Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี และน้ำกระเป๋าโดยสายการบิน Greater Bay Airlines
 • ที่พัก Marco Polo Hongkong Hotel 2 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว
 • ทำเลดีเยี่ยม มองเห็นวิวอ่าววิคตอเรียอันงดงาม ตั้งอยู่บนถนน Canton Road ในย่าน Tsim Sha Tsui ใจกลางย่านการค้า แหล่งช้อปปิ้ง และศูนย์กลางธุรกิจที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง ท่าเรือสตาร์เฟอร์รีและโอเชียนเทอร์มินัลอยู่ใกล้แค่เอื้อม ในขณะที่แหล่งช้อปปิ้งอยู่ติดกับโรงแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์เบอร์ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมือง 

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่าน(รวมตั๋วเครื่องบิน)
โดยสายการบิน Greater Bay Airlines

BKK-HKG : HB282 10.40-14.40
HKG-BKK : HB283 15.25-17.20

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง เดือนเมษายน  ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

4

04 - 06 เมษายน 2567

19,900

9,900

4

05 - 07  เมษายน 2567

19,900

9,900

4

06 - 08  เมษายน 2567

18,900

9,900

4

07 - 09 เมษายน 2567

17,900

9,900

4

18 - 20 เมษายน 2567

15,900

7,900

4

19 - 21 เมษายน 2567

16,900

8,900

4

20 - 22 เมษายน 2567

16,900

8,900

4

21 - 23 เมษายน 2567

16,900

8,900

4

25 - 27 เมษายน 2567

15,900

7,900

4

26 - 28 เมษายน 2567

16,900

8,900

4

27 - 29 เมษายน 2567

16,900

8,900

4

28 - 30 เมษายน 2567

16,900

8,900

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง เดือนพฤษภาคม ราคา
 (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยว เพิ่ม 
(บาท/ท่าน)

4

02 - 04 พฤษภาคม 2567

20,900

9,900

4

03 - 05 พฤษภาคม 2567

20,900

9,900

4

04 - 06 พฤษภาคม 2567

20,900

9,900

4

05 - 07 พฤษภาคม 2567

20,900

9,900

4

09 - 11 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

10 - 12 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

11 - 13 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

12 - 14 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

16 - 18 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

17 - 19 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

18 - 20 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

19 - 21 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

23 - 25 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

24 - 26 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

25 - 27 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

26 - 28 พฤษภาคม 2567

16,900

7,900

4

30 พ.ค.-01 มิ.ย. 2567

16,900

7,900

4

31 พ.ค.-02 มิ.ย. 2567

16,900

7,900

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง เดือนมิถุนายน ราคา
 (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยว เพิ่ม 
(บาท/ท่าน)

4

01 - 03 มิถุนายน 2567

17,900

8,900

4

02 - 04 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

06 - 08 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

07 - 09 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

08 - 10 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

09 - 11 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

13 - 15 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

14 - 16 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

15 - 17 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

16 - 18 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

20 - 22 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

21 - 23 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

22 - 24 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

23 - 25 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

27 - 29 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

28 - 30 มิถุนายน 2567

16,900

7,900

4

29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2567

16,900

7,900

หมายเหตุ 

 • กรุณาเช็คที่ว่างกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

แพ็คเกจนี้รวมอะไรบ้าง?

ตั๋วเครื่องบิน รวมภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋า โดยสายการบิน Greater Bay Airlines

ห้องพัก 2 คืน ที่ Marco Polo Hongkong Hotel

Marco Polo Hongkong Hotel ตั้งอยู่ในย่าน/เมือง จิมซาจุ่ย

 

 • พักห้อง Superior Room

 • เตียงนอน Queen bed or Twin bed

 • ขนาดห้องพัก : 25 ตารางเมตร

 • ฟรี Wifi ทุกห้องพัก

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง 


การเดินทาง สนามบิน - โรงแรม 

แนะนำการเดินทาง จากสนามบิน ไปยังโรงแรม

 • การเดินทาง สนามบิน - โรงแรม ที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดที่สุด ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้า Airport Express (สนามบิน) ไปยัง Kowloon Station 

  (ประมาณท่านละ 100 HKD) และนั่ง Taxi ต่อไปยังโรงแรม Marco Polo Hongkong ประมาณ 6 นาที (ค่า taxi ประมาณ  35 HKD เฉลี่ย 15.25 ต่อท่าน)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน(Superior Room ห้องละ 2ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จำนวน 2 มื้อ ราคา 1,690 บาท/ท่าน

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 • หลังจากทำการจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ อาทิเช่น ชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง เป็นต้น
 • ไฟล์ทบินขึ้นอยู่กับการเช็ค ณ วันนั้นๆ
 • กรุณาเช็คทีนั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

1 ปีมีครั้งเดียว วันเปิดทรัพย์ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

"วันเปิดทรัพย์" วันนี้จะมีการทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองนั่นเอง ซึ่งพิธีสำคัญแบบนี้ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น! ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จึงไม่ควรพลาดพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ในวันสำคัญนี้

เที่ยวฮ่องกง ในมุมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็น

ฮ่องกงเป็นประเทศที่ไปง่าย หลายๆ คนอาจเคยไปฮ่องกงมาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะเรื่องไหว้พระ ช้อปปิ้ง นี่ติดอันดับเลย แต่ยังมีอีกหลายมุมมองในฮ่องกง ที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็น จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ตามไปดูด้วยกันเลย

พาเที่ยวฮ่องกงชิม Michelin Hong Kong Street Food

นับเป็นปีแรกที่ทาง Michelin ได้รวมเอาอาหาร Street Food เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในร้านแนะนำของทางมิชลินด้วย และสตรีทฟู้ดที่แรกที่ได้เข้ามาอยู่ในมิชลินไกด์ก็คือประเทศฮ่องกงนั่นเอง ซึ่งมีถึง 23 ร้านด้วยกัน จะเป็นร้านในดวงใจของใครหลายๆ คนหรือเปล่า ตามไปชิมด้วยกันเลย

ไปเที่ยวฮ่องกง มีย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง?

ช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง พบกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกง อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก เกาลูน คอสอเวย์เบย์ เกาะลันเตา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!