Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถคนไทย เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
 • สัมผัสดินแดนแห่งคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนและริเวียร่า เที่ยวชมโมนาโค สถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เที่ยวเมืองนีซ เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์ เมืองมาร์เซย์ เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส
 • ต้องมนต์เสน่ห์ เมืองอาวิญง สัมผัสความงดงามและความคลาสสิกจนได้รับการขนานนามว่า The Jewels of The Southern Rhone
 • มองตอง เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่า จนขนานนามว่า “Pearl of France”
 • ช้อปปิ้งเต็มที่กับ Serravalle Designer Outlet เอ้าเล๊ทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเมืองแห่งแฟชั่นที่มิลาน
Details
ประเทศ: ฝรั่งเศส อิตาลี
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธ.ค. 65
รหัสสินค้า: GGEUMXPMXP01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงมิลาน (อิตาลี) – โมนาโค (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง – หมู่บ้านเอซ – นีซ
Aparthotel Adagio Nice Centre
2 นีซ – คานส์ – เลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ – อาวิญง
Residhotel Grand Golf Avignon
3 อาวิญง – สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ – กอร์ดส์ – มาร์เซย์
Golden Tulip Marseille Euromid
4 มาร์เซย์ – เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ – มองตอง
Ibis Style Menton
5 มองตอง – Serravalle Designer Outlet – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง
Biance Maria Palace Hotel City Centre
6 มิลาน – กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
วันนี้ - 20 ธันวาคม 2565 102,900 84,900 22,000

จองทางไลน์ โทรจอง

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงที่มีงานแฟร์**


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงมิลาน (อิตาลี) - โมนาโค (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - หมู่บ้านเอซ - นีซ 

 • ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร พบคนขับรถคนไทยบริเวณทางขาออกของสนามบิน
 • เดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค (Monaco) เมืองเล็กๆ ที่ซุกซ่อนความงามที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส แม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อมมากมาย แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงามของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว 
 • นำชม เมืองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ชมเขตเมืองเก่าโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง ชม พระราชวังแห่งโมนาโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย ณ บริเวณ เขตเมืองเก่าโมนาโควิลล์ (Monaco Ville)
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านเอซ (Eze) หมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ซึ่งมีวิวอันงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะกอก ให้ท่านชมตัวเมืองซึ่งล้วนแต่สร้างจากหินภูเขา ตัวอาคารมีการสร้างอย่างมีศิลปะ แฝงไปด้วยเสน่ห์ 
 • เดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เรียกได้ว่าเป็นเมืองฝาแฝดของเมืองคานส์ สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันสวยซึ้ง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าตั้งอยู่โดดเด่นริมอ่าวเบย์เดซานจ์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำชมเมืองนีซ ซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม 
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Aparthotel Adagio Nice Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : นีซ - คานส์ - เลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ - อาวิญง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือเทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่งและมีอิทธิพลมากที่สุด ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลากรัวเซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ
 • เดินทางสู่ เมืองเลอส์โบซ์ เดอ โพรว็องซ์ (Les Baux De Provence) ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยโรมันเรืองอำนาจ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
 • เดินทางสู่ อาวิญง (Avignon) เมืองโบราณและเมืองสำคัญของแคว้นโพรวองซ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ที่มีความงดงามและคลาสสิกจนได้รับการขนานนามว่า THE JEWELS OF THE SOUTHERN RHONE 
 • เข้าสู่โรงแรม Residhotel Grand Golf Avignon หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : อาวิญง - สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ - กอร์ดส์ - มาร์เซย์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวชม สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน ปงดูว์การ์ เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่าง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1985
 • เดินทางสู่ เมืองกอร์ดส์ (Gordes) ชื่ออันไพเราะของเมืองเก่าที่มากไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงไหล ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ เมื่อมองมายังเมืองกอร์ด ท่านจะพบกับเมืองแสนสวยที่สร้าง ลดหลั่นเรียงตัวลงมาตามแนวเขาลูแบรงที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ซึ่งแต่ละซอกซอยจะมีร้านค้ามาวางขายของ ที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • เดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
 • เที่ยวชมเมืองท่าเก่า (Old Port) หรือ (Vieux - Port) ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แวะชมโบสถ์นอเตรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) โบสถ์ทีตั้งอยู่จุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมาขอพรกับพระนาง เพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย
 • เข้าสู่โรงแรม Golden Tulip Marseille Euromid หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ : มาร์เซย์ - เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ - มองตอง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ (Aix en Province) ถือเป็นศูนย์กลางของอำนาจและความเจริญของแคว้น ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรว๊องซ์ ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส
 • ชมถนนสายหลักของเมืองคือ ถนนมิราโบ (Le Cour Mirabeau) เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทาง และมีความสวยงามมากสายหนึ่งของฝรั่งเศส
 • เที่ยวชมจัตุรัสแปร์เซอร์ (Place Des Pecheurs) ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ โบสถ์มาเดอรีน (Eglise De La Madeleine) และศาลยุติธรรม (Palais de Justice) โดยบริเวณนั้นมีตลาดนัด และแผงขายสินค้าพื้นเมือง
 • เดินทางสู่ มองตอง (Menton) ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีความงดงามมาก จนได้รับการยอมว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส จนชาวยุโรปขนานนามว่า “Pearl of France” หรือไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และที่สำคัญคือ เป็นเมืองที่ปลูกมะนาวเป็นอันดับหนึ่งในยุโรป
 • เข้าสู่โรงแรม Ibis Style Menton หรือเทียบเท่าที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่ห้า : มองตอง - Serravalle Designer Outlet - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Serravalle Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้งใกล้เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ที่ได้ชื่อว่าเป็น Designer Outlet ที่ใหญ่ที่สุด ที่นี่มีร้านกว่าเกือบ 200 ร้าน และราคาที่ลดตั้งแต่ 30% ถึง 70% เลย จะเน้นสินค้าอิตาเลียนแท้ ๆ ตั้งแต่ราคากลาง ๆ ไปจนถึงราคาสูงมาก ซึ่งแบรนด์ชื่อดังต่างก็รวมอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Versace, BVLGARI, Burberry, Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo ฯลฯ
 • เดินทางสู่ มิลาน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ศูนย์การค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 โดดเด่นด้วยเพดานกระจกครอบอาคารสูงสี่ชั้น และเชื่อมต่อกันด้วยโดมกระจกทรงแปดเหลี่ยม ด้านในประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากบรรดาร้านของดีไซเนอร์แบรนด์ดังมากมาย
 • เข้าสู่โรงแรม Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเทาที่พักระดับ 3 ดาว


วันที่หก : มิลาน - กรุงเทพฯ      

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินมิลาน
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์***
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถคนไทย (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) **หากกรณีคนขับรถคนไทยเต็ม ขอสงวนสิทธิ ใช้เป็นคนขับรถพูดอังกฤษแทน ซึ่งราคาต้องทำการเช็คใหม่
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

RELATED ARTICLES

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลี

อิตาลี ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ และแหล่งรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลายแห่ง รวมไปถึงความโรแมนติกของประเทศในยุโรป ทำให้อิตาลีเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวติดอันดับท็อปของโลก มาดูวิธีการเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลีกันก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!