กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้ว ที่เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน Nok Scoot
 • เที่ยวชมความงดงามของหิมะที่ขาวโพลนสุดแสนโรแมนติก ชมการฝีมือการแกะสลักน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ด้วยสายตาตนเองและถูกประดับประดาด้วยแสงสีอย่างงดงามตระการตา
 • นั่งกระเช้าชมวิวลานสกียาปู้ลี่ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ
 • ชมหมู่บ้านหิมะ The China Snow Town เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติก
 • ชมความสวยงามขงอ “เห็ดหิมะ” ที่ DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร
 • พิเศษ!!! รับฟรี หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ และแผ่นทำความร้อน 1 ชุด รับที่ฮาร์บิน

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: NOKSCOOT
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 62 - ก.พ. 63
รหัสสินค้า: CNSHESHEXW01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 December 24-30Dec 2019 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
33,900 THB
เต็ม 0 December 27 Dec 2019-2 Jan 2020
(วันขึ้นปีใหม่)
XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
35,900 THB
เต็ม 0 December 31 Dec 2019-6 Jan 2020
(วันขึ้นปีใหม่)
XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
32,900 THB
เต็ม 0 January 3-9Jan 2020 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
31,900 THB
เต็ม 0 January 7-13Jan 2020 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
30,900 THB
เต็ม 0 January 10-16Jan 2020 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
30,900 THB
จอง 5 January 14-20Jan 2020 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
30,900 THB
จอง 5 February 4-10Feb 2020
(วันมาฆบูชา)
XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
32,900 THB
เต็ม 0 February 7-13Feb 2020
(วันมาฆบูชา)
XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
31,900 THB
จอง 5 February 11-17Feb 2020 XW878
02:45-08:50
XW877
10:15-15:10
29,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง -
2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - เสิ่นหยาง - ฮาร์บิน(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ร้านเสื้อผ้ากันหนาว
SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL
3 ฮาร์บิน - ยาปู้ลี่ - ลานสกียาปู้ลี่ - นั่งกระเช้าชมวิวลานสกี - หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
XUEXIANG TAIPINGGOU LAOMA FAMILY INN
4 อิสระชมหมู่บ้านหิมะ - ฮาร์บิน
VOLGAR MANOR
5 คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส) - ฮาร์บิน - HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020
SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL
6 โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ORIENTAL GINZA INTERNATIONAL HOTEL
7 เสิ่นหยาง - ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินนก สกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่สอง : ท่าอากาศยานดอนเมือง - เสิ่นหยาง - ฮาร์บิ้น(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ร้านเสื้อผ้ากันหนาว

 • เหินฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยางโดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่  XW878(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
 • ถึง สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน (Tao Xian International) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ สุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว 
 • นำท่านแวะ ร้านเสื้อผ้ากันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว อาทิเช่น เสื้อกันหนาว กางเกง หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ รองเท้าสำหรับกดินบนหิมะ เป็นต้น
 • พักที่ SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5****

วันที่สาม : ฮาร์บิน - ยาปู้ลี่ - ลานสกียาปู้ลี่ - นั่งกระเช้าชมวิวลานสกี - หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย    

 • นำท่านออกเดินทางสู่  ยาปู้ลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • ชม  ลานสกียาปู้ลี่  เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสกีรีสอร์ทเพื่อรับกิจกรรมขนาดใหญ่โดยมีการเล่นสกีระดับสูงปานกลางมีความยาวรวม 30 ก.ม. (หมายเหตุ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น หากท่านใดสนใจเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น)
 • จากนั้นนำท่านขึ้น  กระเช้าสู่ยอดเขายาปู้ลี่  (สามารถนั่งได้กระเช้าละ 4-6 ท่าน) ท่านจะได้ชมวิวมุมสูงของลานสกียาปู้ลี่  
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมื่อได้เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปในโลกของเทพนิยาย ที่นี่มีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเริ่มตกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2 เมตร หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่ามีปริมาณหิมะที่หนาและสะอาดที่สุดในประเทศจีน  ชาวจีนจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “THE CHINA SNOW TOWN”
 • ชม DREAM HOME(รวมค่าเข้าชม)  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ที่สวยงาม 
 • หลังรับประทานอาหารท่านสามารถ ชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ  มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิ้งย่าง 
 • พักที่ XUEXIANG TAIPINGGOU LAOMA FAMILY INN หรือเทียบเท่า 3**** (อยู่ในหมู่บ้านหิมะ)
  (ไม่มีเตียงเสริมใน 1 ห้องสามารถพักได้ 2-3 ท่าน เป็นเตียงฮีตเตอร์ใหญ่ 1 เตียง)


วันที่สี่ : อิสระชมหมู่บ้านหิมะ - ฮาร์บิน

 • อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปด้วยสีขาว ปกคลุมไปด้วยหิมะ วิวหมู่บ้านงดงามมาก 
 • นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของหิมะที่ปกคลุมต้นไม้ตลอดสองข้างได้ 
 • พักที่  VOLGAR MANOR  หรือเทียบเท่า 4****  (ไม่มีเตียงเสริม)

วันที่ห้า : คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส) - ฮาร์บิน - HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020

 • ชม  คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจำชาติรัสเซียคอยให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ 
 • นำท่านชม  โบสถ์เซนต์นิโคลัส  เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย (ฟรีเล่นสกีล้อยาง ท่านละ 1 รอบ)
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองฮาร์บิ้น เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • ชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งมีฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ำแข็งและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
 • พักที่  SHERATON HARBIN XIANGFANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 5****


วันที่หก : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)

 • ชม  โบสถ์เซนต์โซเฟีย(ถ่ายรูปจากด้านนอก) เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น 
 • แวะ  ร้านสินค้าชาวรัสเซีย  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิ เช่น นาฬิกา ผ้าพันคอ ตุ๊กตารัสเซียเป็นต้น 
 • นำท่านเดินชม  ถนนจงยาง (แจกฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็นไอศครีมที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาร์บิน และมียาวนานมากว่า 100 ปี 
 • ชม  นุสาวรีย์ฝั่งหง  ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 
 • ชม  สวนสตาลิน  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป 
 • นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง)เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง 
 • พักที่  ORIENTAL GINZA INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่เจ็ด : เสิ่นหยาง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเสิ่นหยาง
 • นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่  XW877(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 400 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED ARTICLES

ฮาร์บินหนาวมากก..ก่อนไปเที่ยวเตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ๊ะ

ฮาร์บินหนาวมากก ความหนาวนี่แหละเป็นที่ใฝ่ฝันถึงของพวกเรา ทั้งหิมะและน้ำแข็งเจอได้ที่ฮาร์บิน ประเทศจีน ก่อนไปเตรียมตัวให้พร้อมนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!