กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ใหม่! บินตรงเที่ยวลี่เจียง "ใช้เวลาเดินทางน้อยลง เที่ยวได้มากขึ้น" ประหยัดเวลาได้มาถึง 12 ชั่วโมง โดยสายการบิน  LUCKY AIR
 • ดินแดนแห่งความลับตงปา ท่องเที่ยวสัมผัสและธรรมชาติที่เขียวขจีบริเวณจุดชมวิวตงปามี่
 • เที่ยวชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นธารน้ำตกหลายชั้น ที่ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงจากธารน้ำแข็งไป๋สุ่ยบนเขาหิมะมังกรหยก
 • พาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ ทิวเขาแห่งที่มองไป จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย
 • ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นที่ เมืองโบราณลี่เจียง
 • เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี  เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก
 • เมืองโบราณซูเหอ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • ชมความงดงามของสระมังกรดำในอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาด จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • พักผ่อนสุดหรู โรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดทริป

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค. - ต.ค. 62
รหัสสินค้า: CNLJGLJG8L60

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 20 August 23-26Aug 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 30 August 30 Aug 2019-2 Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 20 September 6-9Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 30 September 13-16Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 20 September 20-23Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 20 September 27-30Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
จอง 30 October 4-7Oct 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 October 11-14Oct 2019
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 30 October 18-21Oct 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
15,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง
STARWAY HOTEL
2 ดินแดนแห่งความลับตงปา - เมืองโบราณซูเหอ - สระมังกรดำ
STARWAY HOTEL
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป่สุ่ยเหอ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
STARWAY HOTEL
4 ลี่เจียง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L.... (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                           
 • เดินทางถึง สนามบินซานอี้ เมืองลี่เจียง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : ดินแดนแห่งความลับตงปา - เมืองโบราณซูเหอ - สระมังกรดำ

 • พาท่านยลภูเขาหิมะมังกรหยก ณ ดินแดนแห่งความลับตงปา ชมภาพนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ธรรมชาติที่เขียวขจีบริเวณจุดชมวิวตงปามี่ หรือ ความลับแห่งตงปา
 • นำท่านสู่ เมืองโบราณซูเหอ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง
 • นำท่านสู่ เฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
 • พักที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป่สุ่ยเหอ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง

 • นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” 
 • ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถราง) เป็นหุบเขาที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านชม ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลามางดงาม ดุจจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน  
 • แวะ ร้านบัวหิมะ ท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • จากนั้นชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้  ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก
 • พักที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ลี่เจียง  - กรุงเทพฯ      

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L... (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 30  ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!