Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถคนไทย เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
 • สัมผัสดินแดนแห่งคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนและริเวียร่า เที่ยวชมโมนาโค สถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เที่ยวเมืองนีซ เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์ เมืองมาร์เซย์ เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส
 • ต้องมนต์เสน่ห์ เมืองอาวิญง สัมผัสความงดงามและความคลาสสิกจนได้รับการขนานนามว่า The Jewels of The Southern Rhone
 • มองตอง เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่า จนขนานนามว่า “Pearl of France”
 • ช้อปปิ้งเต็มที่กับ Serravalle Designer Outlet เอ้าเล๊ทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเมืองแห่งแฟชั่นที่มิลาน
Details
ประเทศ: ฝรั่งเศส อิตาลี
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธ.ค. 65
รหัสสินค้า: GGEUMXPMXP01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงมิลาน (อิตาลี) – โมนาโค (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง – หมู่บ้านเอซ – นีซ
Aparthotel Adagio Nice Centre
2 นีซ – คานส์ – เลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ – อาวิญง
Residhotel Grand Golf Avignon
3 อาวิญง – สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ – กอร์ดส์ – มาร์เซย์
Golden Tulip Marseille Euromid
4 มาร์เซย์ – เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ – มองตอง
Ibis Style Menton
5 มองตอง – Serravalle Designer Outlet – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง
Biance Maria Palace Hotel City Centre
6 มิลาน – กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
วันนี้ - 20 ธันวาคม 2565 102,900 84,900 22,000

จองทางไลน์ โทรจอง

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงที่มีงานแฟร์**


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงมิลาน (อิตาลี) - โมนาโค (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - หมู่บ้านเอซ - นีซ 

 • ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร พบคนขับรถคนไทยบริเวณทางขาออกของสนามบิน
 • เดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค (Monaco) เมืองเล็กๆ ที่ซุกซ่อนความงามที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส แม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อมมากมาย แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว 
 • นำชม เมืองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ชมเขตเมืองเก่าโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง ชม พระราชวังแห่งโมนาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย ณ บริเวณ เขตเมืองเก่าโมนาโควิลล์ (Monaco Ville)
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านเอซ (Eze) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ซึ่งมีวิวอันงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะกอก ให้ท่านชมตัวเมืองซึ่งล้วนแต่สร้างจากหินภูเขา ตัวอาคารมีการสร้างอย่างมีศิลปะ แฝงไปด้วยเสน่ห์ 
 • เดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เรียกได้ว่าเป็นเมืองฝาแฝดของเมืองคานส์ สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันสวยซึ้ง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าตั้งอยู่โดดเด่นริมอ่าวเบย์เดซานจ์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำชมเมืองนีซ ซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม 
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Aparthotel Adagio Nice Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : นีซ - คานส์ - เลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ - อาวิญง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือเทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่งและมีอิทธิพลมากที่สุด ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลากรัวเซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ
 • เดินทางสู่ เมืองเลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ (Les Baux De Provence) ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยโรมันเรืองอำนาจ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
 • เดินทางสู่ อาวิญง (Avignon) เมืองโบราณและเมืองสำคัญของแคว้นโพรวองซ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ที่มีความงดงามและคลาสสิกจนได้รับการขนานนามว่า THE JEWELS OF THE SOUTHERN RHONE 
 • เข้าสู่โรงแรม Residhotel Grand Golf Avignon หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : อาวิญง - สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ - กอร์ดส์ - มาร์เซย์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวชม สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน ปงดูว์การ์ เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่าง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1985
 • เดินทางสู่ เมืองกอร์ดส์ (Gordes) ชื่ออันไพเราะของเมืองเก่าที่มากไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงไหล ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ เมื่อมองมายังเมืองกอร์ด ท่านจะพบกับเมืองแสนสวยที่สร้าง ลดหลั่นเรียงตัวลงมาตามแนวเขาลูแบรงที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ซึ่งแต่ละซอกซอยจะมีร้านค้ามาวางขายของ ที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • เดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
 • เที่ยวชมเมืองท่าเก่า (Old Port) หรือ (Vieux - Port) ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แวะชมโบสถ์นอเตรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) โบสถ์ทีตั้งอยู่จุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมาขอพรกับพระนาง เพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย
 • เข้าสู่โรงแรม Golden Tulip Marseille Euromid หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ : มาร์เซย์ - เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ - มองตอง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ (Aix en Province) ถือเป็นศูนย์กลางของอำนาจและความเจริญของแคว้น ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรว๊องซ์ ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส
 • ชมถนนสายหลักของเมืองคือ ถนนมิราโบ (Le Cour Mirabeau) เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทาง และมีความสวยงามมากสายหนึ่งของฝรั่งเศส
 • เที่ยวชมจัตุรัสแปร์เซอร์ (Place Des Pecheurs) ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ โบสถ์มาเดอรีน (Eglise De La Madeleine) และศาลยุติธรรม (Palais de Justice) โดยบริเวณนั้นมีตลาดนัด และแผงขายสินค้าพื้นเมือง
 • เดินทางสู่ มองตอง (Menton) ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีความงดงามมาก จนได้รับการยอมว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส จนชาวยุโรปขนานนามว่า “Pearl of France” หรือไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และที่สำคัญคือ เป็นเมืองที่ปลูกมะนาวเป็นอันดับหนึ่งในยุโรป
 • เข้าสู่โรงแรม Ibis Style Menton หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่ห้า : มองตอง - Serravalle Designer Outlet - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Serravalle Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้งใกล้เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ที่ได้ชื่อว่าเป็น Designer Outlet ที่ใหญ่ที่สุด ที่นี่มีร้านกว่าเกือบ 200 ร้าน และราคาที่ลดตั้งแต่ 30% ถึง 70% เลย จะเน้นสินค้าอิตาเลียนแท้ ๆ ตั้งแต่ราคากลาง ๆ ไปจนถึงราคาสูงมาก ซึ่งแบรนด์ชื่อดังต่างก็รวมอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Versace, BVLGARI, Burberry, Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo ฯลฯ
 • เดินทางสู่ มิลาน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ศูนย์การค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 โดดเด่นด้วยเพดานกระจกครอบอาคารสูงสี่ชั้น และเชื่อมต่อกันด้วยโดมกระจกทรงแปดเหลี่ยม ด้านในประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากบรรดาร้านของดีไซเนอร์แบรนด์ดังมากมาย
 • เข้าสู่โรงแรม Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเทาที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่หก : มิลาน - กรุงเทพฯ      

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินมิลาน
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์***
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถคนไทย (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) **หากกรณีคนขับรถคนไทยเต็ม ขอสงวนสิทธิ ใช้เป็นคนขับรถพูดอังกฤษแทน ซึ่งราคาต้องทำการเช็คใหม่
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

RELATED ARTICLES

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทางไปยุโรป และก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวเดินทางไปฝรั่งเศส เพื่อให้พร้อมออกเดินทาง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลี

อิตาลี ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ และแหล่งรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลายแห่ง รวมไปถึงความโรแมนติกของประเทศในยุโรป ทำให้อิตาลีเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวติดอันดับท็อปของโลก มาดูวิธีการเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลีกันก่อน

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!