Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour 1 วัน + รถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก เดินทางโดย SEAT IN COACH
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 1 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  - ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี
  - ผ่านชมสถานที่สำคัญในเมืองไทเป เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์ เจียงไคเช็ค   หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: GROUP&GOTAIPEIFREE&EASY2N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก
RELITE HOTEL XIMENDING
2 โรงแรม - ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101 ) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
RELITE HOTEL XIMENDING
3 โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

      วันที่เดินทาง    จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ต่อท่าน) BOOK NOW

ติดต่อสอบถาม

4  ท่านเริ่มออกเดินทาง
โดยรถ SEAT IN COACH

4,999

จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุ:

 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  10 วัน
 • ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ไม่มีไกด์ ต้องตรงเวลาตามตารางทัวร์ มีบริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่กำหนดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

เส้นทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เข้าที่พัก

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกทำการจองมา
 • ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 • เดินทางสู่ที่พักด้วยรถ SEAT IN COACH มีคนขับถือป้ายรอรับ (ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ออกเดินทางทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) แนะนำสถานท่องเที่ยวดังนี้ ตึกไทเป 101 // วัดหลงซาน // ตลาดซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า


DAY 2 : โรงแรม - ทำเนียบประธานาธิบดี -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101) อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิน - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดซีเหมินติง (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)

ตารางท่องเที่ยวตามเวลา (เป็นรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น)

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00-09.00 น. รถมารับที่โรงแรม ย่านซีเหมินติง
 • 09.00-09.30 น. รถออกเดินทางไป ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี แวะถ่ายภาพ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
 • 09.30-10.00 น. รถออกเดินทางไป หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน (ถ่ายภาพตึกไทเป 101)
 • 10.00-11.00 น.รถออกเดินทางไป อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
 • 11.00-12.00 น.เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้าหินทะเลเทียนหินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
 • 12.00-13.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 • 13.00-13.30 น.รถออก เดินทางไป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • 13.30-14.30 น.เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยง ที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ

 • 14.30-15.30 น.รถออก เดินทางไป สถานีรถไฟสือเฟิน
 • 15.30-16.00 น. อิสระเดินเล่นที่ ถนนสายเก่าสือเฟิน ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการและอิสระปล่อยโคมลอยที่ตลาดแห่งนี้
 • 16.00-17.00 น.รถออก เดินทางกลับไทเป
 • 17.00-17.30 น.เข้า ร้านพายสับปะรดชื่อดัง อิสระชิม และเลือกซื้อของฝาก
 • 18.00น.รถจอดจุดที่ 1 ตลาดซื่อหลิน(ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • 18.30น.รถจอดจุดที่ 2 ซีเหมินติง หรือ MRT Ximen Station ประตู 6 (ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมเอง)
 • เข้าพักที่ โรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า


DAY 3 : โรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • --.-- น.รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ด้วยรถ SEAT IN COACH (ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. - 21.00 น.เท่านั้น ให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • --.-- น.เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
หรือจองออนไลน์ได้ที่ https://www.ynotfly.com/

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก (ด้วยรถ SEAT IN COACH ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. -21.00 น. ให้บริการทุก ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าบริการซีตี้ทัวร์ 1 วัน (ด้วยรถ SEAT IN COACH มีบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ :อุทยานหินแหย๋หลิ่ว, ค่าปล่อยโคมลอย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ = 200 NTD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • แพคเกจนี้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขนาดของรถจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง 

RELATED ARTICLES

สายมูไต้หวัน วัดยืมเงินเทพเจ้าโชคลาภ ยืมได้ไม่มีดอกเบี้ย วัดจื่อหนานกง

สายมูไต้หวัน พลาดไม่ได้!! วัดชื่อดังที่ชาวไต้หวันนับแสน ไหว้ขอพรในช่วง วันตรุษจีน ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง (紫南宮) ศาลเจ้าชื่อดังในตำบลจู๋ซัน (竹山) เมืองหนานโถว (南投縣) ยืมเงินได้เงิน ไม่มีดอกเบี้ย ขอพรแล้วรวย ขอพรแล้วค้าขายดี การงานก้าวหน้า ต้องวัดนี้

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

ประเทศยอดนิยม คนไทยนิยมไปทำงาน เปิดค่าแรงขั้นต่ำน่าย้ายประเทศ

ฮอตฮิตอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่ม "โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย" ที่มีสมาชิกในกลุ่มมากถึง 1.1 ล้านคน รวมกลุ่มคนที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและพาตัวเองออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ค้นพบโอกาสดีๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึก ถึงประเด็น ค่าแรงงานขั้นต่ำ ในแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเรียนและทำงาน

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!