Trip Highlight
 • เที่ยวส่วนตัวสบายๆ สำหรับคนที่มีห้องพักอยู่แล้ว และกำลังมองหาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง พร้อมความสะดวกสบายที่มากกว่า
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบิน Greater Bay Airlines
 • มีวันอิสระให้ท่านเลือกเที่ยวฮ่องกงได้ตามใจ และแถมซิตี้ทัวร์พาเที่ยวครึ่งวัน
 • ชมความงามของหาดรูปจันทร์เสี้ยว อธิษฐานขอพรเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่วิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: HKBKKHKGHB03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพ็คเกจนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines  + City Tour ครึ่งวัน

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.25-17.20

City Tour
เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง

 

City Tour ครึ่งวัน

 


อัตราค่าบริการ (จำนวน 4 ที่นั่ง)
ช่วงเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2567

วันที่เดินทาง
มีนาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

30 มี.ค. - 1 เม.ย., 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 67

11,900

วันที่เดินทาง
เมษายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4-6, 5-7, 6-8, 7-9 เม.ย. 67

13,900

18-20, 19-21, 20-22, 21-23, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 เม.ย. 67

11,900

วันที่เดินทาง
พฤษภาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

 2-4 พ.ค. 67

12,900

3-5, 4-6, 5-7 พ.ค. 67

13,900

9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค. 67

11,900

30 พ.ค.-1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 67

11,900

วันที่เดินทาง
มิถุนายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)

1-3 มิ.ย. 67

12,900

2-4, 6-8, 7-9, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มิ.ย. 67

11,900

29 มิ.ย.-1 ก.ค., 30 มิ.ย.-2 ก.ค.67

11,900

วันที่เดินทาง
กรกฎาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 18-20, 19-21 ก.ค. 67

11,900

20-22 ก.ค. 67

12,900

21-23, 25-27 ก.ค. 67

11,900

26-28, 27-29, 28-30 ก.ค. 67

12,900

วันที่เดินทาง
สิงหาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 8-10, 9-11 ส.ค. 67

10,900

10-12, 11-13 ส.ค. 67

12,900

15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 29-31 ส.ค. 67

11,900

30 ส.ค.-1 ก.ย., 31 ส.ค.-2 ก.ย. 67

11,900

วันที่เดินทาง
กันยายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)

1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30 ก.ย. 67

11,900

29 ก.ย.-1 ต.ค. 67

11,900

วันที่เดินทาง
ตุลาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12 ต.ค. 67

11,900

11-13, 12-14, 13-15 ต.ค. 67

12,900

17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26 ต.ค. 67

11,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง


แพลนการเดินทาง ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน

พบกันที่ Lobby ของ โรงแรมที่พัก

อ่าวรีพัลส์เบย์
(Repulse Bay)

ชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง อธิษฐานขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม ข้ามสะพานสีแดง เชื่อว่าถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ เชื่อว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร พักผ่อนอริยะบทกับวิวทะเลสวยงาม

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่"

นั่งรถรางพีคแทรม (1 เที่ยว)
ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค

นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง (หมายเหตุ : กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน) 

วิคตอเรียพีค
(Victoria Peak)

สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา ท่านสามารถขึ้นชมดาดฟ้า The Peak sky terrace (ไม่รวมค่าขึ้น) อาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีค

รถไปส่งท่ากลับโรงแรมที่พัก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านตามโปรแกรมที่ระบุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น
  • สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่าน 100 HKD (500 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  • สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่าน 50 HKD (250 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  • **ทิปทั้งหมดชำระ ณ การเดินทาง**

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

จับตามอง Greater Bay Airlines สายการบินน้องใหม่ของฮ่องกง ในยุคก้าวข้ามผ่านโควิด

Greater Bay Airlines สายการบินใหม่ของฮ่องกง ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ (ATLA) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีแผนจะบินเที่ยวบินแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคมนี้

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกงการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและการส่งมอบเกาะ สถานที่ลิ้มลองอาหารทะเลเลิศรสและหมู่บ้านชาวประมง

แนะนำเที่ยวฮ่องกงด้วยสายการบินใหม่ Greater Bay Airlines

เที่ยวฮ่องกงตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้ว กับสายการบินน้องใหม่ Greater Bay Airlines ใครที่เป็นนักเดินทางสายรอโปรตั๋วเครื่องบิน ชอบจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก น่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียว

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง2023 (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!