กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่คุนหมิงด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ เยือน อุทยานผู่เจ่อเฮย สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบดำ และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป
 • เที่ยวชม ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์
 • ชม ถ้ำคบเพลิง เป็นถ้ำที่ชาวหยีใช้สำหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซื่อสัตย์ของชาวหยี
 • ชมความมหัศจรรย์จากสภาพดินฟ้าอากาศ การสึกกร่อนจนก่อให้เกิดรูปร่างทางศิลป์ของหิน ณ อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)
 • เยือนวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย
 • ช้อปปิ้งจุใจที่เมืองโบราณกวนตู้และช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - ก.ค. 62
รหัสสินค้า: CNKMGKMG8L04

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 February 28 Feb 2019-4 Mar 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
13,999 THB จอง
15 March 21-25Mar 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
13,999 THB จอง
15 April 4-8Apr 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
15,999 THB จอง
15 April 11-15Apr 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
17,999 THB จอง
15 May 16-20May 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
15,999 THB จอง
15 June 20-24Jun 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
13,999 THB จอง
15 July 13-17Jul 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
15,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก
HUI SHANG INTER HOTEL
2 คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย - ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก
JIN KANG HOTEL
3 คุนหมิง - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน
BO SHENG HOLIDAY HOTEL
4 อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก
GAO YUAN MING ZHU HOTEL
5 วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 • พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4****          

     


วันที่สอง : คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย - ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานผู่เจ่อเฮย ซึ่งมีภูเขากว่า 300 ลูก มีถ้ำมากมายกว่า 80 ถ้ำ ยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงกว่า 54 ทะเลสาบ ที่เป็นเชื่อมต่อกันเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยแม่น้ำและทะเลสาบคดเคี้ยวและภูเขาอันกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอชิวเป่ย เมืองเหวินซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ผู่เจ่อเฮยถือว่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เนื่องจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบดำ และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา  นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่รายลอบไปด้วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM ”หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่า สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ 
 • พักที่ JIN KANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : คุนหมิง - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน       

 • ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์  
 • ชม ถ้ำคบเพลิง เป็นถ้ำที่ชาวหยีใช้สำหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซื่อสัตย์ของชาวหยี ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายนของทุกๆปี ชาวหยีจะใช้กิ่งไม้ในการจุดไฟเป็นคบเพลิง และร่วมกันเต้นรำร้องรำทำเพลง จึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำคบเพลิง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยจำนวนมาก
 • หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง )
 • พักที่ BO SHENG HOLIDAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก    

 • อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) ชมความมหัศจรรย์จากสภาพดินฟ้าอากาศและการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดรูปร่างทางศิลป์ของหินที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกว่า 2-3 ร้อยล้านปีซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาจะสามารถทำให้หินที่ว่าแกร่งแปรเปลี่ยนรูปร่างไป มองดูเหมือนปราสาท เหมือนเจดีย์ เหมือนเห็ด แล้วแต่การจินตนาการ
 • เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
 • ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ” 
 • ชม อุทยานน้ำตกคุนหมิง ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ำตกกว้าง 400 เมตร สูง12.5 เมตรพาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยกหินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง  
 • พักที่ GAO YUAN MING ZHU HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

 • วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถังวัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา   
 • ชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยางพารา ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน  
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L801(ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 250 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ 

RELATED ARTICLES

ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

เที่ยวมณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว อันหยาง ลั่วหยาง ไคฟง สุดยอดอารยธรรมแดนมังกร

แน่นอนว่าจีนยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมด อยากจะให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาสัมผัสกับธรรมชาติสุดอันซีน และสุดยอดสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ต้องที่มณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ไคฟง บอกเลยว่าแต่ละแห่งน่าไปทั้งนั้น พลาดแล้วจะเสียใจ...

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!