Trip Highlight
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-ย่าติง 
 • สัมผัสสุดยอดความงามธรรมชาติของอุทยานย่าติง ทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งหญ้าเขียวขจี 
 • ทุงหญ้าลั่วหรง จุดที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 
 • ทะเลสาบน้ำนม ผืนน้ำสีฟ้าน้ำนม สีสันสดใส 
 • ทะเลสาบห้าสี ไล่เฉดห้าสีตามมุมกระทบของแสง 
 • ทะเลสาบไข่มุก สีเขียวมรกต 
 • สัมผัสกลิ่นอายแห่งทิเบต วัดชงกู่ วัดลามะซงจ้านหลิง 
 • ย้อนอดีตสู่เมืองโบราณลี่เจียง เที่ยวชมธรรมชาติแห่งลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ 
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป 
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ตลอดทั้งทริป
 •  เดินทางสะดวกสบาย โดยสายการบิน Ruili Airlines

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: รุ่ยลี่แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: PKLJGDR04

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ลี่เจียง(DR5042 13.35-17.00)
CAN YANG HOTEL
2 ลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่แชงกรีล่า - นั่งรถสู่ย่าติง - ระหว่างทางชมทุ่งหญ้า - หมู่บ้านทิเบต - วิวภูเขาหิมะ
RAMADA ENCORE HOTEL
3 ย่าติง - อุทยานย่าติง - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
RAMADA ENCORE HOTEL
4 ย่าติง - อุทยานย่าติง - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - แชงกรีล่า
MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL
5 วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
CAN YANG HOTEL
6 ลี่เจียง(DR5041 10.25-12.35) - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

Booking

วันที่เดินทาง

เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ

22 - 27 มิ.ย.67

30,900

27,900

26,900

6,500

27 มิ.ย. - 02 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

29 มิ.ย. - 04 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

04 - 07 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

06 - 11 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

11 - 16 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

13 - 18 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

18 - 23 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

20 - 25 ก.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

25 - 30 ก.ค.67

32,900

29,900

28,900

8,500

27 ก.ค. - 01 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

01 - 06 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

03 - 08 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

08 - 13 ส.ค.67
(วันแม่แห่งชาติ)

32,900

29,900

28,900

8,500

10 - 15 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

15 - 20 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

17 - 22 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

22 - 27 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

24 - 29 ส.ค.67

30,900

27,900

26,900

6,500

 29 ส.ค. - 03 ก.ย.67

30,900

27,900

26,900

6,500

31 ส.ค. - 05 ก.ย.67

30,900

27,900

26,900

6,500

05 - 10 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

07 - 12 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

12 - 17 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

14 - 19 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

19 - 24 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

21 - 26 ก.ย.67

31,900

28,900

27,900

6,500

26 ก.ย. - 01 ต.ค.67

31,900

28,900

27,900

6,500

10 - 15 ต.ค.67

34,900

31,900

30,900

8,500

12 - 17 ต.ค.67

33,900

30,900

29,900

6,500

17 - 22 ต.ค.67

33,900

30,900

29,900

6,500

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 
วันแรก :: เดินทางสู่ลี่เจียง

ออกเดินทาง

 • 10.30 น. *เตรียมตัวเดินทาง* พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก สายการบิน Ruili Airlines 
 • 13.35 น. *ออกเดินทาง* เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดย สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5042
 • 18.10 น. *ถึงปลายทาง* เดินทางถึง Lijiang Airport เมืองลี่เจียง

ลี่เจียง

เดินทางสู่เมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมากกว่า 800 ปี

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก โรงแรม Cang Yang Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่แชงกรีล่า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สถานีรถไฟความเร็วสูง

นั่งรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า ด้วยความเร็ว 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) รถไฟขบวนนี้ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงและในสภาพอากาศหนาวเย็น และยังเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในมณฑลยูนนานที่ติดตั้งระบบให้ความร้อนในพื้นอาคาร

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เมืองย่าติง

ดินแดนที่มีภูเขาหิมะสีเงินประกายน้อยใหญ่ทอดตัวเรียงรายสูงเสียดฟ้าราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ระหว่างทางจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งหญ้า ภูเขาหิมะ และหมู่บ้านทิเบต

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Ramada Encore Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: ทุ่งหญ้าลั่วหรง ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบห้าสี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทุ่งหญ้าลั่วหรง (Luorong Pasture)

เข้าสู่อุทยานย่าติง เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทุ่งหญ้าลั่วหรง เป็นทุ่งหญ้าเปลี่ยนสีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม มองเห็นฝูงแกะและวัวอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี ใกล้กับน้ำใสที่ไหลลงมาจากหิมะบนยอดเขา และแสงแดดอุ่นๆ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake)

จัดเป็น 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติง มีผืนน้ำเป็นสีฟ้าน้ำนม สีสว่างสดใส ริมทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์ ส่วนด้านนอกรายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ และธารน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะ

ทะเลสาบห้าสี (Five-color Lake)

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ห่างจากทะเลสาบน้ำนมเพียง 300 เมตร เป็นทะเลสาบที่สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมมองและการตกกระทบของแสงแดดอันเป็นที่มาของชื่อ "ทะเลสาบห้าสี" รอบทะเลสาบจะมีกองหินที่ประดับไปด้วยธงมนตราหลากสีของชาวทิเบต

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Ramada Encore Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: วัดชงกู่ ทะเลสาบไข่มุก แชงกรีล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดชงกู่ (Chonggu Monastery)

วัดทิเบตเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานแห่งชาติย่าติง สร้างขึ้นเพื่อบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่ง ด้านหน้าของวัดจะมีกองหินและริ้วธงมนตราที่ชาวทิเบตนำมาวางไว้เพื่อบูชา

ทะเลสาบไข่มุก (Pearl Lake)

ทะเลสาบที่มีสีเขียวใสราวกับมรกต โอบล้อมด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นสน ถูกขนานนามว่าเป็นทะเลสาบคู่ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เมืองแชงกรีล่า (เมืองจงเตี้ยน)

เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต การท่องเที่ยวของจีนยกให้แชงกรีล่าเป็น "สวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ" ตามนวนิยายขายดีในปี 1933 "The Lost Horizon" มีย่านเมืองเก่าอยู่ตอนใต้สุดของตัวเมือง รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์

อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักที่ Moonlight International Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดลามะซงจ้านหลิง

เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa)

ช่องแคบเสือกระโจน

ช่องหุบเขาเหนือของแม่น้ำแยงซี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO โดยช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร และจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีตามการล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำจุดที่แคบที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ ช่องแคบเสือกระโจน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

สระมังกรดำ (เฮยหลงถัน)

อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ "สวนยู้วฉวน" หนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก้ จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน

เมืองโบราณลี่เจียง (เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น)

เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภายในเมืองยังคงบรรยากาศของบ้านเมืองแบบเก่า ทั้งสถาปัตยกรรม บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถขึ้นไปจุดชมวิวด้านบน จะเห็นหลังคาเมืองโบราณเรียงรายราวกับอยู่ในภาพยนตร์จีน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

 

ที่พัก โรงแรม Cang Yang Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่หก :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 07.30 น. *ออกเดินทาง* สู่สนามบินลี่เจียง 
 • 10.25 น. *กลับกรุงเทพฯ* โดย สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5041

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า) 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 240 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน  ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพัก ฯลฯ การสำรองที่นั่งและชำระเงิน 
 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน o มัดจำท่านละ 10,000 บาท 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง 
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ 
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า) 

การยกเลิก 

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75% 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100% 
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน 

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ 
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed) 
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

วิธีเตรียมตัวก่อนไปพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

ใครจะไปพิชิตเจ้าภูเขาหิมะมังกรหยก แห่งลี่เจียง กันบ้างยกมือขึ้น จะขึ้นเขาสูงขนาดนั้น เราต้องรู้จักวิธีป้องกันและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ นอกจากร่างกายที่ต้องฟิตพร้อม ยังต้องมีอะไรอีกไหมน้า...งั้นตามมา มาดูสิ่งของที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับนักพิชิตทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ร่างกายต้องแข็งแรง ใจก็ต้องแกร่งดั่งร่างกาย ถึงจะได้พิชิตสำเร็จ

แนะนำ 9 ที่เที่ยวลี่เจียง ที่ต้องไปโดน

ใครไม่เจียง แต่ ลี่เจียง ชื่อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พาไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของประเทศจีน เมืองลี่เจียง...ดินแดนภูเขาและธรรมชาติสุดอลังการ บางคนถึงขั้นหลงธรรมชาติที่ลี่เจียงจนอยากกลับไปอีกครั้ง ตามมาดูกันค่ะว่าคุณจะหลงรักเมืองลี่เจียงเหมือนอย่างเราไหม แต่รับรองว่าคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน กับไฮไลท์สุดน่าทึ่งที่ทุกคน จะต้องร้องว้าว

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!