Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน เฉิงตู 4 วัน 3 คืน  

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE พาท่านเที่ยวเมืองเฉิงตู  ชดินแดนแห่งหมีแพนด้า เสน่ห์ถนนคนเดิน  ตำนานแห่งเมืองสามก๊ก
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน โดยรถส่วนตัว พร้อมไกด์พาท่านสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของ เมืองเฉิงตู
 • เที่ยวชมศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า ที่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย
 • เยือน วัดเหวินซู พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู และเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตู 
 • เที่ยวชม  ศาลเจ้าสามก๊ก ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก
 • ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย 
 • เที่ยวชมซอยกว้างแคบสัมผัสความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้จากการเดินเที่ยวชมสินค้าหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นต่างๆ ตำรับเสฉวน และจิบน้ำชา กาแฟได้
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ตุลาคม 2566
รหัสสินค้า: PACKAGECHENGDU01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 อารามเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง เดินทาง 4-5 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
เดินทาง 6-8 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 
วันนี้ - ตุลาคม 2566  14,900 13,900 4,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • โปรแกรมไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ......... น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่(TFU) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
 • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับทีสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว 
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****

วันสอง : ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า เมืองเฉินตูมีแพนด้าน่ารักๆ เยอะมาก เพราะว่าที่เฉิงตูมี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์จะมีทัวร์เพื่อการศึกษาหมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักได้อย่างใกล้ชิด นอกจากศูนย์วิจัยแห่งนี้จะดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภัยกับครอบครัวหมีแพนด้าแล้ว จนถึงปัจจุบันมีลูกแพนด้าเกิดขึ้นที่ศูนย์เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยได้รับการดูแลจากทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี และยังส่งแพนด้าไปยังเมืองต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นทูตสัมพันธไมตรีตามนโยบายของรัฐบาลจีนอีกด้วย
 • เที่ยง...อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม โครงการไท่กู๋หลี่ เป็นโครงการ low-rise บนที่ดินผืนยักษ์ที่ติดกับวัดเก่าแก่อย่างต้าฉือ สร้างโดยบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากฮ่องกง Tai Koo Li ที่มีโครงการลักษณะเดียวกันในย่านซานหลี่ถุนสุดฮิปของปักกิ่ง แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการได้อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู ใครชอบอะไรสไตล์จีนโมเดิร์นต้องไม่พลาดที่นี่
 • ค่ำ...อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : อารามเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม วัดเหวินซู พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู วัดเหวินซูเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตู  มีประวัติเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์หมิง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุ่ย ปี 605 – 617 เดิมที่ชื่อ วัดซินเซียง จนกระทั่งในปี 1697 สมัยปีที่ 36 ของราชวงศ์คังซี ได้ให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อซีตู้เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชุศรี ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา และท่านมีส่วนทำให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น " เหวินซูย่วน...วัดเหวินซู" นอกจากนี้ในวัดยังมีไฮไลต์อื่น ๆ อย่างภาพวาดและภาพเขียนพู่กันเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมาก คนชอบของโบราณน่าจะชอบใจ
 • เที่ยง...อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
 • พาท่านเที่ยวชม  ศาลเจ้าสามก๊ก  ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย  จากนั้นอิสระเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ หรือ Jinli Ancient Street เป็นถนนของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวนประเทศจีน ตั้งอยู่ในอาคารโบราณยุคราชวงศ์ชิงมีความงดงาม จำลองธีมสามก๊ก ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) ใครที่ชอบบ้านเมืองแบบจีนโบราณ และเป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แห่งนี้ 
 • ค่ำ...อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม  ซอยกว้างซอยแคบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชิงหยาง เนื้อที่ทั้งสิ้น 200,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใจกลาง 186,666 ตารางเมตร ประกอบด้วยซอยกว้าง ซอยแคบ ซอยบ่อน้ำ และถนนคนเดินอื่นๆอีกหลายเส้น รวมเป็นความยาว 2,880 เมตร ซอยกว้างแคบ เป็นหนึ่งในนามบัตรสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมณฑลเสฉวน ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้จากการเดินเที่ยวชมสินค้าหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นต่างๆ ตำรับเสฉวน และจิบน้ำชา กาแฟได้ที่นี่  
 • **สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่(TFU) **                                                                                                    
 • ......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง                                          
 • ......... น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่

**************************

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-8 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 4 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 3 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,750 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 400 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

ตะลอนทัวร์เฉินตู ทางสู่ความมหัศจรรย์, ประเทศจีน

เฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!