Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour 1 วัน + รถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก เดินทางโดย SEAT IN COACH
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 1 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  - ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี
  - ผ่านชมสถานที่สำคัญในเมืองไทเป เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์ เจียงไคเช็ค   หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GROUP&GOTAIPEIFREE&EASY2N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก
RELITE HOTEL XIMENDING
2 โรงแรม - ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101 ) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
RELITE HOTEL XIMENDING
3 โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

      วันที่เดินทาง    จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW

ติดต่อสอบถาม

4  ท่านเริ่มออกเดินทาง
โดยรถ SEAT IN COACH

4,999

จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุ:

 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  10 วัน
 • ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ไม่มีไกด์ ต้องตรงเวลาตามตารางทัวร์ มีบริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่กำหนดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

เส้นทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกทำการจองมา
 • ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 • เดินทางสู่ที่พักด้วยรถ SEAT IN COACH มีคนขับถือป้ายรอรับ (ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ออกเดินทางทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) แนะนำสถานท่องเที่ยวดังนี้ ตึกไทเป 101 // วัดหลงซาน // ตลาดซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า


DAY 2 : โรงแรม - ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)

ตารางท่องเที่ยวตามเวลา (เป็นรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น)

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00-09.00 น. รถมารับที่โรงแรม ย่านซีเหมินติง
 • 09.00-09.30 น. รถออกเดินทางไป ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี แวะถ่ายภาพ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
 • 09.30-10.00 น. รถออกเดินทางไป หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101)
 • 10.00-11.00 น.รถออกเดินทางไป อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • 11.00-12.00 น.เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้าหินทะเลเทียนหินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
 • 12.00-13.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 • 13.00-13.30 น.รถออก เดินทางไป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • 13.30-14.30 น.เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยง ที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ

 • 14.30-15.30 น.รถออก เดินทางไป สถานีรถไฟสือเฟิน
 • 15.30-16.00 น. อิสระเดินเล่นที่ ถนนสายเก่าสือเฟิน ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการและอิสระปล่อยโคมลอยที่ตลาดแห่งนี้
 • 16.00-17.00 น.รถออก เดินทางกลับไทเป
 • 17.00-17.30 น.เข้า ร้านพายสับปะรดชื่อดัง อิสระชิม และเลือกซื้อของฝาก
 • 18.00น.รถจอดจุดที่ 1 ตลาดซื่อหลิน(ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • 18.30น.รถจอดจุดที่ 2 ซีเหมินติง หรือ MRT Ximen Station ประตู 6 (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า


DAY 3 : โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • --.-- น.รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ด้วยรถ SEAT IN COACH (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. - 21.00 น.เท่านั้น ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • --.-- น.เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ https://www.ynotfly.com/

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก (ด้วยรถ SEAT IN COACH ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุก ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าบริการซีตี้ทัวร์ 1 วัน (ด้วยรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ :อุทยานหินแหย๋หลิ่ว, ค่าปล่อยโคมลอย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ = 200 NTD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • แพคเกจนี้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขนาดของรถจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง 

RELATED ARTICLES

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

เที่ยวเกาสง สีสันเมืองเก่าสุดชิคของไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ลงใต้ไปเกาสง สีสันของเมืองเก่าที่มีทั้งกลิ่นอายความเป็นเมืองโบราณของไต้หวัน และยังมีมุมเดินเล่นถ่ายรูปชิคๆ อีกหลายจุดน่าสนใจ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับบ้านเมืองของเกาสง กับหลากหลายที่เที่ยวเกาสงที่เลือกมาแล้วว่าน่าไปทั้งนั้น

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!