ค้นหาบทความ:

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก และมีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน ที่ผสมผสานความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ได้อย่างลงตัว


 1. หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งนครเซี่ยงไฮ้


นครเซี่ยงไฮ้


หอไข่มุก (The Oriental Pearl Tower) หรือไข่มุกเอเชีย เป็นสัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร ภายในหอไข่มุกเป็นปล่องลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที สาเหตุที่เรียกว่าหอไข่มุก เนื่องจากด้านบนหอสร้างเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดลดหลั่นกันไปกันในแนวตั้ง โดยไข่มุกเม็ดที่ 1 ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนครเซี่ยงไฮ้ เม็ดที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้เป็นสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ และเม็ดที่ 3 เป็นส่วนของร้านอาหารและโรงแรม สามารถขื้นไปชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้อีกด้วย


2. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง


   นครเซี่ยงไฮ้Cr. rdougwicker.com


หากได้ไปเที่ยวชมหอไข่มุก ด้านล่างตรงฐานของหอไข่มุกจะมีการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงยุคเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ บอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริงได้เป็นอย่างดี


3. พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ


นครเซี่ยงไฮ้Cr. www.scmp.com


นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศจีน มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี มีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนักกว่า 700 ตัน โดยฐานพระพุทธรูปมีห้องที่สามารถเดินขึ้นไปถึงพระบาทได้ เมื่อเดินเข้าไปในวัด จะเห็นรูปฝ่ามือจำลองขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่ไว้ให้คนกราบไหว้บูชา มีพระสังคจาย เทพแห่งโชค ลาภ ความร่ำรวย องค์นี้จะมีเด็กปีนป่ายล้อมรอบตัวดูอบอุ่น และยังเชื่อกันว่า ถ้าใครได้ไปบูชา จับพุง จับตัวเด็ก และทำการเวียนเทียน 3 รอบ จะทำให้ได้สมหวังในการมีลูกด้วย


4. ศาลาฝานกง


นครเซี่ยงไฮ้Cr. www.umgg.biz


ศาลาฝานกง เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ เป็นอาคารขนาดใหญ่มียอดเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ 5 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดหลิงซาน โดยแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ มีการสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยาง ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนที่ละเอียดปราณีต ในส่วนของห้องโถงบรรจุได้ 2,000 คน เป็นสถานที่จัดการประชุมและจัดการแสดงโอเปร่าทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่อีกด้วย เป็นนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจุบัน เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามเป็นอย่างมาก


5. วัดฉงหยวน


วัดฉงหยวน เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุกว่า 1,500 ปี แต่ได้ถูกบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และเปิดให้ชมมาเมื่อไม่นานนี้ มีความงดงามและยังคงความงามตามสถาปัตยกรรมโบราณของจีนอยู่ บริเวณวัดเป็นพื้นที่กว้างใหญ่  มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซุ้มประตูทางเข้า แผ่นหินแกะสลักรูปมังกร เสาหินแกะสลักแสดงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มีสะพานข้ามไปยังวิหารเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมสูง 33 เมตร ถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามตระการตากันใกล้ๆ กันเลย


6. หาดว่ายทัน หรือ เดอะ บันด์ (The Bund)


นครเซี่ยงไฮ้


มหานครเซียงไฮ้ จะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยแม่น้ำหวงผู่ แบ่งเป็นฝั่งเมืองเก่าและฝั่งเมืองใหม่ หาดว่ายทัน หรือ เดอะ บันด์ ตั้งอยู่ในฝั่งเมืองเก่า เป็นสัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเก่า เนื่องจากเป็นเมืองอาณานิคมมาก่อน จึงมีสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี หาดว่ายทันแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่โด่งดังในอดีต


7. ถนนนานกิงลู่ หรือ นานจิงลู่


นครเซี่ยงไฮ้Cr. www.mandarinrocks.com


ใกล้ๆ กับหาดว่ายทัน เราสามารถเดินช้อปปิ้งสบายๆ ที่ถนนนานกิงลู่ เป็นย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีความยาวถึง 5 กม. ฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก ส่วนฝั่งตะวันออกจะเป็นถนนคนเดินที่ถูกอนุรักษ์ไว้ ถือเป็นอีกย่านที่น่าเดินน่าช้อปที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ เพราะมีทั้งร้านแบบจีนโบราณ สลับกับห้างหรูตลอดสองข้างทางให้ได้เลือกช้อปกันจุใจไปเลย


8. วัดพระหยกขาว


นครเซี่ยงไฮ้Cr. blog.unescotravelers.com


วัดพระหยกขาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในนครเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้า นมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติว่า ในรัชสมัยกวางสูฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ด้วยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดที่สร้างขึ้นใหม่ และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว เป็นพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์ สลักจากหยกทั้งแท่ง ประดับด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทำให้วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ ที่ไม่สามารถเลียนแบบได้


9. ตลาดเฉิงหัวเมี่ยว


นครเซี่ยงไฮ้Cr. chinas-pv-industry-ugr-trip.blogspot.com


มาเที่ยวนครเซี่ยงไฮ้แล้วต้องมาเดินเล่นที่ ตลาดเฉิงหัวเมี่ยว หรือตลาดร้อยปีของนครเซี่ยงไฮ้ ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหัวเมี่ยว โดยทั้งอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เป็นโทนสีแดงเข้มคลาสิก และประดับด้วยโคมสีแดง มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายขนมพื้นเมือง โดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาอันเลื่องชื่อ ต้องมาลองชิมให้ได้ ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือก่อนกลับ


10. ซินเทียนตี้


นครเซี่ยงไฮ้Cr. www.bestplacesexplorer.com


ย่านซินเทียนตี้ แหล่งท่องเที่ยวของคนทันสมัยในนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหล โดยได้อนุรักษ์ตึกเก่าๆ ไว้ ผสมผสานกับตึกใหม่ๆ เน้นการก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมินได้อย่างลงตัว ถือว่าเป็นย่านไฮโซของนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีสินค้าและแบรนด์ของคนดังมาไว้ที่นี่อย่างครบครัน ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงหนัง ห้องเสื้อจากดีไซเนอร์ชื่อดัง และแหล่งช้อปปิ้งสุดหรู

สนใจโปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ราคาถูกกว่าใครได้ที่นี่


แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเดินทางร่วมกันกับผู้อื่นเราขอแนะนำประสบการณ์ในการเดินทางแบบใหม่เรียกว่าการเดินทางแบบเที่ยวส่วนตัวหรือว่า Group and Go นั่นเองค่ะ

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

TOP 5 นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด

อยากเข้าสู่ธรรมชาติ ไปชมอะไรสีเขียวสบายตา ยืนบนยอดเขาสูงพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุด คัดมาแล้วเน้นๆ 5 ที่เที่ยวชมนาขั้นบันไดที่ใครๆ ก็ต้องไปชมสักครั้ง จะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

Time Out เปิดลิสต์ 40 ย่านสุดคูลทั่วโลก

Time Out เปิดเผยรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก โดยคัดเลือกจากความสนุกสนาน อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน โดยของไทยนั้น จุฬา-สามย่าน กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 16

วัดไทยแห่งแรกในจีนที่สำคัญ วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว ที่ พระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋วเคยจำวัดในอดีต

วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของของจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดีย และ เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง จีนกับไทย ตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

Chinese Visa News Update ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง

ตามที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีการระบาดรุนแรงทั่วโลกในตอนนี้และเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้เดินทางปฎิบัติตามหลักการ "ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง"

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

10 ของฝากจากจีน เที่ยวแล้วซื้ออะไรมาฝากได้บ้าง?

แนะนำรายการของฝากยอดฮิตจากประเทศจีน ที่ราคาย่อมเยา เป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนว่าต้องหาซื้อง่ายไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนๆ ของจีนก็จะได้หิ้วของกลับมาฝาก ถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอน มาดูกันค่ะว่ามีของฝากจากจีนมีอะไรน่าสนใจบ้าง

เคาะราคาแล้ว รถไฟเชื่อม ลาว-จีน เส้นทาง นครหลวงฯ-บ่อเต็น ราคา 1,618 บาท

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เห็นชอบรับรองการเสนอราคา ค่าโดยสารจาก กรมรถไฟ เมื่อ 25 พ.ย.2564 โดยระบุว่า เป็นราคาค่าโดยสารชั่วคราว สำหรับรถไฟฟ้าโดยสารเส้นทาง สายเวียงจันทน์ - บ่อเต็น หรือ ทางรถไฟ สายจีน-ลาว นั่นเอง

วีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง? มารู้จักกับประเภทของวีซ่ากันเถอะ

บางประเทศเราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่อีกหลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศนั้น และในส่วนของชาวต่างชาติ ก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทย วีซ่ามีกี่ประเภท มาดูคำตอบกันเลย

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

รีวิว การยื่นขอวีซ่าธุรกิจประเทศจีน EP.1

ใครที่มีความจำเป็นจะต้องยื่นวีซ่าจีน ทางศูนย์ยื่นวีซ่าจีนได้เปิดให้บริการรับยื่นวีซ่าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่จะเป็นการเปิดให้รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศจีน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน โดยมีขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!