Trip Highlight
 • เที่ยวยุโรปตะวันออกเส้นทางสุดคลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย
 • เที่ยวชมจัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบแห่งปราสาทเทพนิยายดิสนีย์
 • เที่ยวชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลก ณ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิก
 • ชมสวนมิราเบล กับตำนานภาพยนตร์เพลงสุดคลาสสิค The Sound of Music
 • ฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสาบสุดโรแมนติก
 • ชมมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กๆ อันเงียบสงบ กับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งกรุงปราก เที่ยวชมเมืองเก่า ปราสาทปรากใหญ่สุดในเช็ก เดินข้ามสะพานชาร์ล ชมนาฬิกาดาราศาสตร์อันเก่าแก่
 • เที่ยวเมืองบราติสลาวา สโลวาเกีย เมืองเล็กสุดน่ารัก และปราสาทเก่าแก่
 • เยือนกรุงเวียนนา เมืองหลวงแห่งออสเตรีย ชมความงดงามแห่งพระราชวังเชินบรุนน์
 • เสน่ห์แห่งศิลปะผสมผสานของ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อันเลื่องชื่อ เที่ยวชม โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสต์
 • อิ่มอร่อยจัดเต็ม! เมนูพิเศษ หมูเยอรมันต้นตำรับ, เมนูปลาเทร้าท์, เป็ดโบฮีเมีย, ซี่โครงหมูสไตล์ออสเตรีย
 • เอาใจขาช้อป ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ และ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • พักผ่อนสบาย โรงแรมระดับ 4 ดาวตลอดทริป
Details
ประเทศ: เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กันยายน - ตุลาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ดูไบ - มิวนิค (เยอรมัน) - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
NH Munich Messe Hotel
3 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย)
Wyndham Grand Salzburg Conference Centre
4 ฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (เช็ก) - ปราสาทครุมลอฟ
Hotel Bellevue Cesky Krumlov
5 กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
Hotel Royal Prague
6 เมืองบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - กรุงเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
Austria Trend Ananas
7 พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Park Inn By Radisson Budapest
8 Fisherman Bastion - สนามบิน - ดูไบ -
9 ดูไบ - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

17 - 25 ก.ย. 67

89,900

6

11 - 19 ต.ค. 67

89,900

6

18 - 26 ต.ค. 67

89,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน Emirates Airlines


วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - ดูไบ - มิวนิค (เยอรมัน) - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

ออกเดินทาง

 • 02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK049 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 • 12.30 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

= เมืองมิวนิค เยอรมนี (Munich) =
จัตุรัสมาเรียน

ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันต้นตำรับ+เบียร์เยอรมันต้นตำรับ

พักที่ NH Munich Messe Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :: ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เมืองฟุสเซ่น (Füssen) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบแห่งปราสาทเทพนิยายดิสนีย์ ปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งตระหง่านอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีที่โอบล้อม เข้าชมห้องต่างๆ ของปราสาท อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองซาลบูร์ก ออสเตรีย (Salzburg)=
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

สวนมิราเบล (Mirabell gardens)

สวนสวยที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เพลงสุดคลาสสิคแห่งฮอลลีวูด The Sound of Music

ย่านเมืองเก่าซาลบูร์ก

ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า แวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก (Festung Hohensalzburg) ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า เดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ชม บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) ตั้งอยู่บนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูป มหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Wyndham Grand Salzburg Conference Centre
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ :: ฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (เช็ก) - ปราสาทครุมลอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดโรแมนติก โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวสวยงามราวกับภาพวาด จนได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์

= เมืองเชสกี้ครุมลอฟ สาธารณรัฐเชค (Cesky Krumlov)=

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา โดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ทั้งหมดมีหลังคาสีส้มแดง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้ว

ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle)

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมีย

พักที่ Hotel Bellevue Cesky Krumlov
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า :: กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= กรุงปราก (Prague) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ปราสาทแห่งกรุงปราก

ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี

โบสถ์เซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral)

ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ อาหารไทย

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)

เดินเล่นบนสะพาน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน 

นาฬิกาดาราศาสตร์ 

นาฬิกาที่เก่าแก่และการสร้างที่ประณีตและละเอียดที่สุด โดยมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่สามส่วนคือ หน้าปัดที่บอกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ การอธิบายตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้า และรายละเอียดเกี่ยวกับดาราศาสตร์ นาฬิกาจะบอกเวลาทุกชั่วโมงและแสดงท่าทางของสาวกของพระเยซูทั้ง 12 คน ยังมีหน้าปัดปฎิทินเป็นเหรียญแกะสลักขนาดใหญ่อธิบายเดือนต่างๆ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Royal Prague
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่หก :: เมืองบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - กรุงเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เมืองบราติสลาวา สโลวาเกีย (Bratislava)=
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle)

ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ทั่วทั้งเมือง

ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา

เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย สถานที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย

= กรุงเวียนนา ออสเตรีย (Vienna) =

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883  เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918

ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kaerntner Street)

ถนนใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮ้าส์

วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral)

ถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ ซี่โครงหมู

พักที่ Austria Trend Ananas
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด :: พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือที่อื่นๆแทน) 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

= กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี (Budapest) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการีตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Park Inn By Radisson Budapest
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่แปด :: Fisherman Bastion - สนามบิน - ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)

ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทาง

 • 15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK112 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด :: สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 03.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 12.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!