Trip Highlight
 • ให้วันหยุดพักผ่อนของคุณไม่เป็นเรื่องจำเจอีกต่อไป หยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็บินหนีร้อนไปเที่ยวฮ่องกงได้สบายๆ แบบไม่ง้อวันลา
 • พิเศษสำหรับวันที่ 01-02 มิถุนายน 67  ฟรีติ่มซำอาหารเช้า ณ วันแรกของการเดินทาง
 • บินตรงสู่ฮ่องกงไฟลท์บินสวย บินศุกร์เย็น-ถึงเสาร์เช้า กับสายการบิน Greater Bay Airlines 
 • ขากลับเวลาดี บินดึก ให้เที่ยวเพลินได้ตามใจแบบไม่เร่งรีบ 1 วันเต็ม
 • อย่าลืมเตรียมกระเป๋ามาให้พอ เพราะฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ให้คุณช้อปปิ้งจัดเต็ม ขนของกลับมาแบบจุกๆ 
 • พักผ่อนสบายๆ กับโรงแรมระดับ 4 ดาว Panda Hotel การันตีด้วยรางวัล Tripadvisor Travelers' Choice Awords 2024
 • มีรถรับส่งไปกลับ สนามบิน - โรงแรม แบบ Seat in Coach
 • สายมูต้องไป! ไหว้พระขอพรปังๆ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดแชกงหมิว นำเที่ยวโดยไกด์ฮ่องกง
 • ไปฮ่องกงต้องไม่พลาดช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 01-02 มิ.ย. 2567
รหัสสินค้า: PK-HKG2D1NSIC2404

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - รับประทานติ่มซำ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - Jewelry - ร้านขายของที่ระลึก - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - โรงแรมที่พัก
Panda Hotel
2 อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

แพ็กเกจนี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB298 03.00-07.00

HKG-BKK : HB297 22.40-00.45 (+1)
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

โรงแรม Panda Hotel (DELUXE ROOM)
ระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

01-02 มิถุนายน 2567 

8,900

*หมายเหตุ :

 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,200 บาท
 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - รับประทานติ่มซำ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - Jewelry - ร้านขายของที่ระลึก - ช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย -โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก
(Cheak Lap Kok)

**มีรถบริการส่ง (Seat in Coach) **
ที่ทางออก A รอที่เสา No.6 จะมีเจ้าหน้าที่พาท่านขึ้นรถ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
(Hung Hom Kwun Yam Temple)

วัดเก่าแก่ของฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตา

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย สักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

โรงงานจิวเวอร์รี่  - ร้านขายของที่ระลึก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ และของที่ระลึกที่ "ร้านขายของที่ระลึก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาฮ่องกง ให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เข้าสู่โรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


วันที่สอง :: อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย

มีวันว่างให้ท่านเที่ยวตามใจตัวเอง 1 วันเต็ม ไม่ว่าจะสายกิน สายช้อป สายแชะ สายลุย ก็จัดเต็มได้ในแบบของตัวเอง 

รถรับท่านจากโรงแรม
เดินทางสู่สนามบิน (Join Coach)

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Greater Bay Airlines พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ไฟล์ทบินตามที่โปรแกรมระบุ
 • ซิตี้ทัวร์ แบบ Join Tour (วันที่แรก) ตามรายการระบุ
 • อาหารเช้าแบบติ่มซำ ในวันแรกของการเดินทาง
 • ห้องพักโรงแรม Panda Hotel 1 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
 • รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรมที่พัก-สนามบินแบบ Join Tour ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษในวัน City Tour

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,200 บาท
 • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง50 HKD/ท่าน

ข้อควรทราบ :

 • รถรับจากสนามบินฮ่องกงจะรอท่านเป็นเวลา 1ชั่วโมง 15 นาทีนับจากเวลาเที่ยวบินลงจอด
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • สำหรับบริการรับส่งขาเข้า ไม่มี SIC สำหรับเที่ยวบินลงจอดหลังเวลา 21:30 น. หรือระหว่างเวลา 22.30 - 08.00 น
 • สำหรับบริการรับส่งขาออก เวลาเที่ยวบินต้องหลัง 10.00 น
 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ชิ้น (ขนาดมาตรฐาน) ต่อผู้โดยสารที่ต้องชำระเงิน สัมภาระที่เกินจะถูกเรียกเก็บเงิน HK$25 ต่อชิ้นต่อเที่ยว และขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่บนรถโค้ช คนขับมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะปฏิเสธสัมภาระที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!