Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Greater Bay Airlines
 • พักหรูระดับ 5 ดาว Marco Polo Hongkong Hotel ย่านจิมซาจุ่ย 2 คืน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ อธิษฐานขอโชคลาภเงินทอง
 • วัดแชกงหมิว ไหว้เทพเจ้าแชกง พร้อมหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน จากร้ายกลายเป็นดี
 • วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสด ผูกด้ายแดงขอคู่ และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น!
 • รถรับส่งแบบส่วนตัว Alphard 7 ที่นั่ง

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Marco Polo Hongkong Hotel
2 โรงแรมที่พัก - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - โรงแรม
Marco Polo Hongkong Hotel
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

แพ็คเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.25-17.20

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว
จำนวน 2 คืน

โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่พักใจกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 • พักห้อง Superior Room

 • เตียงนอน Queen bed or Twin bed

 • ขนาดห้องพัก : 25 ตารางเมตร

 • ฟรี Wifi ทุกห้องพัก

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง
สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 2-4 ท่าน

 

City Tour ไหว้พระครึ่งวัน

 City Tour ไหว้พระครึ่งวัน


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
ราคาท่านละ (บาท)
2 ท่าน
4 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม

เมษายน

18-20 เม.ย.67

23,900

19,900

7,900

19-21, 27-29, 28-30 เม.ย.67

25,900

20,900

8,900

พฤษภาคม

02-04, 03-05 พ.ค.67

28,900

24,900

9,900

04-06 พ.ค.67

26,900

22,900

8,900

05-07, 09-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.67

23,900

19,900

7,900

30 พ.ค-01 มิ.ย., 31 พ.ค-02 มิ.ย. 67

23,900

19,900

7,900

มิถุนายน

01-03 มิ.ย.67

24,900

20,900

8,900

02-04, 06-08, 07-09, 08-10, 09-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มิ.ย.67

23,900

19,900

7,900

29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 67 

23,900

19,900

7,900

หมายเหตุ : *** กรุณาเช็คห้องพักว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง โรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ห้องห้องพักว่าง ณ วันเดินทาง***


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

ออกเดินทาง

Greater Bay Airlines

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater Bay Airlines
 • 10.40 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

 • 14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • ออก Exit B และเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก โดยรถยนต์ส่วนตัว

ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel
ระดับ 5 ดาว

MARCO POLO HONGKONG HOTEL ระดับ 5 ดาว


วันที่สอง: เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  - จิวเวอร์รี่ - หยก - วัดหวังต้าเซียน - วัดเเชกงหมิว - ส่งท่านโรงแรมที่พัก

พบกันที่ Lobby ของ โรงแรมที่พัก

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา

วัดหวังต้าเซียน
หรือ หว่องไท่ซิน

วัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไท่ซิน

หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่"

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย สักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel
ระดับ 5 ดาว

MARCO POLO HONGKONG HOTEL ระดับ 5 ดาว


วันที่สาม :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

เดินทางกลับ

Greater Bay Airlines

 • 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • 15.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน(Superior Room ห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • City Tour ตามรายการที่ระบุ
 • รถรับส่ง ตามรายการที่ระบุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จำนวน 2 มื้อ ราคา 1,690 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • หลังจากทำการจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ อาทิเช่น ชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง เป็นต้น
 • ไฟล์ทบินขึ้นอยู่กับการเช็ค ณ วันนั้นๆ
 • กรุณาเช็คทีนั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

1 ปีมีครั้งเดียว วันเปิดทรัพย์ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

"วันเปิดทรัพย์" วันนี้จะมีการทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองนั่นเอง ซึ่งพิธีสำคัญแบบนี้ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น! ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จึงไม่ควรพลาดพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในวันสำคัญนี้

10 อันดับที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม

ที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม อะเวนิว ออฟ สตาร์, เดอะพีค, โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เลดี้ส์มาร์เก็ต, เทมเปิลสตรีท, ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง, จิมซาโจ่ยพรอมเมอนาด, วัดซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน, หอนาฬิกา

เที่ยวฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70 - 80% กับ Hongkong Summer Sale 2023

ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70-80% กับ Hongkong Summer Sale กระหน่ำลดราคาสินค้าทั้งเกาะฮ่องกง ต้องไปช่วงไหนบ้าง กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ทั้งการแสดงดนตรีและอื่นๆ

เที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง กับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง

ขึ้นบันไดเลื่อนมิดเลเวล บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุด นั่งรถรางสองชั้นเต๊งเต๊งชมเมือง ชมวิวสูงสุดด้วยพีคแทรม ล่องเรือสำเภาชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!