สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวไต้หวัน 4 คนเดินทางได้เลย พร้อมตั๋วเครื่องบิน
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tigerair Taiwan 
 • รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง20กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • รถยนต์พร้อมคนขับพาเที่ยวส่วนตัว โรงแรมและอาหารครบครัน สะดวกสุดๆ
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในไต้หวัน เสริมสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.-มี.ค.66
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT01

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 17-20Feb 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
19,900 THB
จอง 4 2-5Mar 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
20,900 THB
จอง 4 10-13Mar 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
19,900 THB
จอง 4 16-19Mar 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
19,900 THB
จอง 4 24-27Mar 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
19,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40) -
2 03.40 น. ท่าอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง
ฺBEACON HOTEL
3 ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ – วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - วัดฝากู่ซัน ไทเป
XIMEN RELITE HOTEL
4 อิสระช้อปปิ้ง – กินตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม รถรับโรงแรม-ส่งสนามบิน สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) -

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - IT506 23.00-03.40

 • 23.00น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 506

วันที่ 2: ท่าอากาศยานเถาหยวน- หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง   

 • 03.40น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน เกาะไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 • คนขับและรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากสนามบินนำท่านไป Sun Moon Lake (รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)  ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชา (อาม่า)
 • จากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Street ที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นรถรับท่านจากท่าเรือนี้นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา 
 •  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดปากว้าซาน สักการะองค์เทพขงจื้อ ขอพรด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน, เจ้าพ่อกวนอู ขอพรจากท่านให้ช่วยเอาชนะศัตรูภัยพาล การแข่งขัน และประสบความสำเร็จในธุรกิจ และองค์พระยูไล 
 • จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • อิสระอาหารอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม ฺBEACON HOTEL / หรือเทียบเท่า3*


วันที่ 3: ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ - วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - วัดฝากู่ซัน - ไทเป

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ Hsinchu cheng Huang Temple ในวัดเฉิงฮวางมีเทพหัวหน้าใหญ่ที่สุดคือ เฉิงฮวางเหยีย หรือ เซี้ยฮ้วงเอี๋ย คือเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาเมือง หรือพระหลักเมืองของคนจีน ซึ่งคนจีนโบราณจะไหว้คูที่เป็นแนวป้องกันเมือง (คูล้อมกำแพงเมือง ที่ไม่มีน้ำเรียกว่า ฮ้วง) ไม่เหมือนคนไทยที่มีการตั้งเสาหลักเมือง นอกจากคอยรักษาเมืองแล้ว ยังเชื่อกันว่าเซี้ยฮ้วงเอี๋ยยังคอยจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ำในคูเมือง ป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยด้วย มีเทพบริวารซึ่งเป็นขุนพลอยู่ 8 องค์ เทพเฉิงฮวางเหยียนี้เล่ากันว่า เป็นเทพที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตายไป จะต้องไปรายงานตัวกับท่านเฉิงฮวางเหยีย แล้วท่านจะดีดลูกคิดคำนวณว่า ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญ บาปอะไรมาบ้าง แล้วจึงตัดสินว่าให้ไปสวรรค์หรือลงนรก
 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป
 • วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • วัดซิงเทียน เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากของไทเป สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4 องค์เป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5 ตามความเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ต้งปิน, เทพจางตัน, เทพหวังซ่าน และเทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษ, ไม่มีกระถางธูป, ไม่มีตู้บริจาค, ไม่มีการแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่างที่เกียวข้องกับเงินทอง เพราะต้องการเน้นให้เกิดการทำสมาธิ สวนมนต์มากที่สุด อีกไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่ถนนหมอดู(Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทางเชื่อมใต้ดินหน้าวัดข้ามถนน Songjiang Road ซึ่งจะมีร้านหมอดูตั้งเรียงรายกันเป็นแถวยาวๆเลย
 •  วัดฝากู่ซัน Law Gushan agricultural มีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาวิชาการในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีสุดยอดของอาจารย์เก่งๆวิชาเฉพาะทาง มีหอสมุดพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยฝากู่ ซึ่งรวบรวมคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลากหลายนิกายไว้ และจัดทำพระไตรปิฎกซีดีรอม มีศูนย์สาขาทั่วโลก 24แห่ง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า3*


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (IT506 23.00-03.40)  

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 15.30น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน
 • 19.00น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 22.10น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-กรุงเทพฯ (รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม และ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม )
 • ค่าที่พัก คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน เต็ม ไต้หวันสายบุญ  ตามรอยคนท้องถิ่นไหว้พระ 7 วัด
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ ค่าเข้าชมสถานที่
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-10 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ต้นกำเนิด “ชานมไข่มุก” เครื่องดื่มขึ้นชื่อ ไต้หวัน(Taiwon)

ต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก "ชานมไข่มุก" เครื่องดื่มชื่อดังของ ไต้หวัน(Taiwon) แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันให้ลึกกว่าที่ทุกคนรู้กันค่ะ ว่ากว่าจะมาเป็น "ชานมไข่มุก" ไต้หวัน(Taiwon) เค้าค้นพบเครื่องดื่มนี้กันได้อย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!