Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Greater Bay Airlines
 • พักหรูระดับ 5 ดาว Marco Polo Hongkong Hotel ย่านจิมซาจุ่ย 2 คืน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ อธิษฐานขอโชคลาภเงินทอง
 • วัดแชกงหมิว ไหว้เทพเจ้าแชกง พร้อมหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน จากร้ายกลายเป็นดี
 • วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสด ผูกด้ายแดงขอคู่ และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น!
 • รถรับส่งแบบส่วนตัว Alphard 7 ที่นั่ง

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Marco Polo Hongkong Hotel
2 โรงแรมที่พัก - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - โรงแรม
Marco Polo Hongkong Hotel
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

แพ็คเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines

BKK-HKG : HB298 03.00-07.00 หรือ HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB297 22.40-00.45 (+1) หรือ HB283 15.40-17.45

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว
จำนวน 2 คืน

โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่พักใจกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 • พักห้อง Superior Room

 • เตียงนอน Queen bed or Twin bed

 • ขนาดห้องพัก : 25 ตารางเมตร

 • ฟรี Wifi ทุกห้องพัก

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

โรงแรม Marco Polo Hongkong Hotel ระดับ 5 ดาว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง
สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 2-4 ท่าน

 

City Tour ไหว้พระครึ่งวัน

 City Tour ไหว้พระครึ่งวัน

แพ็คเกจฮ่องกงไหว้พระครึ่งวัน พร้อมห้องพัก 2 คืน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ (บาท)
2-3 ท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน

1 ก.ค. - 30 ก.ย.67

18,900

15,900

15,900

เข้าพักวันที่
01-24 สิงหาคม 67
15-18 กันยายน 67
30 กันยายน 67
จ่ายเพิ่มท่านละ

1,000บาท
ท่าน/คืน

1,000บาท
ท่าน/คืน

1,000บาท
ท่าน/คืน

เข้าพักทุกวันศุกร์ และเสาร์
จ่ายเพิ่มท่านละ

600บาท
ท่าน/คืน

600บาท
ท่าน/คืน

600บาท
ท่าน/คืน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

6,900

6,900

6,900

หมายเหตุ : *** กรุณาเช็คห้องพักว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง โรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ห้องห้องพักว่าง ณ วันเดินทาง***


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

ออกเดินทาง

Greater Bay Airlines

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater Bay Airlines
 • 10.40 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

 • 14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • ออก Exit A และเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก โดยรถยนต์ส่วนตัว

ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel
ระดับ 5 ดาว

MARCO POLO HONGKONG HOTEL ระดับ 5 ดาว


วันที่สอง: เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  - จิวเวอร์รี่ - หยก - วัดหวังต้าเซียน - วัดเเชกงหมิว - ส่งท่านโรงแรมที่พัก

พบกันที่ Lobby ของ โรงแรมที่พัก

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา

วัดหวังต้าเซียน
หรือ หว่องไท่ซิน

วัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไท่ซิน

หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่"

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย สักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel
ระดับ 5 ดาว

MARCO POLO HONGKONG HOTEL ระดับ 5 ดาว


วันที่สาม :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

เดินทางกลับ

Greater Bay Airlines

 • 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • 15.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน(Superior Room ห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • City Tour ตามรายการที่ระบุ
 • รถรับส่ง ตามรายการที่ระบุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จำนวน 2 มื้อ ราคา 1,690 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • หลังจากทำการจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ อาทิเช่น ชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง เป็นต้น
 • ไฟล์ทบินขึ้นอยู่กับการเช็ค ณ วันนั้นๆ
 • กรุณาเช็คทีนั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง

RELATED ARTICLES

อัพเดททริปฮ่องกง 2024 เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ ฮ่องกงก็ยังน่าเที่ยวเสมอ หลายคนไปซ้ำมาหลายรอบ เพราะฉะนั้นเรามาอัพเดททริปฮ่องกง 2024 กันดีกว่า ว่าฮ่องกงมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ไหนน่าสนใจรอให้คุณไปเช็คอินอีกบ้าง

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

รีวิวที่เที่ยวฮ่องกงใหม่ๆ ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง 2024

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดทปี 2024 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

สภาพอากาศฮ่องกงเป็นแบบไหนกันนะ จะไปเที่ยวฮ่องกงต้องเตรียมตัวอย่างไรดี?

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวฮ่องกง มาเช็คสภาพอากาศฮ่องกงกันสักหน่อย ว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จะได้เที่ยวฮ่องกงแบบสะดวกราบรื่น เที่ยวสนุกได้ทุกฤดูกาล

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!