Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 -8 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (แนะนำ! จองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ กับ Ynotfly.com คลิก!) 
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดทริป
 • ชมความน่ารักในทุกอิริยาบถของหมีแพนด้า ที่ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
 • เยือน วัดเหวินซู พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู พร้อมชมภาพวาดโบราณ
 • รำลึกประวัติศาสตร์สามก๊ก ณ ศาลเจ้าสามก๊ก โบราณสถานแห่งชาติของจีน
 • สัมผัสเสน่ห์แห่งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินลี่, ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
 • ช้อปปิ้งชิคๆ แหล่งรวมสินค้าทันสมัย ซุนซีลู่, ช้อปปิ้งคอมเพลกซ์สไตล์โมเดิร์น โครงการไท่กู๋หลี่
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: PACKAGECHENGDU01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 วัดเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง วันนี้ - 30 มิถุนายน  2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4-5 ท่าน

14,900

6-8 ท่าน

13,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,000

หมายเหตุ: 

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • โปรแกรมไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล 
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง

เฉิงตู

 • เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
 • คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง :: ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกอล์ฟ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โครงการไท่กู๋หลี่ (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์จะมีทัวร์เพื่อการศึกษาหมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวเฉิงตู ได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักได้อย่างใกล้ชิด นอกจากศูนย์วิจัยแห่งนี้จะดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภัยกับครอบครัวหมีแพนด้าแล้ว จนถึงปัจจุบันมีลูกแพนด้าเกิดขึ้นที่ศูนย์เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการดูแลจากทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี และยังส่งแพนด้าไปยังเมืองต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นทูตสัมพันธไมตรีตามนโยบายของรัฐบาลจีน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ถนนคนเดินชุนซีลู่
(Chunxi Lu)

ช้อปปิ้งกันให้เพลิดเพลิน กับย่านช้อปปิ้งสินค้าทันสมัย เป็นย่านวัยรุ่น ที่มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม และร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงร้านขายของกินมากมาย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้

โครงการไท่กู๋หลี่
(Taikoo Li)

เป็นโครงการ low-rise บนที่ดินผืนยักษ์ที่ติดกับวัดเก่าแก่อย่างต้าฉือ สร้างโดยบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากฮ่องกง Tai Koo Li ที่มีโครงการลักษณะเดียวกันในย่านซานหลี่ถุนสุดฮิปของปักกิ่ง แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการได้อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู ใครชอบสไตล์จีนโมเดิร์นต้องไม่พลาดที่นี่

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม :: อารามเหวินซู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดเหวินซู
(Wenshu Yuan Monastery)

พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู มีประวัติเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์หมิง โดยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุ่ย ปี 605 - 617 เดิมที่ชื่อ วัดซินเซียง จนกระทั่งในปี 1697 สมัยปีที่ 36 ของราชวงศ์คังซี ได้ให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อซีตู้เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชุศรี ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา และท่านมีส่วนทำให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "เหวินซูย่วน...วัดเหวินซู" นอกจากนี้ในวัดยังมีไฮไลต์อื่นๆ อย่างภาพวาดและภาพเขียนพู่กันเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมาก

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ศาลเจ้าสามก๊ก
(Wuhou Shrine)

ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 

ถนนโบราณจิ๋นหลี่ 
(Jinli Ancient Street)

เป็นถนนโบราณแห่งเมืองเฉิงตู ตั้งอยู่ในอาคารโบราณยุคราชวงศ์ชิงที่มีความงดงาม จำลองธีมสามก๊ก ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) ใครที่ชอบบ้านเมืองแบบจีนโบราณ และเป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แห่งนี้

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ :: ซอยกว้างซอบแคบ - ส่งสนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ
(ซอยกว้างซอยแคบ)
(KuanZhai XiangZi Alley)

ถนนโบราณที่มีเสน่ห์ของอาคารตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความทันสมัยได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เฉิงตู

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เฉิงตู

ถึงกรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4-8 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 4 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 3 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 400 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร อ่านแล้วเที่ยวตามได้เลย

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

ตะลอนทัวร์เฉินตู ทางสู่ความมหัศจรรย์, ประเทศจีน

เฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!