครั้ง! ภายใต้คอนเซ็ปต์ Believe in Magic แต่ยังอยู่ภายในเงื่อนไขการลดจำนวนคนไม่ให้แออัด เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทุกคนที่มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ภายใต้ระบบการจองแบบใหม่

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!