Trip Highlight
 • แพ็กเกจทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน(ไป-กลับ) สนามบินดอนเมือง - ไหโข่ว - ซานย่า - ดอนเมือง   โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) 
 • สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4-10 ซิตี้ทัวร์เกาะไหหลำและเมืองซานย่า4วันเต็ม 
 • พาท่านเที่ยวเกาะไหหลำ สักการะเจ้าแม่กวนอิม  นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า 
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พักระดับ4*4คืน คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 kg.รวมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง 15 kg.
 • เที่ยวเกาะไหหลำ พาสปอตไทย ฟรีวีซ่า 30 วัน
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • สำหรับ 4-7 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 7-9 ที่นั่ง
  • สำหรับ 8-10ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 17 ที่นั่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของจีน และงานแฟร์

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: PKDMKHAKSYXSL11

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) -ไหโข่ว ( SL8810 DMK-HAK 18:30-21:50) รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม
Haikou Mingguang Shengyi Hotel
2 พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน-ร้านหนังสือ Phoenix Jiuli - M1 Coffee Dream Factory
Xinglong Old Banyan Hotel
3 หมู่บ้านบาหลี่ - หุบเขากุหลาบ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า
Sanya Hongtang Bay Jianguo Resort
4 วนอุทยานเขตร้อนอ่าวย่าหลง- SANYA ROMANCE PARK (โชว์เชียนกู่ฉิง)
Sanya Hongtang Bay Jianguo Resort
5 อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง) เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร-จุดชมวิวต้าเสี่ยวต้งเทียน-ซานย่าไนท์มาร์เก็ต Platform Nine and Three-Quarters Market -ส่งสนามบิน
-
6 ซานย่า- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ( SL8813 SYX-DMK 00:10-01:15) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-10 ท่าน
(รวมตั๋วเครื่องบิน) 

ช่วงเดินทาง เดินทาง 4-7 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
เดินทาง 8-10ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม ท่านละ (บาท) 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2567 24,900 20,900 5,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันแรงงาน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) -ไหโข่ว ( SL8810 DMK-HAK 18:30-21:50) รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • 18.30น. ออกเดินทางสู่  เมืองไห่โข่ว ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai  Lion  Air (SL)  เที่ยวบินที่  SL8810
 • 21.50น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว 
 • เข้าพักที่โรงแรม Haikou Mingguang Shengyi Hotel   หรือเทียบเท่า4*

วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน-ร้านหนังสือ Phoenix Jiuli - M1 Coffee Dream Factory (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน ชมการอนุรักษ์และจัดแสดงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกของเกาะไหหลํา เช่นจัดเก็บโบราณวัตถุ งานศิลปะ งานฝีมือแบบดั้งเดิม และการจัดแสดงมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาของเกาะและประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนกลุ่มน้อย ที่มีเอกลักษณ์ของชาวไห่หนาน ชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาจากทั่วแผ่นดินจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ร้านหนังสือ Phoenix Jiuli  เมื่อเดินเข้าไปในร้านจะเห็นหนังสือมากมายเรียงรายอยู่ และเมื่อมองออกไปด้านนอกร้านหนังสือจะเห็นคลื่นสีขาวก็ซัดเข้าหาชายฝั่งและส่งเสียงเพลงที่ไพเราะ ที่นี่คุณสามารถฟังเสียงภูเขาและทะเลและเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของหนังสืออย่างเงียบ ๆ คุณยังสามารถอ่านหนังสือได้ตามที่คุณต้องการ
 •  จากนั้นพาท่านไปจิบกาแฟที่ M1 Coffee Factory เป็นโรงงานผลิตกาแฟในฝันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ ตั้งอยู่ในอ่าว Wanning Shimei ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "อ่าวที่สวยที่สุดในไหหลำ" ที่นี่ทรายขาวน้ำทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีฟ้า นอกจากนี้ยังมี ลำธาร และทะเลสาบ เกาะเล็กเกาะน้อยที่สวยงามและหินแปลก ๆ คลื่นลูกเล็ก ๆ และทรายละเอียดสวยงามจริงๆ M1 Coffee  Factory เป็นพื้นที่กาแฟแห่งเดียวในเอเชียที่ออกแบบมาสำหรับคนทุกวัยและเน้นการสัมผัสและการสำรวจแบบอินเทอร์แอคทีฟ เป็นเมืองกาแฟที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบเด็ก ๆ โดยมีผู้คนเป็นตัวเอกและมีกาแฟเป็นธีมประกอบ โดยทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมกาแฟแบบครบวงจร  จะพาเราไปสัมผัสกับกาแฟที่ยอดเยี่ยมโดยเริ่มจากการเข้าใจถึงต้นกำเนิดของวัฒนธรรมกาแฟ

 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • เข้าพักที่โรงแรม Xinglong Old Banyan Hotel   หรือเทียบเท่า4*

วันที่สาม : หมู่บ้านบาหลี่ - หุบเขากุหลาบ -  อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง –  นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านบาหลี จากความหลังของวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศที่กลับคืนมาด้วยความรักชาติและความคิดถึงบ้านในหนานหยาง คุณจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของหนานยางกลับคืนมา จากการกลับมาของชาวจีนโพ้นทะเลได้เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราว "วิถีชีวิต" "ประเพณี" "ทิวทัศน์" และ "รสชาติ"ของหนานยาง พาท่านเที่ยวชมจุดชมวิวที่มีธีมของการคืนวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลแห่งเดียวที่เกาะไหหลำ

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาดอกกุหลาบ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวชนบทแห่งใหม่ของเมืองชานย่า มีพื้นที่ 2,755 หมู่หรือประมาณ 1,160 ไร่ "แหล่งรวมกุหลาบแห่งชานย่าอันแสนโรแมนติก" มีการปลูกกุหลาบนานาพันธุ์ ทั้งพันธุ์ต่างชาติหลากหลายสี ที่เด่นที่สุดคือ เป็นการปลูกกลางแจ้ง ไม่ใช่การปลูกในร่ม นอกจากเป็นแหล่งชมทุ่งดอกกุหลาบที่น่าเที่ยวน่าชมแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าด้วยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ เป็นต้น 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชมวิวของเมืองชานย่า คุณจะเห็นทัศนียภาพความเจริณูของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนคุณอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบห่อยู่ในอ่าวท่เรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีสัมเข้มก็ค่อย ๆ ย้อมท้องฬสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน นำเข้าสินค้าจากจีนแม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาหิตย์จมหายไปกับผืนทะเลที่ชานย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆเลย

 • *** พิเศษสุดๆๆ ***เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดหรู ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมทะเล ชมความงามของน่านน้ำทะเลจีนที่ ซานย่า

 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • เข้าพักที่โรงแรม Sanya Hongtang Bay Jianguo Resort  หรือเทียบเท่า4*

วันที่สี่ : วนอุทยานเขตร้อนอ่าวย่าหลง- SANYA ROMANCE PARK -โชว์เชียนกู่ฉิง(มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วนอุทยานเขตร้อนอ่าวย่าหลง วนอุทยานสวรรค์เขตร้อนอ่าวย่าหลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนภูเขาชายฝั่งและวนอุทยานรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับรีสอร์ทรังนกสวรรค์แห่งอ่าวย่าหลง ในพื้นที่ท่องเที่ยวป่าสวรรค์เขตร้อนอ่าวย่าหลง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า ห่างจากเมืองซานย่า 25 กิโลเมตร มีพื้นที่วางแผนโดยรวม 1,506 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ East Park และ West Park ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สวนสาธารณะเปรียบเสมือนแขนที่ยื่นออกไปโอบกอด "อ่าวที่ดีที่สุดในโลก" อ่าวย่าหลง อุทยานแห่งนี้เคารพธรรมชาติและนิเวศวิทยา เน้นคุณลักษณะและความเป็นเอกเทศ ใช้การวางแผนระดับสูง การก่อสร้างระดับสูง และการจัดการระดับสูงเพื่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูเขาชายฝั่งเขตร้อนชั้นนำของโลกและสวนป่ารีสอร์ท ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็น แบบจำลองจุดชมวิวบูติกรุ่นที่สาม อุทยานแห่งนี้มียอดเขาเล็กและใหญ่มากกว่าสิบโหล พืชเมืองร้อนมากกว่า 1,500 สายพันธุ์ สัตว์ป่ามากกว่า 190 สายพันธุ์ บ้านพักรังนก 210 หลัง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ หุบเขากล้วยไม้ และจุดชมวิวต่างๆ  มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีสีสัน ผสมผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • จากนั้นนำท่านชม SANYA ROMANCE PARK (โชว์เชียนกู่ฉิง) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม

 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • เข้าพักที่โรงแรม Sanya Hongtang Bay Jianguo Resort  หรือเทียบเท่า4*

วันที่ห้า : อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง) เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร-จุดชมวิวต้าเสี่ยวต้งเทียน-ซานย่าไนท์มาร์เก็ต Platform Nine and Three-Quarters Market -ส่งสนามบิน 

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเที่ยว อุทยานพุทธธรรมหนานชาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีนและถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่งประเทศภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญาความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านไปยัง จุดชมวิวต้าเสี่ยวต้งเทียน  จุดชมวิวต้าเสี่ยวต้งเทียนตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหนานซาน ห่างจากตัวเมืองซานย่าไปทางทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 22.5 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองซานย่าที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งล้านคน  จุดชมวิวต้าเสี่ยวต้งเทียน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติระดับ 5A ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 800 ปี นับตั้งแต่ในสมัยของราชวงศ์ซ่งใต้ และได้รับการยกย่องให้เป็น จุดชมวิวที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลไห่หนาน 

 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ซานย่าไนท์มาร์เก็ต Platform Nine and Three-Quarters Market  ที่นี่มีการนำ "วัฒนธรรมรถไฟ" เป็นจุดบุกเบิกที่สร้างสรรค์ในการสร้านสถานที่แห่งนี้ มี"ตู้รถไฟ"ตั้งเรียยงราย เมีร้านอาหารมากมายในยามค่ำคืน ถือเป็นสถานีชาร์จอารมณ์ ตลาดเดินเล่น และแหล่งขายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของรถไฟต่างๆสามารถพบเห็นได้ทุกที่ และใช้วัฒนธรรมแฟชั่นของวัยรุ่นเป็นสะพานในการครอบคลุมสถานการณ์นวัตกรรมทางสังคมที่หลากหลาย สามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระในตลาดและลิ้มรสอาหารรสเลิศของตลาดกลางคืนได้อย่างเต็มที่ก่อนกลับ

 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • 20.30 น.       ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซานย่า เมืองซานย่า  

วันที่หก :ซานย่า- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ( SL8813  SYX-DMK 00:10-01:15)

 • 00.10 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai  Lion  Air (SL)  เที่ยวบินที่  SL8813
 • 01.15 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ….

**************************

 

แพ็คเกจสายการบิน Thai Lion Air (SL) เส้นทาง ดอนเมือง-ไหโข่ว-ซานย่า-ดอนเมือง

6 วัน 4 คืน

เดินทางตั้งแต่ กุมภาพันธ์ -มีนาคม  2567

          DMK - HAK  SL8810  18:30-21:50
           

           SYX - DMK   SL8813  00.10-01.15

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสายการบิน Thai Lion Air (SL) 

สายการบืนไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) คือสายการบินราคาประหยัดจากประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับไลอ้อนแอร์ (Lion Air) สายการบินสัญชาติอินโดนีเซีย ไทยไลอ้อนแอร์เลือกสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินศูนย์กลางการบินในกรุงเทพฯ ไทยไลอ้อนแอร์บินกว่า 20 เส้นทางสู่ปลายทางใน 10 สนามบินใน 7 ประเทศอาเซียน ไทยไลอ้อนแอร์มุ่งหวังจะทำให้ผู้โดยสารได้บินในราคาประหยัดอย่างคุ้มค่าและสนุกไม่รู้ลืม

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไหโข่ว –ซานย่า- กรุงเทพฯ รวมน้ำหนักกระเป๋า15กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินปักกิ่ง และที่พักแบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 4 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถสามารถให้ได้ตามความพึงพอใจ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, คนขับรถพูดภาษาจีนเท่านั้น มีไกด์ดูแลเฉพาะวันที่มีซิตี้ทัวร์
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับและไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เข้าร้านรัฐบาล


*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 10 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นทัวร์ปักกิ่งและต่างประเทศ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นปักกิ่งและต่างประเทศ จากข่าวเมื่อวาน (26 มี.ค.63) หน่วยงานท้องถิ่นระบุว่า เที่ยวบินพาณิชย์บางส่วนจะเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!