ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

Highlight
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • ปราสาทชิลยอง ริมทะเลสาบเจนีวาที่สวยงามราวภาพวาด
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • ชมหอไอเฟล มาฝรั่งเศส ไม่ได้ถ่ายรูปกับ “หอไอเฟล” แปลว่ามาไม่ถึง
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือบาโตมูซ ชมความงามของเมืองปารีส สองฟากฝั่งแม่น้ำแซน
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง // บินตรงสู่ซูริค โดยการบินไทย สะสมไมล์กับ ROP. ได้ 50%
Details
ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 17-23 เม.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
63,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - โลซานน์ - มองเทรอซ์
VILLA TOSCANE HOTEL, MONTREUX
3 มองเทรอซ์ - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
HOTEL IBIS STYLES LUCERNE
4 ลูเซิร์น - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ
APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL
5 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - อิสระช้อปปิ้ง
APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL
6 ปารีส - กรุงเทพฯ -
7 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: SUVARNABHUMI AIRPORT

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - โลซานน์ - มองเทรอซ์ 

D2: BANGKOK – ZURICH AIRPORT (SWITZERLAND) – BERN – LAUSANNE – MONTREUX 

 • เดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 20 นาที)
 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นครหลวงอันงามสง่าของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก
 • เดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) เมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส
 • วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) บ้านเช่าบนลาดเนินเขาเหนือฝั่งทะเลสาบเลอมอง ที่เมืองปุยยี (Pully) นอกเมืองโลซานน์ หันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวา (ทะเลสาบเลม็อง) และมองเห็นเทือกเขาแอลป์ บ้าน 3 ชั้น ขนาด 13 ห้องนอน
 • ถนนอาวองต์ โพสต์ (Avant Poste) แฟลตเลขที่ 19 เป็นที่ที่สมเด็จย่าประทับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 • ทะเลสาบเลม็อง (Lac Leman) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวสวิสนิยมในช่วงฤดูร้อน และเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นเทือกเขาแอลป์ 

 • โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริมทะเลสาบเลม็องที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส เป็นโรงแรมที่สมเด็จพระบรมราชชนกชนนีเคยเสด็จมาประทับหลังพิธีอภิเษกสมรส เมื่อปี ค.ศ. 2463
 • ศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • น้ำพุรูปปั้นลิง 3 ตัว (Three Wise Monkey) ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ซึ่งหมายถึง ปิดตาปิดหูปิดปากจากการทำชั่ว อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์

 • เอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเข้าเรียนชั้น 2 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล
 • มหาวิทยาลัยโลซานน์ (Lausanne University) ทั้งสองพระองค์เลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและภาษาอังกฤษ มีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ และหลังจากนั้น รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์
 • เดินทางสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสงบริมทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   
 • นำท่านชม ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) (ด้านนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
 • ที่พัก โรงแรม VILLA TOSCANE HOTEL, MONTREUX หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : มองเทรอซ์ - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

D3: MONTREUX – ENGELBERG – MT.TITLIS – LUCERNE

 • เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีระดับความสูง 10,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเล 
 • เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว
 •  แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS STYLES LUCERNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ : ลูเซิร์น - ดิจอง (ฝรั่งเศส) - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ

D4: LUCERNE – DIJON (FRANCE) – TAKE 2nd CLASS TGV TO PARIS – BATEAUZ MOUCHES RIVER CRUISE 

 • เดินทางสู่ ดิจอง (Dijon) เมืองชายแดนระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง 
 • นำคณะนั่ง รถไฟความเร็วสูง TGV สู่ มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กม/ชม. จนถึงเดินทางมาถึง สถานีรถไฟ Gare Du Lyon ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
 • นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ผ่าน โบสถ์นอร์ทเธอดาม สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงามสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารี ลักษณะเด่นของวิหารแห่งนี้คือหอคอยคู่ที่อยู่ด้านหน้าความสูง 69 เมตร และความงดงามของปลายแหลมยอดโบสถ์ที่สูงถึง 90 เมตร และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสตศาสนิกชน
 • ที่พัก โรงแรม APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - อิสระช้อปปิ้ง 

D5: PARIS – VERSAILLES PALACE – PARIS SIGHTSEEING – PLACE DE LA CONCORD – EIFFEL TOWER – SHOPPING

 • นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์หรืออย่างที่เราเรียกว่า หลุยส์ นั้นเอง นำท่านชมความงามของห้องต่าง ๆ 
 • นำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
 • นำท่านเข้าสู่ ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) นำชม ประตูชัย (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
 • เดินทางสู่ จตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็กสัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
 • อิสระช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ณ ร้าน Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต์
 • ที่พัก โรงแรม APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : ปารีส - กรุงเทพฯ

D6: PARIS – BANGKOK

 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 

วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

D7: AIRRIVE BANGKOK

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (ยื่นสถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟท์
 • ดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร

RELATED PRODUCTS

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ มรดกโลก 7 วัน 4 คืน

น้อมรำลึกถึงที่มาแห่งพระอัจฉริยภาพ สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ ชมความงดงามปราสาทชิลยองริมทะเลสาบเจนีวา เยือนเมืองตากอากาศลูเซิร์น นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส

เริ่มต้น 66,400 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวยุโรป 3 ประเทศในฝัน เที่ยวจุดไฮไลท์ของอิตาลี โรม วาติกัน หอเอนปิซ่า เกาะเวนิส นั่งกระเช้าโรแตร์ ขึ้นยอดเขาทิตลิส 1 ใน 3 ยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์

เริ่มต้น 71,400 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน OMAN AIR

ตั๋วเครื่องบิน สู่ดูไบ และเส้นทางยุโรปยอดฮิต กับสายการบิน OMAN AIR

เริ่มต้น 18,180 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวต่างประเทศชม 15 สถานที่จริง แรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ดิสนีย์

รู้หรือไม่ ก่อนจะมาเป็นภาพที่สวยงามบนภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราได้เห็นกัน มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สวยๆ ทั่วโลก จะเป็นที่ไหนไปดูพร้อมๆ กันเลย

Best Christmas Markets in Europe 2017

มาแล้ว กับผลการสำรวจ Christmas Markets ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2017 จาก europeanbestdestinations ที่มีการเปิดให้โหวตและเพิ่งปิดโหวดไปได้ไม่นาน และได้สรุปผลออกมาดังนี้...

เที่ยวสวิส...ต้องแวะชิมที่นี่ ร้านอาหารยอดนิยมจาก Tripadvisor

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันที่สวยงามไปทุกแห่ง แต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไปเที่ยวสวิสทั้งที ต้องไปลิ้มลองรสชาติในร้านอาหารของสวิส โดยเป็นร้านอาหารที่ใครๆ ต่างก็เข้ามาแนะนำใน Tripadvisor ไปดูกันว่าจะน่าอร่อยขนาดไหน

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

10 ประเทศยุโรปในฝันที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

หากมีโอกาสได้ไปยุโรปสักครั้ง จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะ? หลากหลายเส้นทางในยุโรป ดินแดนในฝันสุดโรแมนติก ที่อาจจะเลือกกันไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนดี เพราะแต่ละที่ต่างมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน และนี่คือ 10 ประเทศยุโรปในฝันที่น่าไปเยือน

เรือสำราญ Europe by Cruise ครั้งนี้ยุโรปจะน่าหลงใหลยิ่งกว่าเดิม

หากการท่องยุโรปเป็นความฝันของใครหลายๆ คน การท่องยุโรปด้วยการทัวร์เรือสำราญจะน่าหลงใหลยิ่งกว่า เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความรู้สึกแปลกใหม่ และบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ กับเรือท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายครบครัน พร้อมทั้งความสวยงามอลังการที่ต้องไปสัมผัสดูสักครั้ง

Best Christmas market 2016 กับ 15 ตลาดคริสมาสต์ที่น่าไปเดินเล่นที่สุด

ใกล้ช่วงเวลาแห่งความสุขเข้าไปทุกที คริสมาสต์นี้จะไปเดินเล่นตลาดคริสมาสต์ที่ไหนดีนะ และนี่คือผลสำรวจจากเว็บไซต์ European Best Destinations ที่คัดเลือกมาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสมาจริงๆ กับ 15 ตลาดคริสมาสต์ที่น่าไปเดินเล่นที่สุดในปี 2016

พาทัวร์เรือสำราญ ทำความรู้จักกับเรือล่องแม่น้ำยุโรปสุดหรู

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือสำราญสุดหรูไปตามแม่น้ำสายต่างๆ ในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ แม่น้ำแซนน์ และอื่นๆ อีกหลายสาย แต่ละเส้นทางมีเรือสุดหรูคอยประจำการรอให้เราไปร่วมเดินทาง ที่มีชื่อเรียก ดีไซน์ ขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันออกไปในแต่ละลำ เราจะพาไปทัวร์เรือสำราญแบบเจาะลึก ว่าแต่ละลำแตกต่างกันอย่างไร

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

รีวิวฉบับยาวเหยียดละเอียดยิบ...ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวยุโรป และหาข้อมูลการเดินทางอยู่ล่ะก็ WonderfulPackage มีรีวิวดีๆ มาฝากแบบละเอียดยิบ เหมือนกับไปเที่ยวด้วยกันเลยล่ะ ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางฮอตฮิตของยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส แบบ 5 วันเต็ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!