Trip Highlight
 • ให้วันหยุดพักผ่อนของคุณไม่เป็นเรื่องจำเจอีกต่อไป วันหยุดยาวนี้บินไปเที่ยวฮ่องกงได้สบายๆ
 • บินตรงสู่ฮ่องกงไฟลท์บินสวย กับสายการบิน Greater Bay Airlines 
 • อย่าลืมเตรียมกระเป๋ามาให้พอ เพราะฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ให้คุณช้อปปิ้งจัดเต็ม ขนของกลับมาแบบจุกๆ 
 • พักผ่อนสบายๆ กับโรงแรมระดับ 4 ดาว Panda Hotel การันตีด้วยรางวัล Tripadvisor Travelers' Choice Awords 2024
 • มีรถรับส่งไปกลับ สนามบิน - โรงแรม แบบ Seat in Coach 
 • สายมูต้องไป! ไหว้พระขอพรปังๆ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดแชกงหมิว นำเที่ยวโดยไกด์ฮ่องกง 
 • ชมวิวสุดว้าวแบบ 360 องศา Sky 100 Observation Deck บนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง 
 • ไปฮ่องกงต้องไม่พลาดช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์ดังทันสมัย
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: PK-HKG3D2NSIC2406

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Panda Hotel Hong Kong
2 วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - จิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Sky100 (Observatory deck) - ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย - โรงแรมที่พัก
Panda Hotel Hong Kong
3 โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพ -

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป)
ช่วงเวลาเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2567

วันที่เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

20-22 กรกฎาคม 2567
(วันอาสาฬหบูชา)

13,900

26-28 กรกฎาคม 2567
(วันเฉลิมพระชนม์ฯ ร.10)

12,900

27-29 กรกฎาคม 2567
(วันเฉลิมพระชนม์ฯ ร.10)

13,900

10-12 สิงหาคม 2567
(วันแม่แห่งชาติ)

12,900

*หมายเหตุ :

 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพ็กเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.40-17.45
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

Greater Bay Airlines

 โรงแรม Panda Hotel Hong Kong ระดับ 4 ดาว
(ไม่รวมอาหารเช้า)

Panda Hotel Hong Kong

Panda Hotel Hong Kong

Panda Hotel Hong Kong

Panda Hotel Hong Kong


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

Greater Bay Airlines

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater Bay Airlines 
 • 10.40 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

 • 14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) ฮ่องกง

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

**มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) **

มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) รับส่งสนามบินฮ่องกง - โรงแรม

 • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย ให้ท่านออก ที่ทางออก A รอที่เสา No.6 จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านขึ้นรถ (เดินทาง แบบ Join Tour)

Hotel

ที่พัก Panda Hotel Hong Kong

Panda Hotel Hong Kong


วันที่สอง :: วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - จิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Sky100 (Observatory deck) - ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย - โรงแรมที่พัก (Join Tour)

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารเช้า

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

วัดแชกงหมิว     
(Che Kung Temple)

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย 

ให้ท่านสักการะขอพรองค์เทพแชกงองค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ให้ท่านได้หมุนกังหันกลับทิศเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี ส่วนใครที่ดีอยู่แล้วให้หมุนตามทิศ เพิ่มเรื่องดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เพื่อช่วยเสริมดวงเรื่องการเงิน ให้มีโชคลาภ เงินทอง มั่งคั่ง ร่ำรวย โดยเคล็ดลับในการการขอพรให้สัมฤทธิ์ผล คือต้องมีความตั้งใจ และขอพร 1 ข้อ ให้ตัวเอง ย้ำว่าขอให้ตัวเอง ห้ามขอพรให้คนอื่น และเมื่อพรนั้นสัมฤทธิ์ผล ก็เดินทางมาขอบคุณท่านด้วยตัวเอง

ทัวร์ส่วนตัว ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines พร้อมซิตี้ทัวร์รีพัลส์เบย์ นั่งรถพีคแทรม ชมวิววิคตอเรียพีค

ร้านกังหันนำโชค - ร้านหยก

จี้กังหันนำโชค, จี้กังหันแชกงหมิว

มาถึงฮ่องกงทั้งที จะพลาดเครื่องรางของขลังไปได้อย่างไร ต้องมีกังหันนำโชคกลับไปด้วย ที่ร้านกังหันนำโชค จะมี "จี้กังหัน" ที่ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว เป็นเครื่องรางของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**  ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จสมหวังตามคำขอ และไปเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก"

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

Sky 100 Observation Deck

Sky 100 Observation Deck

ชมวิวสุดว้าว บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกงที่ Sky 100 Observation Deck ที่ตั้งอยู่บนชั้น 100 ของอาคาร International Commerce Centre (ICC) ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 393 เมตร กับวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฮ่องกงและวิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ได้อย่างกว้างไกลสุดตา

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง ให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยที่ ถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada, Gucci Burberry, Chanel Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton เป็นต้น 

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารเย็น

Hotel

ที่พัก Panda Hotel Hong Kong

Panda Hotel Hong Kong


วันที่สาม :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

มื้ออาหาร

อิสระรับประทานอาหารเช้า

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

แพ็กเกจฮ่องกง Weekend ไหว้พระวัดดัง ช้อปปิ้ง ชมวิว 3 วัน 2 คืน

มีวันว่างให้ท่านเที่ยวตามใจตัวเอง 1 วันเต็ม ไม่ว่าจะสายกิน สายช้อป สายแชะ สายลุย ก็จัดเต็มได้ในแบบของตัวเอง 

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่สนามบิน (Seat in Coach)

Greater Bay Airlines

 • 11.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง (เดินทางแบบ Seat in Coach) 
 • 15.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater Bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

แพ็กเกจตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง (Greater Bay Airlines) พัก 4 ดาว ไหว้พระวัดดัง เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Greater Bay Airlines เส้นทางตามรายการระบุภาษีสนามบิน รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ซิตี้ทัวร์ แบบ Join Tour (วันที่ 2 ) ตามรายการระบุ
 • ห้องพักโรงแรม Panda Hotel 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
 • รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรมที่พัก-สนามบินแบบ Join Tour ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษในวัน City Tour

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง 50 HKD/ลูกค้า 1 ท่าน

ข้อควรทราบ

 • รถรับจากสนามบินฮ่องกงจะรอท่านเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาทีนับจากเวลาเที่ยวบินลงจอด
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • สำหรับบริการรับส่งขาเข้า ไม่มี SIC สำหรับเที่ยวบินลงจอดหลังเวลา 21:30 น. หรือระหว่างเวลา22.30 - 08.00 น
 • สำหรับบริการรับส่งขาออก เวลาเที่ยวบินต้องหลัง 10.00 น.
 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ชิ้น (ขนาดมาตรฐาน) ต่อผู้โดยสารที่ต้องชำระเงิน สัมภาระที่เกินจะถูกเรียกเก็บเงิน HK$25 ต่อชิ้นต่อเที่ยว และขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่บนรถโค้ช คนขับมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะปฏิเสธสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน

 

 

 

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!