กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน GX AIRLINES
 • ชมที่สุดแห่งความงดงาม ณ ถ้ำคริสตัล ปาหม่า ถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน 
 • ล่องเรือลอดถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
 • ชมความอลังการ น้ำตกเต๋อเทียน ที่มีความกว้างมากที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน้ำตกแองการ่า
 • นั่งแพไม้ไผ่ เพื่อให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสถึงความอลังการของน้ำตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ชิด
 • ชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็นโชว์วัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงเรื่องราวการดำรงชีวิตของคนกว่างซี
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ชนเผ่ากว่างซี ที่ใหญ่ที่สุด ใช้งบประมาณมากที่สุด และทันสมัยที่สุดของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง แหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆกลับไปเป็นของที่ระลึก
 • เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองชาวจ้วง , หมูหอมปาหม่า, สุกี้เห็ด
 • มีเวลาเที่ยวเต็มอิ่ม!! ไม่ต้องเข้าร้านรัฐบาล
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: GX Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. - ธ.ค. 62
รหัสสินค้า: CNNNGNNGGX01

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 July 5-8Jul 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB จอง
0 July 12-15Jul 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB เต็ม
15 July 19-22Jul 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 July 26-29Jul 2019
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
18,900 THB จอง
15 August 2-5Aug 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB จอง
15 August 9-12Aug 2019
(วันแม่แห่งชาติ)
GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
22,900 THB จอง
15 August 16-19Aug 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
22,900 THB จอง
15 August 23-26Aug 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
22,900 THB จอง
15 August 30 Aug 2019-2 Sep 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
22,900 THB จอง
15 September 6-9Sep 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB จอง
15 September 13-16Sep 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB จอง
13 September 20-23Sep 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
16,900 THB จอง
15 October 11-14Oct 2019
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
18,900 THB จอง
15 October 18-21Oct 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 October 25-28Oct 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 November 8-11Nov 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 November 15-18Nov 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 November 22-25Nov 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 November 29 Nov 2019-2 Dec 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
17,900 THB จอง
15 December 6-9Dec 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
18,900 THB จอง
15 December 13-16Dec 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
18,900 THB จอง
15 December 20-23Dec 2019 GX8908
21:15-00:50
GX8907
18:50-20:15
18,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - หนานหนิง - เข้าที่พัก
NANNING HONG CHANG LONG HOTEL
2 หนานหนิง - ปาหม่า - ถ้ำคริสตัล - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) - โชว์วัฒนธรรมเผ่าเหยา
BAMA VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
3 ปาหม่า - ต้าซิน - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมล่องแพ)
DAXIN KAPOK HOTEL
4 ต้าซิน - หนานหนิง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนนเดินหนานหนิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - หนานหนิง - เข้าที่พัก

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน GX  AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เหินฟ้าสู่ เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน GX AIRLINES เที่ยวบินที่ GX8908 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                        
 • ถึงสนามบิน สนามบินหนานหนิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และรับสัมภาระหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • พักที่  NANNING HONG CHANG LONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง : หนานหนิง - ปาหม่า - ถ้ำคริสตัล - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) - โชว์วัฒนธรรมเผ่าเหยา

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืนที่สุดของโลก 
 • ชม ถ้ำคริสตัล เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล 
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือลำคลองใต้ภูเขาของ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ถ้ำร้อยนก เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยลักษณะต่างๆ (ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)  
 • จากนั้นนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็นโชว์วัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงเรื่องราวการดำรงชีวิตของคนกว่างซี และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชนเผ่า
 • พักที่  BAMA VIENNA INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม : ปาหม่า - ต้าซิน - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมล่องแพ)

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าซิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่งโมง) ชายแดนจีน - เวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 • ชมความอลังการของ น้ำตกเต๋อเทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าชิน ของมณฑลกวางสี ซึ่งตั้งอยู่กลางพรมแดนระหว่างชายแดนจีน-เวียดนาม เรียกว่าเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความกว้างมากที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกแองการ่า) น้ำตกเต๋อเทียนมีความความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนามที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว  น้ำตกจะมีระดับความสูงของแต่ละชั้นลดหลั่นกันลงมาสวยงามมาก 
 • นำท่าน นั่งแพไม้ไผ่ เพื่อให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสถึงความอลังการของน้ำตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิด
 • พักที่  DAXIN KAPOK HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สี่ : ต้าซิน - หนานหนิง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนนเดินหนานหนิง - กรุงเทพฯ

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.)
 • ชม พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่องวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ชมและเรียนรู้
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความคึกคัก ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ 
 • เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน GX  AIRLINES  เที่ยวบินที่ GX8907 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                        
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพฯ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!