บริการรับยื่นวีซ่าประเทศจีน

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นวีซ่าประเทศจีน

Highlight

  • รับฟรี! Net Sim* เมื่อจองและยื่น Visa จีนออนไลน์วันนี้ เฉพาะที่นี่ที่เดียว! ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
   สำหรับใช้งานในจีน
   โทรฟรี กลับไทยได้ 30 นาที
   ใช้ Internet, Facebook, Line, Social ได้หมดไม่มีบล็อค

   ข้อดีของการยื่นวีซ่าจีนออนไลน์
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ในคลิกเดียว!
  • ไม่ต้อง! ไปสถานฑูตด้วยตัวเอง
  • ไม่ต้อง! ลางาน ให้เสียเวลา
  • ไม่ต้อง! กรอกเอกสารเอง
  • ไม่ต้อง! เสียเวลาต่อคิว และ ยื่นเอกสาร
  • ไม่ต้อง! ใช้ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองโรงแรม

กิจกรรมเสริมเที่ยวในจีน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน ราคาถูก 4,930.-
Pocket Wifi จีน 4G Unlimited 300.-/วัน
บัตรสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 1,800.-
One Day Trip เที่ยวส่วนตัวในจีน 2,600.-

วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์


อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

ประเภทการขอยื่น
ทำวีซ่าออนไลน์

ยื่นทั่วไป

(7-8 วันทำการ)

ยื่นด่วน

(4-5 วันทำการ)
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS

ฟรี! จัดส่ง EMS
อัตรารวม

2,139 /เล่ม

3,439 /เล่ม

top

จองทันที!


สิทธิประโยชน์ของวีซ่าท่องเที่ยวจีน

 • อายุของวีซ่า: 3 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 1 ครั้ง)
 • อายุของวีซ่า: 6 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 2 ครั้ง)
 • ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศจีน: 30 วัน

เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม พร้อมถอดปกพลาสติกที่ห่อหุ้มพาสปอร์ต และปกพาสปอร์ตทุกชนิดออกก่อนยื่นขอวีซ่า 
 2. ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า 3 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. เขียนชื่อ-เบอร์มือถือผู้ติดต่อบนซองจดหมายสำหรับติดต่อ
 6. แบบฟอร์มวีซ่าจีน ดาวน์โหลด! - ถ้าหากสะดวกกรอกมาเอง (ถ้าหากไม่ได้กรอกเอกสารมา เพียงเขียนชื่อที่ทำงาน และตำแหน่งงาน เป็นภาษาอังกฤษ ใส่ด้านหลังของสำเนาบัตรประชาชน ก็เพียงพอแล้ว)
 7. สำหรับการขอวีซ่าธุรกิจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เอกสารรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าทางจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย: 48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรูปตัวอย่าง

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ: 

 • ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่า เริ่มนับเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ตามที่กำหนด เท่านั้น (ตามเวลาทำการของสถานฑูตจีน 09.00-11.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ) ตรวจสอบวันหยุดทำการของสถานทูตจีน คลิก!

บริการจัดส่งโดย Messenger

 • มีบริการรับ-ส่ง คืนเอกสารโดย Messenger คิดค่าบริการตามระยะทางจริง สนใจใช้บริการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก!

ข้อมูลสำคัญสถานทูตจีน

 • เวลาทำการของสถานทูตจีน คือ 9.00-11.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
 • สถานทูตจีนปิดทำการในวันหยุดทางราชการของประเทศจีนและประเทศไทย
 • แบบฟอร์มวีซ่าจีน ดาวน์โหลด! - ถ้าหากสะดวกกรอกมาเอง (ถ้าหากไม่ได้กรอกเอกสารมา เพียงเขียนชื่อที่ทำงาน และตำแหน่งงาน เป็นภาษาอังกฤษ ใส่ด้านหลังของสำเนาบัตรประชาชน ก็เพียงพอแล้ว)

 อัตรานี้รวม

 ค่าดำเนินการยื่นวีซ่า
 ค่าส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกวีซ่า)
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 1. กรณีเป็นเด็ก  อายุ 6-18 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
 3. กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ
 4. กรณีเป็นสาวประเภทสอง(ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง เท่านั้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 5. กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า
 6. ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน
 7. กรณียื่นวีซ่าให้คนต่างชาติ
  1. บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น(ลูกค้าต้องโชว์ตัวที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาท เอกสารที่ต้องใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท
  2. บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูตหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป+รายละเอียดที่อยู่ +ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
  3. ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
  4. หนังสือเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู่+ใบอนุญาตทำงาน
  5. หนังสือเดินทางอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

 หมายเหตุ        สถานทูตจีนไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
         ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
         รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
 • ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
 • เนื่องจากศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน ได้กำหนดให้ถอดปกพลาสติกที่ห่อหุ้มพาสปอร์ต และปกพาสปอร์ตทุกชนิดออกก่อนยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ให้ถอดปกของพาสปอร์ตออกทุกครั้งก่อนจัดส่งเอกสารมาให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นวีซ่า หากลูกค้าส่งมาแล้วเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 • แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึงจะทำการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า
 • สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )
 • ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

VISA ONLINE สะดวก สบาย ง่ายๆ แค่คลิกเดียว

▲ ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจใน 1 วัน จึงมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

จีน ส่งเที่ยวบินเหมาลำรวม 302 เที่ยว ช่วยนานาชาติสู้โควิด-19

หน่วยงานการบินพลเรือนของจีน ได้จัดส่งเที่ยวบินเหมาลำ ขนส่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสิ่งของสำหรับเหตุฉุกเฉิน จำนวน 302 เที่ยวบิน ให้นานาชาติ

เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 11 แห่ง

ขอนำท่านเดินทางย้อนรอยสู่สุดยอดอารยธรรมของมนุษยชาติ พบกับความยิ่งใหญ่อลังการของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่ไร้ซึ่งขอบเขตแห่งกาลเวลา และยังคงมีให้เห็นอยู่ในยุคปัจจุบัน

เปิดเมือง อู่ฮั่น กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังโดนพิษโควิด

มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนแห่งนี้ เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังปิดเมืองเพื่อรับมือโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มานานเกือบ 11 สัปดาห์

ฉางซาส่ง อุปกรณ์การแพทย์ ช่วยยุโรปต้านโควิด-19

นครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ได้จัดส่งอุปกรณ์การแพทย์ไปยังยุโรป ปริมาณมากกว่า 89 ตัน เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!