Trip Highlight
 • เช็คอินไฮไลต์ใหม่ล่าสุด สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควา ที่ Zaryadye Park
 • ฝากรอยเท้าที่จัตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล
 • ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังสูงที่สุด และระฆังที่ใหญ่ที่สุด
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและสวนน้ำพุอันยิ่งใหญ่
 • พระราชวังแคทเธอรีน โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีฟ้าสดใส และรายละเอียดที่วิจิตรบรรจง
 • พระราชวังเฮอร์มิเทจ สำรวจงานศิลปะและวัตถุโบราณอันน่าทึ่ง ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 3 ล้านชิ้น
 • กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส ลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า
 • อลังการวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เก็บภาพความงามของ มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • สุดยอดความงามแห่งสถาปัตยกรรม โบสถ์แห่งหยดเลือด แวะชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล สูงเสียดฟ้า
 • ชมวิวพาโนราม่า สแปร์โรว์ฮิลส์ ถ่ายรูปเช็คอินมหาวิทยาลัยมอสโก เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
 • ตื่นตาความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดิน ที่สวยที่สุดในโลก
 • แวะเที่ยวเมืองซากอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์แรกแห่งซากอร์ส
 • ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศแม่น้ำมอสโก พร้อมดินเนอร์มื้อพิเศษบนเรือ Radisson
 • เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ชมโชว์ รัสเซียนเซอร์คัส ที่สุดโชว์ของรัสเซียที่ไม่ควรพลาด
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินถนนอารบัท เดินซื้อของฝากของพื้นเมืองตลาดอิสมายลอฟกี้ ช้อปปิ้งจัดเต็มแบรนด์ดัง Pulkovo Outlet Village
Details
ประเทศ: รัสเซีย
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 17 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: RUDMELEDEK04

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ดูไบ - เมืองมอสโก - ซาร์กอร์ส - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - สแปร์โรว์ฮิลส์ - มหาวิทยาลัยมอสโก
Holiday Inn
3 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park
Holiday Inn
4 พระราชวังเครมลิน - รัสเซียนเซอร์คัส - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
Holiday Inn
5 รถไฟด่วนSAPSAN - เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
Park Inn Hotel
6 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
Park Inn Hotel
7 พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน -
8 สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 67

69,900

6

12 - 19 ต.ค. 67

69,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 18.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน Emirates Airlines
 • 21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง :: ดูไบ - เมืองมอสโก - ซาร์กอร์ส - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - สแปร์โรว์ฮิลส์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว

เดินทางสู่เมืองมอสโก รัสเซีย

 • 00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK129 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 • 08.30 น. เดินทางถึง เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย
 • หมายเหตุ : พีเรียดการเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายน ตารางการบินของสายการบินจะปรับเป็นตารางการบินช่วงฤดูร้อน โดยจะออกเดินทางจากดูไบไปยังมอสโควเร็วขึ้น และจะเดินทางถึงที่เมืองมอสโควเวลา 06.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นที่มอสโคว)

= เมืองซากอร์ส =
โบสถ์อัสสัมชัญ

ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างขึ้นโดยมีต้นแบบเป็น มหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับ หอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองมอสโก =

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)

เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโก รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง 

ถนนอารบัท (Arbat Street)

เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน

สแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)

เป็นสวนสาธารณะในมอสโกที่ขึ้นชื่อในเรื่องวิวตัวเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองมอสโกได้แบบพาโนรามา และถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :: สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สถานีรถไฟใต้ดิน (Moscow Metro)

มีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่สวยงามแตกต่างกันไป มีทั้ง โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน

ตลาดอิสมายลอฟกี้ (Izmailovsky Souvenir Market)

เดินเล่นช้อปปิ้งตลาดขายสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จัตุรัสแดง (Red Square)

คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม โดยจัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาล สำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil' s Cathedral)

 • เที่ยวชมบริเวณจัตุรัสแดง ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า
 • ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

Zaryadye Park

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองมอสโก สวน Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 60 กว่าไร่ ทำให้สวนแห่งนี้สามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 25,200 ตารางเมตร ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรัสเซีย ได้แก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญ้า นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

อีกหนึ่งไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปในแม่น้ำมอสควา สามารถมองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้ เป็นจุดเซลฟี่และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโกที่ไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ :: พระราชวังเครมลิน - รัสเซียนเซอร์คัส - ล่องเรือแม่น้ำมอสโก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace)

พระราชวังอันยิ่งใหญ่ จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายในพระราชวังมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ

 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี
 • โบสถ์อัสสัมชัญ สถานที่ศักดิ์สิทธิที่มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในพระราชวังเครมลิน โดยหลังคาโดมของวิหารอัสสัมชัญมีสีทอง ตัวอาคารสีขาว ภายในวิหารมีภาพเขียนสุดวิจิตรติดไว้ข้างผนัง
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น
 • หอระฆังพระเจ้าอีวาน หอระฆังที่มีความสูงถึง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น
 • ระฆังพระเจ้าซาร์ ระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รัสเซียนเซอร์คัส (The Russian Circus)

ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ 

ล่องเรือแม่น้ำมอสโก (Flotilla Radisson Royal)

สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สำคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโก

รับประทานอาหารเย็น
มื้อพิเศษ บริการอาหารบนเรือ Radisson

พักที่ Holiday Inn
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า :: รถไฟด่วน SAPSAN - เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล

รับประทานอาหารเช้า (Set Box)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟ

รถไฟด่วน SAPSAN

ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโกสู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.

= เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)

ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโก

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress)

เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดของเมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Park Inn Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่หก :: เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)

พระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในมีความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ ภายนอกเต็มไปด้วยน้ำพุและพฤกษานานาพันธุ์ งดงามจนได้รับสมญานามว่าเป็น "พระราชวังแวร์ซายแห่งรัสเซีย"

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)

เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีฟ้าสดใส มีห้องต่างๆ ให้เข้าชมมากมาย แต่ละห้องนั้นจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะที่แตกต่างกันออกไป

กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส
ลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า

พักที่ Park Inn Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด :: พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังเฮอร์มิเทจ (Hermitage Palace)

พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) สร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่สร้างพระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านชิ้น และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac cathedral)

ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน 

Pulkovo Outlet Village

แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO เป็นต้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทาง

23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK176 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่แปด :: สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (5 USD x 6 วัน = 30 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

RELATED ARTICLES

รัสเซีย เร่งสร้างโรงพยาบาลชั่วคราว รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

รัสเซีย เร่งทดสอบ 6 วัคซีนต้านโควิด-19 หลังผู้ป่วยพุ่งเกินครึ่งร้อย พร้อมเร่งสร้างโรงพยาบาล โมเดลเดียวกับจีน มอสโก-รัสเซีย เปิดเผยว่า กำลังทดสอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) หลายรายการ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยใหม่ภายในประเทศพุ่งขึ้น 54 รายในเวลา 24 ชั่วโมง

‘ปูติน’ ระทึก ผอ.โรงพยาบาลที่เพิ่งจับมือ ติดโควิด-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลักใน “รัสเซีย” ติดไวรัสโควิด-19 ด้าน “วลาดีเมียร์ ปูติน” ต้องรับการตรวจเชื้อด้วย เพราะพึ่งจับมือกันสัปดาห์ที่แล้ว

ละเอียดที่สุด!!! จะเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงโควิด-19 ต้องกักตัวกี่วัน?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงโควิด-19 แบบนี้ เดินทางไปประเทศไหนต้องกักตัวกี่วัน และจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรประกอบในการเดินทางเข้าประเทศบ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลอัพเดทล่าสุด ที่รวบรวมมาแบบละเอียดที่สุด ไว้ที่นี่ที่เดียว

เปิดวาร์ป 8 ที่เที่ยวในรัสเซีย

หลายๆ คนอาจจะเคยเที่ยวรัสเซียกันมาบ้างแล้ว แต่การเดินทางก็ต้องเจออุปสรรคเยอะแยะ ไปเที่ยวทั้งทีเจอทั้งลมทั้งฝน ก็คงไม่สนุกใช่ไหมละ? งั้นมาเปิดแพลน 8 สถานที่เที่ยวในรัสเซีย เที่ยวช่วงไหนดีถึงจะเวิร์กกันจ้า เที่ยวช่วงไหนจะเหมาะกับฤดูกาล

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!