• โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน บินตรงสู่ลี่เจียง ราคาไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว โดยสายการบิน LUCKY AIR
 • คัดสรรวันเดินทางสวยๆ เดินทางแบบ 5 วัน ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ไม่ต้องเปลืองวันลางาน!!
 • ฟรี! สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. และ ถือขึ้นเครื่อง 5 กก. /ต่อท่าน
 • จองออนไลน์ รับฟรี! Net Sim MOGO ซิมเล่นเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีกลับไทย

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 - 30 พ.ย. 2562 | เดินทาง: 20 พ.ย. 2562 - 22 ม.ค. 2563
  • *ราคาพิเศษนี้ เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี
  • *เมื่อทำการจองผ่านออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองภายใน 6 ชม.
  • *ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจอง เที่ยวบิน ไป-กลับ พร้อมกัน ตามวันเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
  • *ไฟล์ทบินเที่ยวบินขาไป 8L826 13:15-16:40 เที่ยวบินขากลับ 8L825 10:00-11:00
  • ราคาภาษีสนามบินเที่ยวบินไป-กลับ 3,780 บาท/ท่าน
  • หลังยืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ผ่านทาง Email ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดเดินทาง 3-5 วันทำการ 
  • หากยังไม่ได้รับ E-Ticket กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 02-7929292 หรือ Line @wonderfulpackage
 • พิเศษ! โปรโมชั่น ทำวีซ่าจีนออนไลน์ 1ฟรี 1  (ฟรีค่าบริการVisa) ไม่ต้องไปสถานฑูตเอง ง่ายๆเพียงคลิกเดียว เพียง 2,339 บาท/ต่อเล่ม คลิกจองเลยที่ >> ทำวีซ่าจีนออนไลน์
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 - 30 พ.ย. 2562

 • เช่า Pocket WiFi เที่ยวจีน 4G Unlimited เล่นได้ทุก App ไมมีบล็อค (รับที่สนามบินในไทย)
  เช่าเพียงวันละ 399 บาทเท่านั้น คลิกจองเลยที่ >> เช่า Pocket WiFi จีน
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
7,300
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Arrive Airline Price
จอง 6 1-5Jan 2020
(พุธ-อาทิตย์)
3,360 THB
1 Jan 2020
13:15 - 16:40
3,360 THB
5 Jan 2020
10:00 - 11:25
10,500 THB
จอง 6 8-12Jan 2020
(พุธ-อาทิตย์)
1,760 THB
8 Jan 2020
13:15 - 16:40
1,760 THB
12 Jan 2020
10:00 - 11:25
7,300 THB
จอง 6 15-19Jan 2020
(พุธ-อาทิตย์)
1,860 THB
15 Jan 2020
13:15 - 16:40
1,860 THB
19 Jan 2020
10:00 - 11:25
7,500 THB
จอง 4 22-26Jan 2020
(พุธ-อาทิตย์)
1,760 THB
22 Jan 2020
13:15 - 16:40
1,760 THB
26 Jan 2020
10:00 - 11:25
7,300 THB

รายละเอียดสินค้า

     

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ฟรี !! โหลดสัมภาระ 20 กก. และ ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)