กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • โปรโมชั่นพิเศษ (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ ปี 2019
 • ออกตามล่าแสงเหนือโดยไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุด (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light) คือระหว่าง พฤศจิกายน – มีนาคม)
 • สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ
 • เที่ยวชมหมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
 • สัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัส ที่ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนั่งรถลาก
 • สนุกเพลินเพลินกับการขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง
 • เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยคำขวัญที่ว่า "Helsinki The high tech city where culture
Details
ประเทศ: ฟินแลนด์
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ
สายการบิน: FINN AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 28 Dec 2019-4 Jan 2020
(วันหยุดปีใหม่)
AY144
23:05-05:20
AY143
00:40-15:40
139,900 THB
จอง 5 January 25 Jan 2020-1 Feb 2020 AY144
23:05-05:20
AY143
00:40-15:40
139,900 THB
จอง 5 February 16-23Feb 2020 AY144
23:05-05:20
AY143
00:40-15:40
139,900 THB
จอง 5 March 12-19Mar 2020 AY144
23:05-05:20
AY143
00:40-15:40
139,900 THB
จอง 5 March 19-26Mar 2020 AY144
23:05-05:20
AY143
00:40-15:40
139,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ -
2 เฮงซิงกิ – เคมิ – ปราสาทหิมะ
Scandic Kemi Hotel
3 เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) – โรวาเนียมิ (พักค้าง 2 คืน)
Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi
4 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์
Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi
5 โรวาเนียมิ – ซาลิสเซก้า – ขับสโนว์โมบิล – ตามล่าแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติ้ง)
Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel
6 ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม – นั่งรถลากเลื่อน – ไอซ์ฟิชชิ่ง – เฮลซิงกิ
Radisson Blu Royal Hotel/ Radisson Seaside Helsinki Hotel
7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – สนามบิน -
8 กรุงเทพมหานคร -

วันแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY 144 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง) 

วันที่สอง เฮงซิงกิ – เคมิ – ปราสาทหิมะ

 • เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (กระเป๋าเช็คทรูไปยังสนามบินเคมิ) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินเคมิ โดยเที่ยวบิน AY632 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชั่วโมง)
 • เดินทางถึง สนามบินเคมิ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่าน เข้าชมปราสาทหิมะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหิมะและน้ำแข็งบนพื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยห้องสวยงามมากมาย อาทิเช่น สโนว์เรสเตอรอง (Snow Restaurant) ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทำขึ้นจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ / สโนว์โฮเทล (Snow Hotel) ห้องพักสีขาวโพลน ซึ่งเตียงทำขึ้นจากน้ำแข็ง และตามผนังมีการแกะสลักลายน้ำแข็งไว้อย่างลงตัว / สโนว์แชปเพล (Snow Chapel) หรือโบสถ์น้ำแข็ง ซึ่งมีไว้รองรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการจัดงานแต่งงานในดินแดนหิมะ / และห้องอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (หากปราสาทหิมะ ไม่เปิดให้บริการ นำท่านเข้าชม Snow Experience 365 แทน)
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Scandic Kemi Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) – โรวาเนียมิ (พักค้าง 2 คืน)

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นำท่านชม เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gemstone Museum) ซึ่งจัดเก็บอัญมณีเพชรพลอย มากกว่า 3,000 ชิ้น โดยอัญมณีที่มีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ มงกุฎกษัตริย์แห่งฟินแลนด์
 • ถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ที่ถูกสร้างและ ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคโดยสถาปนิกชื่อ ดังชาวฟินแลนด์นาม Josef Stenback 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker) ล่องบนน้ำทะเลซึ่งเย็นยะเยือกจนกลายเป็นน้ำแข็ง สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) 
 • ได้เวลานำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi **** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
 • ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี
 • แวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
 • นำท่านแวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • เดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ ข้ามผ่านเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลากเลื่อนขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi ****หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โรวาเนียมิ – ซาลิสเซก้า – ขับสโนว์โมบิล – ตามล่าแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติ้ง)

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมาก ทางด้านที่พักและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) และเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • เดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกับการ ขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 ชั่วโมง ให้ท่านได้ขับสโนว์โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด์ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
 • หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนำท่านสู่ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel ****หรือเทียบเท่า (มีห้องน้ำส่วนตัว)
 • ทางทัวร์จัดให้คณะเข้าพักที่โรงแรม Glass Igoo 1 คืน

วันที่หก ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม – นั่งรถลากเลื่อน – ไอซ์ฟิชชิ่ง – เฮลซิงกิ

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • มุ่งหน้าสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • สัมผัสประสบการณ์ ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง (Snow Fishing) ให้ท่านได้ลองตกปลาในแถบอาร์คติดโซน กับการลองขุดหลุมและวางเหยื่อตกปลาด้วยตัวเอง อิสระให้ท่านได้ลองทำกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ บริการชา, กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาวเย็น ทั้งนี้ทางทัวร์บริการชุด Thermal สำหรับลูกค้าทุกท่าน
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล เพื่อเช็คอิน
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY606 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารว่าง ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ
 • เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Royal Hotel/ Radisson Seaside Helsinki Hotel ****หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เฮลซิงกิ – ชมเมือง – สนามบิน

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • ชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จน เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก"
 • ถ่ายรูปกับ น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นที่มาของฉายาธิดาแห่งทะเลบอลติก น้ำพุแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน 
 • นำท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ 
 • จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 • ถ่ายรูป มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจำนวนมาก
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สำหรับมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี
 • นำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือที่รู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้วเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานทุกประการ
 • นำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเช็คอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY143 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขสินค้า

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โปรแกรมท่องเที่ยวฟินแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศฟินน์แอร์
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์รวม 30 Euro = 1,100 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์)
 • พนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!