Trip Highlight
 • บินตรงสู่ฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • มีรถรับส่งไปกลับ สนามบิน - โรงแรม แบบ Seat in Coach 
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน (Join Tour) 
  • พิเศษ!! อาหารเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนเดินทาง 
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ อธิษฐานขอโชคลาภเงินทอง 
  • วัดแชกงหมิว ไหว้เทพเจ้าแชกง พร้อมหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน จากร้ายกลายเป็นดี 
  • วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสด ผูกด้ายแดงขอคู่ และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น! 
  • ขาช้อปห้ามพลาด! ช้อปปิ้งแลนด์มาร์กใหม่ฮ่องกงสุดอลังการ K11 MUSEA
 • ที่พักฮ่องกงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: PK-HKG3D2NSIC02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567

ช่วงเวลาเดินทาง

ราคาเริ่มต้น(บาท/ท่าน)

วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2567

10,900

วันที่ 01-23 สิงหาคม 2567

10,900

วันที่ 25-31 สิงหาคม 2567

9,900

เข้าพักวันที่ 02-03,09-10,16-17,23-24 สิงหาคม 67

เพิ่มท่านละ 500 บาท/คืน

*หมายเหตุ :

 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,900 บาท
 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพ็กเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.40-17.45
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

Greater Bay Airlines

 โรงแรม Best Western Plus Hotel Kowloon ระดับ 4 ดาว
ห้องพัก STANDARD ROOM จำ
นวน 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

Best Western Plus Hotel Kowloon

Best Western Plus Hotel Kowloon

Best Western Plus Hotel Kowloon

Best Western Plus Hotel Kowloon

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน (เริ่มต้น 2 ท่านเดินทาง)
แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

Greater Bay Airlines

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater Bay Airlines 
 • 10.40 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

 • 14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) ฮ่องกง

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

**มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) **

มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) รับส่งสนามบินฮ่องกง - โรงแรม

 • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย ให้ท่านออก ที่ทางออก A รอที่เสา No.14 จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านขึ้นรถ (เดินทาง แบบ Join Tour)

Hotel

ที่พัก Best Western Plus Hotel Kowloon


วันที่สอง :: วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - Jewelry - Cosmetics - K11 Musea (Seat in Coach)

มื้ออาหาร

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
แบบพื้นเมือง หรือแบบติ่มซำ

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เพื่อช่วยเสริมดวงเรื่องการเงิน ให้มีโชคลาภ เงินทอง มั่งคั่ง ร่ำรวย โดยเคล็ดลับในการการขอพรให้สัมฤทธิ์ผล คือต้องมีความตั้งใจ และขอพร 1 ข้อ ให้ตัวเอง ย้ำว่าขอให้ตัวเอง ห้ามขอพรให้คนอื่น และเมื่อพรนั้นสัมฤทธิ์ผล ก็เดินทางมาขอบคุณท่านด้วยตัวเอง

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

วัดแชกงหมิว     
(Che Kung Temple)

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย 

ให้ท่านสักการะขอพรองค์เทพแชกงองค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ให้ท่านได้หมุนกังหันกลับทิศเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี ส่วนใครที่ดีอยู่แล้วให้หมุนตามทิศ เพิ่มเรื่องดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไท่ซิน

วัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไท่ซิน

วัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไท่ซิน หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่ใครๆ ก็ต้องรู้จัก ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่กับเทพจันทรา หรือเทพเจ้ายุคโหลวนั่นเอง แค่นั้นยังไม่พอ มาที่วัดนี้วัดเดียวก็ได้ขอพรแบบครบๆ เพราะยังสามารถ ขอพรเสริมดวงชะตากับเทพ 12 นักษัตร ขอพรเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของธุรกิจ และขอพรในเรื่องของบริวารมีเพื่อนธุรกิจที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตกับเทพเจ้ากวนอู

ทัวร์ส่วนตัว ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines พร้อมซิตี้ทัวร์รีพัลส์เบย์ นั่งรถพีคแทรม ชมวิววิคตอเรียพีค

ร้านกังหันนำโชค - ร้านหยก - Cosmetic Outlet

จี้กังหันนำโชค, จี้กังหันแชกงหมิว

มาถึงฮ่องกงทั้งที จะพลาดเครื่องรางของขลังไปได้อย่างไร ต้องมีกังหันนำโชคกลับไปด้วย ที่ร้านกังหันนำโชค จะมี "จี้กังหัน" ที่ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว เป็นเครื่องรางของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**  ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จสมหวังตามคำขอ และไปเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก" แล้วไปแวะช้อปปิ้งเครื่องสำอางราคาพิเศษ ที่ Cosmetic Outlet สาวๆ ไม่ควรพลาด!

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

K11 MUSEA

K11 MUSEA

K11 MUSEA แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและการออกแบบที่ทันสมัย เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้ง แต่ก็ยังได้ฟีลศิลปะแบบอาร์ทๆ มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ รวมไปถึงร้านค้าแบรนด์หรูมากมาย เช่น Gucci, Prada, และ Alexander McQueen เป็นต้น

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

สิ้นสุดซิตี้ทัวร์ที่ K11 MUSEA
เดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

Hotel

ที่พัก Best Western Plus Hotel Kowloon


วันที่สาม :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารเช้า

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

แพ็กเกจฮ่องกง Weekend ไหว้พระวัดดัง ช้อปปิ้ง ชมวิว 3 วัน 2 คืน

มีวันว่างให้ท่านเที่ยวตามใจตัวเองก่อนเดินทางกลับ ไม่ว่าจะสายกิน สายช้อป สายแชะ สายลุย ก็จัดเต็มได้ในแบบของตัวเอง 

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่สนามบิน (Seat in Coach)

Greater Bay Airlines

 • 11.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง (เดินทางแบบ Seat in Coach) 
 • 15.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เลือกซื้อ Option เพิ่มเติม สำหรับวัน City Tour ในช่วงบ่าย
แนะนำ! บัตรกระเช้านองปิง+รถรับ ส่ง (Seat in Coach)

รายละเอียด

ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน)
อายุ 12-60 ปีขึ้นไป

เด็ก (บาท/ท่าน) 
อายุ 3-11 ปี

บัตรกระเช้านองปิง แบบมาตรฐานไป-กลับ

1,390.-

890.-

บัตรกระเช้านองปิง แบบคริสตัลไป-กลับ

1,790.-

1,190.-

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับGreater Bay เส้นทางตามรายการระบุภาษีสนามบิน รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ซิตี้ทัวร์ แบบ Join Tour (วันที่ 2 ) ตามรายการระบุ
 • ห้องพักโรงแรม Best Western Plus Hotel Kowloon 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก)
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
 • รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรมที่พัก-สนามบินแบบ Join Tour ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในวัน City Tour

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง50 HKD/ท่าน
 • บัตรกระเช้านองปิง ตามรายการที่ระบุ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น

RELATED ARTICLES

รีวิวที่เที่ยวฮ่องกงใหม่ๆ ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง 2024

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดทปี 2024 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

ชีวิตไม่ดี ดวงไม่ปัง อย่าเพิ่งท้อ มาลอง “มูพลิกดวง” กับวัดดังฮ่องกงที่สายมูเตลูห้ามพลาด

ชีวิตไม่ดี ดวงไม่ปัง อย่าเพิ่งท้อ มาลอง “มูพลิกดวง” ที่วัดหลินฟ้า วัดปักไต และวัดแชกงหมิว ที่เรียกได้ว่าเป็น NO.1 เรื่องมูเตลูพลิกดวงจากร้ายให้กลายเป็นดี เน้นเรื่องการเปลี่ยนดวงชะตา เปลี่ยนทิศชีวิต ให้คุณมีโชคลาภ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี พูดได้เลยว่า มูปังไม่เกินจริง!

อัพเดททริปฮ่องกง 2024 เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ ฮ่องกงก็ยังน่าเที่ยวเสมอ หลายคนไปซ้ำมาหลายรอบ เพราะฉะนั้นเรามาอัพเดททริปฮ่องกง 2024 กันดีกว่า ว่าฮ่องกงมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ไหนน่าสนใจรอให้คุณไปเช็คอินอีกบ้าง

สภาพอากาศฮ่องกงเป็นแบบไหนกันนะ จะไปเที่ยวฮ่องกงต้องเตรียมตัวอย่างไรดี?

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวฮ่องกง มาเช็คสภาพอากาศฮ่องกงกันสักหน่อย ว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จะได้เที่ยวฮ่องกงแบบสะดวกราบรื่น เที่ยวสนุกได้ทุกฤดูกาล

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!