กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
 • เยือน “เขาฝานจิ้ง” ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวระดับ 4A มรดกแห่งที่ 53 ของประเทศจีน
 • ชมสีสันยามค่ำคืน เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิงและหมิง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง รอบล้อมด้วยขุนเขา
 • ล่องเรือชมแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณริมน้ำ ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  
 • ชมมรดกโลกอันงดงามและทรงคุณค่า ที่จางเจียเจี้ย ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้ากอนโดล่า  ผ่านชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด
 • ชมเส้นทาง 99 โค้งสู่  “ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน
 • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
 • เที่ยวชมระเบียงกระจกแห่งของเมืองจางเจียเจี้ย 
 • จิตรกรรมภาพเม็ดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทราย

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ
สายการบิน: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. 62 - มี.ค. 63
รหัสสินค้า: CNDYGDYGCZ01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 5 November 30 Nov 2019-4 Dec 2019 CZ606
06:25-10:35
CZ605
21:50-00:15
18,900 THB
จอง 5 December 7-11Dec 2019
(วันรัฐธรรมนูญ)
CZ606
06:25-10:35
CZ605
21:50-00:15
19,900 THB
จอง 5 February 8-12Feb 2020
(วันมาฆบูชา)
CZ606
06:25-10:35
CZ605
21:50-00:15
18,900 THB
จอง 5 March 14-18Mar 2020 CZ606
06:25-10:35
CZ605
21:50-00:15
18,900 THB
จอง 5 March 28 Mar 2020-1 Apr 2020 CZ606
06:25-10:35
CZ605
21:50-00:15
18,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟ่งหวง - สะพานหงเฉียว - ล่องเรือถัวเจียง
FENGHUANG GUOBIN HOTEL
2 ฟ่งหวง - เมืองถงเหริน - เขาฝานจิ้ง
TONGREN CITY WAN SHANHONG HOTEL
3 เมืองถงเหริน - จางเจียเจี้ย - ศูนย์ยาจีน - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
INTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL
4 ร้านเครื่องเงิน - เขาเทียนจื่อซาน(รวมลิฟ์ท์แก้วไป่หลง+กระเช้า) - สะพาน“เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว”- สวนนายพลเฮ่อหลง - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้
NTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL
5 ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟ่งหวง - สะพานหงเฉียว - ล่องเรือถัวเจียง

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่า เซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เหินฟ้าสู่ จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606(บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
 • ถึงสนามบิน สนามบินเฮอฮวา จางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และรับสัมภาระ
 • เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย
 • ชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี 
 • นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง(เรือแพ) ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
 • พักที่  FENGHUANG GUOBIN HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สอง : ฟ่งหวง - เมืองถงเหริน - เขาฝานจิ้ง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองถงเหริน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • วชม เขาฝานจิ้ง ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวระดับ  4A มรดกแห่งที่ 53 ของประเทศจีน ทั้งยังเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกแห่งที่ 13 จากองการ UNESCO เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ รวมถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์หายาก โดยเฉพาะลิงขนสีทอง จึงทำให้เขาฝานจิ้งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าระดับประเทศของจีน ติดอันดับ Top10 ภูเขาที่มีชื่อเสียง
 • พักที่  TONGREN CITY WAN SHANHONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม : เมืองถงเหริน - จางเจียเจี้ย - ศูนย์ยาจีน - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม ศูนย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้ว
 • ชม สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล
 • พักที่  INTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่ : ร้านเครื่องเงิน - เขาเทียนจื่อซาน(รวมลิฟ์ท์แก้วไป่หลง+กระเช้า) - สะพาน“เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว”- สวนนายพลเฮ่อหลง - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้

 • นำท่านชม เครื่องเงิน สินค้าต่างๆๆที่ผลิตจากเงิน อาทิ สร้อย ข้อมือ หรือของใช้ต่างๆ 
 • นำท่านเที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ยโดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้หล้าอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม
 • ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน สมควรแก่เวลานำท่าน
 • ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วยกระเช้า
 • แวะชม ผ้าไหม สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน  
 • เที่ยวชม ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
 • พักที่  INTERNATIONAL SPLENDID EAST HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ห้า : ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ

 • ชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ยางพารา มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น หมอน ที่นอน เป็นต้น
 • นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด
 • ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจกมีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม
 • ลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร 
 • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดิน ในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน 
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเฮอฮวา
 • เหินฟ้ากลับสู่ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์   

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท
  วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!