Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบินคุณภาพ CATHAY PACIFIC กับทริปชื่นชมความงามของดอกทิวลิปและดอกโบตั๋นที่เบ่งบานกลางสวนพฤกษชาติ
 • พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมหอฟ้าเทียนถาน ชมส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชาสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
 • ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดรัสเซีย ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
 • อึ้ง..ทึ่ง..เสียว..กับสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้าของเมืองจีน..กายกรรมปักกิ่ง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก อาหารกวางตุ้ง ฯลฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สงกรานต์ / เม.ย.-พ.ค.61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 April 7-11Apr 2018 CX618
12:10-15:55
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
เต็ม 0 April 9-13Apr 2018
(วันสงกรานต์)
CX618
12:10-15:55
CX701
15:55-17:45
17,999 THB
เต็ม 0 April 16-20Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX703
17:05-19:00
16,999 THB
จอง 9 April 17-21Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
เต็ม 0 April 18-22Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 April 19-23Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 11 April 20-24Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 April 21-25Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 April 25-29Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX709
22:25-00:15
16,999 THB
จอง 15 April 26-30Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX709
22:25-00:15
16,999 THB
จอง 9 May 1-5May 2018
(วันแรงงาน)
CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
17,999 THB
จอง 15 May 2-6May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 3-7May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 4-8May 2018 CX616
06:40-10:25
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 5-9May 2018 CX616
06:40-10:25
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 9-13May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 10-14May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 11-15May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 12-16May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 16-20May 2018 CX750
11:05-15:00
CX701
15:55-17:45
16,999 THB
จอง 15 May 17-21May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 18-22May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 19-23May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 23-27May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 24-28May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 25-29May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 26-30May 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 30 May 2018-3 Jun 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
จอง 15 May 31 May 2018-4 Jun 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:30-23:25
16,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง
APPLE HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
APPLE HOTEL
3 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
APPLE HOTEL
4 หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – เทศกาลงานดอกไม้นานาชาติดอกโบตั๋น+ดอกทิวลิป - ผ้าไหม – THEPLACE
APPLE HOTEL
5 ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • เหินฟ้าสู่ มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • เดินทางสู่ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 312
 • พักที่ APPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ****

วันที่สอง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง            

 • ชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน 
 • ชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี 
 • เดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
 • ผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง***
 • จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับ ดั่งเดิมแบบจีน แสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา
 • พักที่ APPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ****


วันที่สาม : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง           

 • พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา อี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ 
 • แวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ      
 • หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของมนุษย์ สวรรค์ และโลกอมตะจากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลมและมีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
 • นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • พาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน
 • พักที่ APPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ****


วันที่สี่ : หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – เทศกาลงานดอกไม้นานาชาติดอกโบตั๋น+ดอกทิวลิป - ผ้าไหม – THEPLACE  

 • ชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง และเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน
 • เดินทางสู่ เทศกาลงานดอกไม้นานาชาติสวนสาธารณะจงซาน กลางกรุงปักกิ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของพลับพลาเทียนอันเหมิน อยู่ติดกับพระราชวังโบราณ ช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน จะมี ดอกโบตั๋น หรือ หมู่ตาน (Peony) เป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโบตั๋น เป็นหนึ่งในดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ส่วนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของที่นี่ก็คือดอกทิวลิป ซึ่งนำพันธุ์จากเนเธอร์แลนด์ มีทิวลิปทั้งหมด 80 พันธุ์เกือบ 300,000 ต้น ใจ (หมายเหตุ :เทศกาลดอกทิวลิปจะมีช่วงวันที่ 18 เมษายน ถึง 11พฤษภาคม ของทุกปี หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนให้ไปชมดอกไม้ชนิดอี่นให้แทนตามความเหมาะสม จะไม่มีการคืนเงินใดๆๆให้)
 • แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีนชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง )
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ THE PLACE แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีน เป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดัง 
 • พักที่ APPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ****


วันที่ห้า : ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

 • เลือกซื้อ ผีเซี๊ยะ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
 • ช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง   
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX331
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง  แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX709
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทศกาลสักการะพระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 2คน = 100 หยวน (หากกรุ๊ปเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ค่าทิป จะเพิ่มอีกท่านละ 50 หยวน )

RELATED ARTICLES

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!