Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเซี๊ยะเหมิน จางโจว บ้านดินถู่โหลว 3 วัน 2 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 5 ดาว 2 คืน พร้อมแช่น้ำแร่ทั้งในห้องพักส่วนตัวและบ่อรวม + มื้ออาหาร 5 มื้อ + ทัวร์เซี๊ยะเหมิน จางโจว บ้านดินถู่โหลว + ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดการเดินทาง)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว  เที่ยวเซี๊ยะเหมิน จางโจว บ้านดินถู่โหลว 3 วัน 2 คืน  

 • สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 – 8 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดการเดินทาง
 • พาท่านสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองเซี่ยะเหมิน
 • เที่ยวชม บ้านดินถู่โหลว Hakka House 1 ใน UNESCO World Heritage Site อายุมากกว่า 600 ปี
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวตลอดการเดินทาง พร้อมแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัยทั้งในห้องพักส่วนตัวและบ่อรวม
 • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อแห่งเซี่ยะเหมิน อาทิ อาหารฮกเกี้ยน

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – กรกฎาคม 2563

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 12,900.- 12,900.- 3,500.-
คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 11 ที่นั่ง 9,900.- 9,900.- 3,500.-
คณะเดินทาง 8 ท่าน ใช้รถ 17 ที่นั่ง 8,900.- 8,900.- 3,500.-

*หมายเหตุ: ราคาที่ระบุเป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ลูกค้าสามารถเช็คราคาตั๋วได้กับเจ้าหน้าที่

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

8,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จีน
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - เซี่ยะเหมิน - จางโจว - ถนนโบราณราชวงศ์หมิง ชิง - แช่น้ำแร่

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานเซี่ยะเหมิน

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยะเหมิน ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ถนนโบราณราชวงศ์หมิง ชิง

  ถนนโบราณราชวงศ์หมิง ชิง เป็นถนนสายเก่าที่ยังคงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย

  การเดินทาง

  รถตู้

  Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan

  เข้าพักที่โรงแรม Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan หรือเทียบเท่า 5 ดาว (แช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย)

  การเดินทาง

  รถตู้

  รถนำเที่ยว 11 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  จางโจว - หนานจิ้ง - หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา - บ้านดินเถียนหลัวเคิง - WANDA PLAZA

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  Wanda Realm Zhangzhou Hotel (หรือเทียบเท่า)

  Fliport Hotel Zhangzhou yuanshan

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา

  รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ อำเภอหนานจิ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชม หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา เป็นหมูบ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบและยังคงวีถีการดำรงชีวิดแบบตั้งเดิม หมู่บ้านที่สุดแสนโรแมนติก เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์รักแสนเศร้าเรื่องหยุนสุ่ยเหยาเรื่องราวของคู่รักที่ต้องเผชิญช่วงเวลาอันโหดร้ายโดยการต้องพลัดพรากจากเหตุการณ์บ้านเมืองอันไม่สงบสุขในไต้หวัน (สำรวจเส้นทางโบราณ-เหอกุ้ยโหลว-หยวนหย่วนโหล-รวมรถกอล์ฟ)

  การเดินทาง

  รถตู้

  บ้านดินเถียนหลัวเคิง

  บ้านดินเถียนหลัวเคิง บ้านดินที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยให้ชมแบบห่างๆ ไม่ให้ขึ้นบ้าน บ้านดินแห่งนี้ประกอบด้วย 5 หลัง ในจำนวนดังกล่าว เป็นรูปสี่เหลี่ยม 1 หลัง ซึ่งอยู่ตรงกลาง และเป็นรูปทรงกลม 4 หลัง ซึ่งอยู่โดยรอบ จึงได้สมญานามว่า "บุปผา 5 ดอก" หรือ "กับข้าว 4 จาน น้ำซุป 1 ถ้วย" มีทุ่งนารายรอบ เห็นมีการแขวนเสื้อผ้าในบ้านดิน แสดงว่า มีคนอาศัยอยู่

  การเดินทาง

  รถตู้

  WANDA PLAZA

  ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสิ้นค้า WANDA PLAZA แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมและอาหารชื่อดัง

  การเดินทาง

  รถตู้

  Wanda Realm Zhangzhou Hotel

  เข้าพักที่โรงแรม Wanda Realm Zhangzhou Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้

  รถนำเที่ยว 11 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  เซี่ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - ชมวิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่) - หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน - สนามบินเซี่ยะเหมิน - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  Wanda Realm Zhangzhou Hotel

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  วัดหนานผู่โถว

  รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยะเหมิน นำท่านข้ามสู่ วัดหนานผู่โถว เป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและมีการบูรณะขึ้นใหม่ในราชวงศ์หมิง ภายในประกอบด้วย วิหาร พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระตรีโลกนาศ ซึ่งหมายถึง โลกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่)

  จากนั้นนำท่านชม วิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่) ซึ่งเดิมถนนสายนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน แต่เนื่องจากเมืองเซียะเหมินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทางการจึงได้ขยายบริเวณนี้เป็นถนนที่เหมาะแก่การชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบเกาะเซียะเหมิน และสามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้อีกด้วย

  การเดินทาง

  รถตู้

  หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน

  เที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน เป็นหมู่บ้านที่ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ปัจจุบันหมูบ้านชาวประมงได้ผสมผสานสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย

  การเดินทาง

  รถตู้

  สนามบินเซี่ยะเหมิน - กรุงเทพฯ

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยะเหมิน เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน พร้อมอาหารกลางวัน 2 มื้อและเย็น 1 มื้อ ตามที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าอาหารกลางวัน
 • ไกด์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยะเหมิน– กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ 100 – 150 หยวน /วัน , ค่าทิปไกด์ 150 – 200 หยวน/วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับและบริการที่เมืองเซี๊ยะเหมิน  

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!