ค้นหาบทความ:

เที่ยวปักกิ่ง ชม 5 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก


1. จัตุรัสเทียนอันเหมิน


เที่ยวปักกิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง ชื่นชมประวัติศาสตร์ จัตุรัสเทียนอันเหมิน มาจากคำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวปักกิ่งเพื่อสัมผัสกับจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดตะวันตก 500 เมตร รวมอาณาบริเวณทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตรเลยทีเดียว โดยสามารถจุประชากรได้ถึงหนึ่งล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน


2. พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม


เที่ยวปักกิ่ง

ไม่ไกลกันนี้ ถัดไปทางตอนเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ปักกิ่งจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง ซึ่งหมายถึงพระราชวังเดิม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง แปลว่า พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY เพราะถือกันว่าจักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์  พระราชวังจึงเป็นสิ่งต้องห้าม ที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และสืบทอดยาวนานตั้งแต่ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร มีอาคารจำนวน 800 หลัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง พานักท่องเที่ยวปักกิ่ง ชื่นชมความงามของ ตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มาเที่ยวปักกิ่งแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมความอลังการของพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวปักกิ่งที่เข้ามาเยี่ยมชมพระราชวัง เพื่อที่จะอนุรักษ์และคงสภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้


3. พระราชวังฤดูร้อน


เที่ยวปักกิ่ง

จากนั้นนำท่านเที่ยวปักกิ่งกันต่อ สัมผัสกับความงามที่แสนอัศจรรย์ของ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา ก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิงที่เกิดจากเกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา เพื่อสร้างเป็นพระตำหนัก พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเกือบพันปี และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ \"พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง\" มีภูมิประเทศเป็นขุนเขางดงามประดุจดังภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก ทัวร์ปักกิ่งแล้วก้ต้องมาที่นี่ด้วยนะ


4. กำแพงเมืองจีน


เที่ยวปักกิ่ง
มาเมืองจีนเที่ยวปักกิ่งทั้งที ทัวร์ปักกิ่งครั้งนี้ไม่มาไม่ได้ กำแพงเมืองจีน เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เมื่อครั้งสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน เป็นกำแพงที่มีลักษณะเป็นป้อมคั่นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกฮั่น ที่จะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ เป็นกำแพงหมื่นลี้ที่เดิมบันทึกไว้ว่ามีความยาว 8,850 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันวัดได้ยาวกว่าเดิมถึงสองเท่า คือ 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ มาเที่ยวปักกิ่งทั้งทีต้องมาสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ให้ได้


5. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเที่ยวปักกิ่งชมสถานที่สำคัญๆ ของโลกกันแล้ว มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศจีนกันบ้าง นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า Beijing Waxworks Palace of Ming Dynasty หมายถึง พระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง จนรุ่งเรืองและล่มสลายที่น่าเศร้า ให้ท่านได้เดินชมหุ่นขี้ผึ้งที่เล่าเรื่องราวแต่ละฉาก รวมทั้งสิ้นถึง 26 ฉาก แต่ละฉากมีขนาดสมจริงมีคำบรรยายให้ทราบความเป็นมาของฉากนั้นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

ทัวร์จีน ราคาถูกกับ WonderfulPackage


จองตั๋วเครื่องบินไปจีนราคาถูกได้ที่นี่

แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเดินทางร่วมกันกับผู้อื่นเราขอแนะนำประสบการณ์ในการเดินทางแบบใหม่เรียกว่าการเดินทางแบบเที่ยวส่วนตัวหรือว่า Group and Go นั่นเองค่ะ

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

ทัวร์ปักกิ่งทั้งทีพลาดได้ไง! ชวนล่องทะเลสาบโฮ่วไห่ กินดื่มครบจบที่นี่!

ทะเลสาบโฮ่วไห่ แหล่งบันเทิงยามค่ำคืนที่มีทั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ อีกแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมืองปักกิ่ง รับรองว่าไปเยือนแล้วจะต้องประทับใจกับมนตร์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของที่นี่!

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

เที่ยวต่างแดน เยือนเมืองจีนไปกับเฮียซ้ง เล่งหงษ์ : ชวนตะลุยปักกิ่ง

เที่ยวต่างแดนไปกับเฮียซ้ง เล่งหงษ์ ชวนตะลุยปักกิ่ง ทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวครบเลย ซาลาเปาเนื้อนุ่ม อาหารจีนระดับฮ่องเต้ อาหารทะเลสดๆ และสุดยอดกำแพงเมืองจีน

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!