Trip Highlight
 • บินตรงสู่ฮ่องกงไฟลท์บินสวย กับสายการบิน Greater Bay Airlines 
 • อย่าลืมเตรียมกระเป๋ามาให้พอ เพราะฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ให้คุณช้อปปิ้งจัดเต็ม ขนของกลับมาแบบจุกๆ 
 • พักผ่อนโรงแรมระดับ 4 ดาว Hotel Ease Tsuen Wan พร้อมความสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์ทันสมัย
 • มีรถรับส่งไปกลับ สนามบิน - โรงแรม แบบ Seat in Coach
 • เที่ยวเพลินในฮ่องกงได้ตามใจแบบไม่เร่งรีบ 2 วันเต็ม
 • สายมูต้องไป! ไหว้พระขอพรปังๆ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดแชกงหมิว นำเที่ยวโดยไกด์ฮ่องกง
 • ไปฮ่องกงต้องไม่พลาดช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย
 • ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 67
รหัสสินค้า: PK-HKG3D2NSIC2405

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Hotel Ease Tsuen Wan
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - Jewelry - ร้านขายของที่ระลึก - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - โรงแรมที่พัก
Hotel Ease Tsuen Wan
3 อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป)
เดินทางตั้งแต่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567

ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

8,900

วันศุกร์ - เสาร์

10,900

*หมายเหตุ :

 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพ็กเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.25-17.20
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

โรงแรม Hotel Ease Tsuen Wan (STANDARD ROOM)
ระดับ 4 ดาว


Hotel Ease Tsuen Wan โรงแรมที่มาในคอนเซ็ปต์ ให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสำหรับการเข้าพักของคุณ

Hotel Ease Tsuen Wan

Hotel Ease Tsuen Wan

มาในธีมสีเขียวรักษ์โลก ด้วยการลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง

Hotel Ease Tsuen Wan

Hotel Ease Tsuen Wan

โดดเด่นด้วยห้องพักทันสมัย ​​กว้างขวาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และสะดวกสบายด้วย Wi-Fi ความเร็วสูง
และเดินทางง่ายๆ โดยรถรับส่งฟรีจากโรงแรมไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน MTR ที่อยู่ใกล้เคียง

Hotel Ease Tsuen Wan

Hotel Ease Tsuen Wan

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

**มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) **
ที่ทางออก A รอที่เสา No.6 จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านขึ้นรถ

นำท่านเข้าสู่โรงแรม
ให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


วันที่สอง :: วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - Jewelry - ร้านขายของที่ระลึก - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - โรงแรมที่พัก

พร้อมกันที่ Lobby ของโรงแรมที่พัก

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย สักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

โรงงานจิวเวอร์รี่  - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ และของที่ระลึกที่ "ร้านหยก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง ให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เข้าสู่โรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

มีวันว่างให้ท่านเที่ยวตามใจตัวเอง 1 วันเต็ม ไม่ว่าจะสายกิน สายช้อป สายแชะ สายลุย ก็จัดเต็มได้ในแบบของตัวเอง 

รถรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน (Join Coach)

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Greater Bay Airlines พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ไฟล์ทบินตามที่โปรแกรมระบุ
 • ซิตี้ทัวร์ แบบ Join Tour (วันที่แรก) ตามรายการระบุ
 • อาหารเช้าแบบติ่มซำ ในวันแรกของการเดินทาง (กรณีมีผู้จองไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิไม่มีติ่มซำ)
 • ห้องพักโรงแรม Hotel Ease Tsuen Wan 1 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
 • รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรมที่พัก-สนามบินแบบ Join Tour ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษในวัน City Tour

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง 60 HKD/ท่าน

ข้อควรทราบ :

 • รถรับจากสนามบินฮ่องกงจะรอท่านเป็นเวลา 1ชั่วโมง 15 นาทีนับจากเวลาเที่ยวบินลงจอด
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • สำหรับบริการรับส่งขาเข้า ไม่มี SIC สำหรับเที่ยวบินลงจอดหลังเวลา 21:30 น. หรือระหว่างเวลา 22.30 - 08.00 น
 • สำหรับบริการรับส่งขาออก เวลาเที่ยวบินต้องหลัง 10.00 น
 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ชิ้น (ขนาดมาตรฐาน) ต่อผู้โดยสารที่ต้องชำระเงิน สัมภาระที่เกินจะถูกเรียกเก็บเงิน HK$25 ต่อชิ้นต่อเที่ยว และขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่บนรถโค้ช คนขับมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะปฏิเสธสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!