Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ตั๋วเครื่องบินสายการบิน China airlines ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว 
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • เดินทางแบบ Full service โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China airlines
 • บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ พร้อมทั้งน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 kg.
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์1 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • เดินเล่มชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
 • เที่ยวชม อุทยานหินเหย่หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสวยงามราวกับประติมากรรมชั้นยอด
 • เที่ยวชม เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน พร้อมให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยซึ่ง เป็นวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวไต้หวัน 
 • ขาช้อปฟินสุดๆ กับแหล่งช้อปปิ้งย่านดังของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น ย่านซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทเป และย่านซินอี้ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดในไทเป 
 • ผ่อนคลายความเมื้อยล้าด้วยการแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พักโรงแรมอาบน้ำแร่ย่านเป่ยโถว1คืน
 • แถมบัตร MRT One-Day Pass  เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป1วันเต็ม 

                               จองและชำระเงิน รับทันที EasyCard มูลค่า 200TWD ท่านละ1ใบ

ท่านสามารถใช้บัตรใบนี้ในการเดินทางขนส่งสาธารณะที่ราบรื่นและการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไต้หวันได้อย่าสะดวก

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้-พฤษภาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTPETPETW2403122

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน(รวมตั๋วเครื่องบิน)

โดยสายการบิน China Airlines

BKK-TPE : CI834  10:55-15:25

TPE-BKK : CI837  23:25-02:20

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

4

24-27 เมษายน 2567

21,999

4

 09 - 12 พฤษภาคม 2567

20,999

4

 14 - 17 พฤษภาคม 2567

19,999

4

 19 - 22 พฤษภาคม 2567

20,999

4

22 - 25 พฤษภาคม 2567

20,999

4

26 - 29 พฤษภาคม 2567

19,999

4

28 - 31 พฤษภาคม 2567

19,999

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  5000 บาท 

หมายเหตุ 

 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ต้องเช็คที่นั่งว่าง และ ห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 • ขนาดรถที่ใช้รับจากสนามบินส่งโรงแรม อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คห้องว่างของโรงแรมที่ลูกค้าเลือกแล้วแจ้งผู้เดินทางอีกครั้ง


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานเถาหยวน(ไต้หวัน) โดยสายการบิน China airlines เที่ยวบินที่ CI834-  รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมอาบน้ำแร่ย่านเป่ยโถว

 • 10.55 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI834
 • 15.25น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมอาบนำแร่ย่านเป่ยโถว
 • เข้าพักที่ โรงแรม BEITOU SPA SPRING RESORT    / หรือเทียบเท่า 3* 


DAY 2 : พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่ง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - ซีเหมินติง  (ไม่มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรมที่เพื่อเดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน พร้อมให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยซึ่ง เป็นวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวไต้หวัน (ไม่รวมค่าโคมลอย 150 NT/โคม)
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่า ๆ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานหินเหย่หลิ่ว (ไม่รวมบัตรเข้าชม 120NT/ท่าน) ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • ย่านซีเหมินติง(Ximending)เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย - นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 • เข้าพักที่โรงแรม  XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า 3* 


DAY 3 : อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ 1 วันท่านละ1ใบ)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ 1 วันท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้) 
 • แนะนำเส้นทางดังนี้ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน ฯลฯ
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในหารท่องเที่ยวของท่าน
 • เข้าพักที่ โรงแรม   XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า 3* 


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ -รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น )  
 • 19.00 น. ได้เวลาอันสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเช็คอิน  เคาเตอร์สายการบิน China Airlines  
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines  เที่ยวบินที่ CI837
 • 02.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7-8 คน 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • แพกเกจตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว พร้อมโรงแรม3 คืน 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสายการบินChina Airlines ให้บริการแบบ full service
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง  ท่านละไม่เกิน1ใบ ใบละ  23 กิโลกรัม 
 • ค่ากระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่ง อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - ซีเหมินติง
 • บัตร MRT One-Day Pass  เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป1วันเต็ม 
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

หนีเที่ยวไต้หวันไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan

หนีเที่ยวไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan กับประสบการณ์ครั้งแรกในไต้หวัน จะมีอะไรน่าติดตามบ้าง มาดูกัน

ชี้เป้า! 9 คาเฟ่เรือนกระจกในไต้หวัน ต้องไป ดีไซน์เก๋ไก๋ น่านั่ง แชะภาพได้ไม่ซ้ำใคร

รวมคาเฟ่เรือนกระจกในไต้หวัน ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋ น่านั่ง น่าไปแชะภาพ มาฝากให้คนรักไต้หวัน ให้ใจสั่นกับบรรยากาศที่ลงตัวเหมาะแก่การผ่อนคลาย หามุมถ่ายรูปได้ไม่ซ้ำใคร ตามไปดูกัน

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!