กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • นั่งกระเช้าขึ้นชม เขาซีซาน ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม เสริมความสิริมงคลด้วยการลอดผ่าน ประตูมังกร
 • พาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ ทิวเขาแห่งที่มองไป จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
 • สัมผัสความงามแบบใกล้ๆ ของสายน้ำและขุนเขา ที่สวยงามอย่างกับภาพวาด ณ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Lake
 • สัมผัสความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต ณ สระน้ำมังกรดำ ชมภาเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
 • เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก
 • รถไฟความเร็วสูง ช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิง ที่จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. 62 - เม.ย. 63
รหัสสินค้า: CNKMGLJG8L53

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 20 December 5-8Dec 2019 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
17,999 THB
จอง 20 December 12-15Dec 2019 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 December 19-22Dec 2019 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 January 2-5Jan 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 20 January 9-12Jan 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 January 16-19Jan 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 February 6-9Feb 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
17,999 THB
จอง 20 February 13-16Feb 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 February 20-23Feb 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 February 27 Feb 2020-1 Mar 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 March 5-8Mar 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 March 12-15Mar 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 March 19-22Mar 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
จอง 20 March 26-29Mar 2020 8L802
20:55-23:50
8L825
10:00-11:25
16,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง
HUI SHANG HOTEL
2 เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – คุนหมิง-ลี่เจียง G8788
FENG HUANG HOTEL LIJIANG
3 ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมบัตรเข้าชม) – BLUE MOON LAKE-สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
PIN HUA YUE JIA HOTEL
4 ลี่เจียง - กรุงเทพฯ -

พาเที่ยวตลอดทริป โดยรถยนต์ส่วนตัว 6 ท่านเดินทางได้เลย เฉพาะครอบครัวคุณ พร้อมไกด์มืออาชีพดูแลทุกวัน

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

Day 2 : เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – คุนหมิง-ลี่เจียง G8788 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร (รวมกระเช้าและรถแบตเตอรี่) เขาซีซานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718- 1843
 • นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล”ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ ว่ากันว่าจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี
 • ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ด้วย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • แล้วให้ท่านช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้ม ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 
 • จากนั้นเดินทางกลับเมืองลี่เจียงด้วย รถไฟความเร็วสูง (D8790 16.42-19.52) ช่วยลดเวลาเดินทางจากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ FENG HUANG HOTEL LIJIANG หรือเทียบเท่า 4*

Day 3 : ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมบัตรเข้าชม) – BLUE MOON LAKE-สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
 • จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม) โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Lake หรือเรียกว่า Lan Yue Gu น้ำในบริเวณสระแห่งนี้ห็นสีสวยงาม สายน้ำและขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นสวยงามอย่างกับภาพวาด น้ำสีฟ้า ภูเขาสีเขียว น้ำตกขั้นบันไดเล็กๆ กับภูเขาหิมะลูกใหญ่ 
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) มีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์
 • จากนั้นชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

Day 4 : ลี่เจียง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L… (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวน 6-19 ท่าน ออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวน 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึง 6 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

20คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!