Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน เฉิงตู 4 วัน 3 คืน  

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE พาท่านเที่ยวเมืองเฉิงตู  ชดินแดนแห่งหมีแพนด้า เสน่ห์ถนนคนเดิน  ตำนานแห่งเมืองสามก๊ก
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน โดยรถส่วนตัว พร้อมไกด์พาท่านสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของ เมืองเฉิงตู
 • เที่ยวชมศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า ที่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย
 • เยือน วัดเหวินซู พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู และเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตู 
 • เที่ยวชม  ศาลเจ้าสามก๊ก ที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก
 • ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย 
 • เที่ยวชมซอยกว้างแคบสัมผัสความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้จากการเดินเที่ยวชมสินค้าหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นต่างๆ ตำรับเสฉวน และจิบน้ำชา กาแฟได้
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
รหัสสินค้า: PACKAGECHENGDU01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 อารามเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง เดินทาง 4-5 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
เดินทาง 6-8 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 
วันนี้ - 20 ธันวาคม  2566  14,900 13,900 4,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • โปรแกรมไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ......... น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่(TFU) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
 • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับทีสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว 
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****

วันสอง : ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า เมืองเฉินตูมีแพนด้าน่ารักๆ เยอะมาก เพราะว่าที่เฉิงตูมี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์จะมีทัวร์เพื่อการศึกษาหมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักได้อย่างใกล้ชิด นอกจากศูนย์วิจัยแห่งนี้จะดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภัยกับครอบครัวหมีแพนด้าแล้ว จนถึงปัจจุบันมีลูกแพนด้าเกิดขึ้นที่ศูนย์เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยได้รับการดูแลจากทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี และยังส่งแพนด้าไปยังเมืองต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นทูตสัมพันธไมตรีตามนโยบายของรัฐบาลจีนอีกด้วย
 • เที่ยง...อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม โครงการไท่กู๋หลี่ เป็นโครงการ low-rise บนที่ดินผืนยักษ์ที่ติดกับวัดเก่าแก่อย่างต้าฉือ สร้างโดยบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากฮ่องกง Tai Koo Li ที่มีโครงการลักษณะเดียวกันในย่านซานหลี่ถุนสุดฮิปของปักกิ่ง แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการได้อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู ใครชอบอะไรสไตล์จีนโมเดิร์นต้องไม่พลาดที่นี่
 • ค่ำ...อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : อารามเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม วัดเหวินซู พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู วัดเหวินซูเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตู  มีประวัติเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์หมิง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุ่ย ปี 605 – 617 เดิมที่ชื่อ วัดซินเซียง จนกระทั่งในปี 1697 สมัยปีที่ 36 ของราชวงศ์คังซี ได้ให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อซีตู้เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชุศรี ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา และท่านมีส่วนทำให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น " เหวินซูย่วน...วัดเหวินซู" นอกจากนี้ในวัดยังมีไฮไลต์อื่น ๆ อย่างภาพวาดและภาพเขียนพู่กันเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมาก คนชอบของโบราณน่าจะชอบใจ
 • เที่ยง...อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
 • พาท่านเที่ยวชม  ศาลเจ้าสามก๊ก  ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย  จากนั้นอิสระเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ หรือ Jinli Ancient Street เป็นถนนของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวนประเทศจีน ตั้งอยู่ในอาคารโบราณยุคราชวงศ์ชิงมีความงดงาม จำลองธีมสามก๊ก ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) ใครที่ชอบบ้านเมืองแบบจีนโบราณ และเป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แห่งนี้ 
 • ค่ำ...อิสระรับประทานอาหารค่ำ
 • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ)

 • เช้า...ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • พาท่านเที่ยวชม  ซอยกว้างซอยแคบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชิงหยาง เนื้อที่ทั้งสิ้น 200,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใจกลาง 186,666 ตารางเมตร ประกอบด้วยซอยกว้าง ซอยแคบ ซอยบ่อน้ำ และถนนคนเดินอื่นๆอีกหลายเส้น รวมเป็นความยาว 2,880 เมตร ซอยกว้างแคบ เป็นหนึ่งในนามบัตรสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมณฑลเสฉวน ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้จากการเดินเที่ยวชมสินค้าหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นต่างๆ ตำรับเสฉวน และจิบน้ำชา กาแฟได้ที่นี่  
 • **สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่(TFU) **                                                                                                    
 • ......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง                                          
 • ......... น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่

**************************

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-8 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 4 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 3 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 400 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

ตะลอนทัวร์เฉินตู ทางสู่ความมหัศจรรย์, ประเทศจีน

เฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!