Trip Highlight

 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน Air Asia
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงชมความงามของสองข้างทาง ซีอาน – ลั่วหยาง
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของสุสานกองทัพทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง
 • ถ้ำหลงเหมิน ชมผาหินที่มีการแกะสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ ที่ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
 • ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ AAAA
 • ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ
 • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง
 • ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ เกี๊ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้หม้อไฟ

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: CNXIYXIYFD09

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ซีอาน
FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL
2 ซีอาน - ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน(รวมรถอุทยาน) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ซินหมี่
CLAYTON HOTEL
3 ซินหมี่ - อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) - ลั่วหยาง - เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยาง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
4 ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - ซีอาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL
5 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่ขึ้นเจดีย์) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน -

วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ซีอาน

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA  เที่ยวบินที่ FD588
 • ถึงท่าอากาศยานเมืองซีอานเซียงหยางเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • พักที่  FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันที่สอง : ซีอาน - ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน(รวมรถอุทยาน) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ซินหมี่ 

  • นำท่าน  โดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
  • ชม  

ดเส้าหลิน  

  ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู”  
 • ชม  ป่าเจดีย์หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน 
 • จากนั้น ชมการแสดงกังฟู  ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟู ในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองซินหมี่
 • พักที่  CLAYTON HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม : ซินหมี่ - อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) - ลั่วหยาง - เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยาง

 • อุทยานหยุนไถซาน  อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซานจนทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า"จิ่วไจ้โกวน้อย" อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองลั่วหยางอดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
 • นำท่านเดินชมเทศกาลดอกโบตั๋น ที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้งในช่วงกลาง เดือนเมษายน ของทุกปี
 • พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สี่ : ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - ซีอาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

 • นำท่านนั่งรถอุทยานชม  ถ้ำผาหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู)  หรือ ถ้ำประตูมังกร หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
 • ชม  วัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ  ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก
 • >ชม สุสานขุนพลกวนอู ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดีคุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน
 • ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ 
 • นำชม  โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด  
 • พักที่  FAIRFIELD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ห้า : พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่ขึ้นเจดีย์) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - ซีอาน - กรุงเทพฯ

 • ชม  พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้  สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 
 • จดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจั้ง หรือรู้จักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี้
 • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี 
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRASIAเที่ยวบินที่ FD589
 • เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!