โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศยุโรป

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับยุโรป

ยุโรปนั้นมีประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งอย่างเช่นในอิตาลีชมสนามกีฬากรุงโรมอันเก่าแก่หรือหอเอนเมืองปิซ่าหอเอนแปลกประหลาดที่ไม่ล้มจนถึงปัจจุบัน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สโตนเฮนจ์หินที่ตั้งเรียงกันอยู่เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในประเทศอังกฤษ ไปชมพระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของประเทศฝรั่งเศส หอไอเฟลในกรุงปารีส วิหารพาร์เธนอนวิหารโบราณใช้สำหรับการบวงสรวงเทพีอาธีน่าในประเทศกรีซ วิหารนักบุญปีเตอร์ที่นครวาติกันซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ปราสาทไฮเดนเบอร์กในประเทศเยอรมนี ปราสาทที่สวยงามติดอันดับโลกและมีอายุกว่า 600 ปีเป็นต้น การไปเที่ยวยุโรปนั้นสามารถไปได้ตลอดทั้งปีในหลายๆประเทศ แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวยุโรปไปกับ Wonderfulpackage บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ราคาถูก มีคุณภาพ หลากหลายอาทิโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และทัวร์ยุโรปอื่นๆ ด้วยบริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหากไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในยุโรป ลองดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปที่แนะนำด้านล่างซิคะ

ค้นหาประเทศที่คุณต้องการ:

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป Europe Tour

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป


ทวีปยุโรป เป็นทวีปที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นอย่างมาก ซึ่งมีพรมแดนโดยรอบติดกับหลายทวีป คือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตะวันออกติดกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาคอเคซัสและทะเลแคสเปียนกั้นระหว่างสองประเทศ และทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก


ภูมิประเทศของยุโรป

ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของทวีปยุโรป มีทั้งเขตที่ราบสูง และเขตเทือกเขา

1. เขตที่ราบสูง ส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนกลางของทวีป อยู่ระหว่างที่ราบกับเขตเทือกเขา จะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกของฝรั่งเศส และภาคใต้ของเยอรมนีและโปแลนด์ ซึ่งจะมีส่วนที่เป็นที่ราบอยู่ประมาณ ร้อยละ 25 ของทวีปยุโรป

2. เขตเทือกเขา มี 2 เขตใหญ่ๆ คือ เขตเทือกเขาภาคเหนือ และภาคใต้ โดยเทือกเขาภาคเหนือ จะทอดตัวยาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สก็อตแลนด์ เวลส์ และเกาะไอซ์แลนด์ ซึ่งมีขนาดเตี้ยและเกิดขึ้นมานานแล้ว

ส่วนเทือกเขาในภาคใต้ จอทอดตัวในแนวตะวันออกกับตะวันตก ซึ่งเทือกเขาในส่วนนี้ ส่วนใหญ่จะมีขนาดสูงใหญ่ และยังเป็นเขตที่เปลือกโลกยังไม่สงบดี จึงมักเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆ


ภูมิภาคของยุโรป - ทัวร์ยุโรป

ทวีปยุโรป ได้แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคใหญ่ๆ คือ ยุโรปเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

1. ยุโรปเหนือ ประกอบด้วยประเทศ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย

2. ยุโรปใต้ ประกอบด้วยประเทศ แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย กรีซ อิตาลี สาธารณรัฐมาซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน สโลวีเนีย สเปน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

3. ยุโรปตะวันออก ประกอบด้วยประเทศ เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย สโลวาเกีย และยูเครน

4. ยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยประเทศ ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังมีดินแดนที่เป็นนครรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นอีก 2 แห่ง คือ นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และโมนาโก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฝรั่งเศส ใกล้พรมแดนอิตาลี)


ลักษณะภูมิอากาศของยุโรป - เที่ยวยุโรป

ทวีปยุโรป แบ่งสภาพภูมิอากาศเป็น 7 เขตอากาศ ดังต่อไปนี้

1. เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา เป็นอากาศแบบขั้วโลก ที่มีความหนาวและเย็นจัดตลอดทั้งปี และมีฤดูร้อนที่สั้นมาก เพียง 1-2 เดือนเท่านั้น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส จะอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและบริเวณทางเหนือสุดของประเทศรัสเซีย พืชที่พบมากในภูมิอากาศแบบทุนดรา คือ มอส ตะไคร่น้ำ

2. เขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทกา เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 6 องศาเซลเซียส แต่จะมีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานกว่าแบบทุนดรา จะอยู่บริเวณ นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ โดยพืชที่พบส่วนใหญ่คือ ป่าสนหรือป่าไทกา

3. เขตอากาศอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป จะมีลักษณะอากาศเป็นแบบหนาวเย็น เพราะอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทวีป จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรมากนัก จะอยู่ในบริเวณ โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย เอสโตเนีย และลัตเวีย โดยพืชพรรณธรรมชาติจะเป็นทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่น ป่าไม้ผลัดใบและไม่ผลัดใบผสมกัน

4. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ลักษณะของอากาศคือ ในฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย และฤดูหนาวไม่หนาวจัด ครอบคลุมบริเวณของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี สหราชอาณาจักร และทางตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน และเนื่องจากแถบนี้ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีอากาศอบอุ่น ชุ่มชื้น ฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปี พืชที่พบส่วนใหญ่คือป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน

5. เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้น มีลักษณะอากาศอบอุ่น ในฤดูร้อนอากาศจะร้อน และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี อยู่ในบริเวณคาบสมุทรบอลข่าน ออสเตรีย และฮังการี พืบที่พบมากคือ ป่าไม้เขตอบอุ่นหรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น

6. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเขตที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวจะมีฝนตก ครอบคลุมบริเวณภาคใต้ของฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส เซอร์เบีย และกรีซ พืชที่พบส่วนใหญ่คือ ป่าไม้เมดิเตอร์เรเนียน เช่น คอร์กโอ๊ก ส้ม มะนาว องุ่น และยังมีป่าไม้ที่มีหนามแหลม เรียกว่า ป่ามากีส (marquis)

7. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 500 มิลลิเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้ามี่มีหญ้าขึ้นเบาบาง

สนใจโปรแกรมทัวร์เที่ยวยุโรปคลิก


  รับชมวิดีโอ  ท่องเที่ยวยุโรป - Wonderfulpackage ทัวร์ท่องเที่ยว  เพิ่มเติม

เที่ยวชมคลองเมืองเวนิส - ประเทศอิตาลี


เมืองเวนิส - ประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีการใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด


อาคาร ร้านค้า บ้านเมืองตั้งริมคลอง มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ของเมือง


มีการบริการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ


นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลกลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!