Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอิสตันบูล คัปปาโดเกีย 5 วัน 4 คืน


โรงแรมที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 13 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป


Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (โรงแรมที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 13 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป)
 • อิสตันบูล เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ความโดดเด่นของดินแดน 2 ทวีปแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
 • สุหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง / ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป
 • ชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการเดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
BOOK NOW

กรกฎาคม - ตุลาคม 2563

33,900.-

28,900.-

26,900.-

12,900.-

จองทางไลน์ โทรจอง

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

26,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ตุรกี
 • รวมมื้ออาหาร : 13 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.- ต.ค.63
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – นครใต้ดิน – ปราสาทอุชิซาร์

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Exedra Cave Hotel (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - อิสตันบูล

  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

  ดินแดนที่มีภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  การเดินทาง

  รถตู้

  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชมโบสถ์ Caved churches และ Chapels

  การเดินทาง

  รถตู้

  นครใต้ดินไคมัคลี (Kaymakli Underground City)

  เข้าชม นครใต้ดิน ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน)

  การเดินทาง

  รถตู้

  ปราสาทอุชิซาร์

  แวะที่ ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตั้งชื่อตามก้อนหินใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง ซึ่งได้เคยถูกใช้เป็นปราสาท ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง หินพิเศษก้อนนี้เป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณชาวูชิน – หุบเขานกพิราบ – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี – Red Valley – Devrent Valley – หมู่บ้านอวานอส

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Exedra Cave Hotel (หรือเทียบเท่า)

  Optional Hot Air Balloon Tour

  ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 250 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน

  การเดินทาง

  รถตู้

  หมู่บ้านโบราณชาวูชิน

  นำท่านชม หมู่บ้านโบราณชาวูชิน (Cavusin) เพื่อชมสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ โบสถ์ที่นี่มีทิวทัศน์มองเห็นมุมกว้างของหมู่บ้าน ในโบสถ์ยังมีภาพเขียนมีอายุตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 5 ซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดในภูมิภาคนี้

  การเดินทาง

  รถตู้

  หุบเขานกพิราบ

  แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ ได้ในระยะไกล

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี

  นำท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถตู้

  Red Valley

  นำชม Red Valley ที่มีภูมิทัศน์ที่น่าสนใจซึ่งเต็มไปด้วยหินสีชมพูอมแดง ปล่องไฟนางฟ้า และทิวทัศน์อันตระการตา ซึ่งเป็นหุบเขาคู่กันได้รับการยอมรับว่าเป็นเส้นทางเดินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในคัปปาโดเกีย

  การเดินทาง

  รถตู้

  Devrent Valley

  นำชมจุดชมวิว Devrent Valley เป็นวิวที่ดีที่สุดของคัปปาโดเกียซึ่งสามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้

  การเดินทาง

  รถตู้

  หมู่บ้านอวานอส

  เดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาปั้นใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องใช้ ท่านสามารถชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกียได้ที่นี่

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  เมืองคัปปาโดเกีย – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Golden Tulip Bayrampasa Hotel (หรือเทียบเท่า)

  Optional Hot Air Balloon Tour

  ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 250 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน

  การเดินทาง

  รถตู้

  คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัปปาโดเกีย เพื่อเดินทางสู่ อิสตันบูล

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ เข้ากับทะเลมาร์มาร่า ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้

  การเดินทาง

  รถตู้

  ตลาดสไปซ์ มาร์เกต

  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 4

  อิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  Golden Tulip Bayrampasa Hotel (หรือเทียบเท่า)

  สุเหร่าสีน้ำเงิน

  เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้

  การเดินทาง

  รถตู้

  ฮิปโปโดรม

  นำท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง

  การเดินทาง

  รถตู้

  โบสถ์เซนต์โซเฟีย

  เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส

  การเดินทาง

  รถตู้

  พระราชวังทอปกาปึ

  เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 5

  อิสตันบูล – นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาเปียลอททึ – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – แกรนด์บาร์ซาร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเปียลอททึ

  นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ ยอดเขาเปียลอททึ (Pierre Loti Hill) ยอดเขาซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเด้นฮอร์น และทัศนียภาพของนครอิสตันบูลได้อย่างชัดเจน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  พระราชวังโดลมาบาชเช่

  เข้าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  แกรนด์บาร์ซาร์

  นำท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังมากมาย

  การเดินทาง

  เดินทางโดยสายการบินภายใน

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษอำนวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ 4 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป–กลับ (กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล) / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าขึ้น Hot Air Balloon Tour และประกันการขึ้นบอลลูน
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 5 วัน = 15 USD/ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 5 วัน = 25 USD/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษให้บริการ
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!