สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight

 • รถยนต์พร้อมคนขับพาเที่ยวส่วนตัว โรงแรมและอาหารครบครัน สะดวกสุดๆ
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4-7 ท่านเดินทาง ด้วย Volkswagen
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 3 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในไต้หวัน เสริมสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 7 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTPETPETW2301

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -ไต้หวัน ท่าอากาศยานเถาหยวน – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม
Taipei Hotel Riverview
2 ไทเป- หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง
Holiday InnTaichung Fengchia
3 ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ -ร้านพายสับปะรด -ไทเป วัดหลงซาน - วัดสิงเทียน - ซีเหมินติง
Taipei Hotel Riverview
4 ตลาดตี๋ฮว้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน –ส่งสนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ช่วงวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

มีไกด์ดูแล 3 วัน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 

(บาท/ต่อท่าน)

วันนี้ - สิงหาคม  2567

เดินทาง 4-7 ท่าน 

17,999

21,999

5,000

หมายเหตุ:    ***   ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน  ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันตรุษจีน และวันหยุดอื่นๆของไต้หวัน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***


เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7 คน 

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ไต้หวัน (เถาหยวน) 

 • --.-- น.       ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.       ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นรถรับจากสนามบินนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม Taipei Hotel Riverview  หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 2:ไทเป- หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง   

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • คนขับและรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรมนำท่านไป Sun Moon Lake (รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)  ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป อดีตเคยเป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง 
 • จากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Street ที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นรถรับท่านจากท่าเรือนี้นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดปากว้าซาน  สิ่งที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลย คือ รูปปั้นพระพุทธรูปสีดำองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 86 ฟุต เป็นปางสมาธินั่งอยู่บนฐานบัว ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางภายในตัวองค์พระใหญ่มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยในชั้นที่ 2 ถึง 4 จะเป็นรูปปั้นที่เล่าเรื่องราวของพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติไปจนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมต่อหมู่พระสงฆ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชื่นชมความงามของเมืองจางฮว่าได้จากเนินเขาของจุดชมวิวนี้ซึ่งสามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้ทั้งเมือง พร้อมกับสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดปากั้วซาน
 • จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • อิสระอาหารอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม ฺHoliday InnTaichung  Fengchia/ หรือเทียบเท่า4*

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน


วันที่ 3: ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ - ร้านพายสับปะรด -ไทเป -วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - ซีเหมินติง - เข้าที่พัก

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ Hsinchu cheng Huang Temple ในวัดเฉิงฮวางมีเทพหัวหน้าใหญ่ที่สุดคือ เฉิงฮวางเหยีย หรือ เซี้ยฮ้วงเอี๋ย คือเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาเมือง หรือพระหลักเมืองของคนจีน ซึ่งคนจีนโบราณจะไหว้คูที่เป็นแนวป้องกันเมือง (คูล้อมกำแพงเมือง ที่ไม่มีน้ำเรียกว่า ฮ้วง) ไม่เหมือนคนไทยที่มีการตั้งเสาหลักเมือง นอกจากคอยรักษาเมืองแล้ว ยังเชื่อกันว่าเซี้ยฮ้วงเอี๋ยยังคอยจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ำในคูเมือง ป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยด้วย มีเทพบริวารซึ่งเป็นขุนพลอยู่ 8 องค์ เทพเฉิงฮวางเหยียนี้เล่ากันว่า เป็นเทพที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตายไป จะต้องไปรายงานตัวกับท่านเฉิงฮวางเหยีย แล้วท่านจะดีดลูกคิดคำนวณว่า ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญ บาปอะไรมาบ้าง แล้วจึงตัดสินว่าให้ไปสวรรค์หรือลงนรก
 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางพาท่านแวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  ร้านพายสับปะรด 
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • วัดซิงเทียน เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากของไทเป สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4 องค์เป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5 ตามความเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ต้งปิน, เทพจางตัน, เทพหวังซ่าน และเทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษ, ไม่มีกระถางธูป, ไม่มีตู้บริจาค, ไม่มีการแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่างที่เกียวข้องกับเงินทอง เพราะต้องการเน้นให้เกิดการทำสมาธิ สวนมนต์มากที่สุด อีกไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่ถนนหมอดู(Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทางเชื่อมใต้ดินหน้าวัดข้ามถนน Songjiang Road ซึ่งจะมีร้านหมอดูตั้งเรียงรายกันเป็นแถวยาวๆเลย
 • อิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม Taipei Hotel Riverview/ หรือเทียบเท่า 4*

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน


วันที่ 4: ตลาดตี๋ฮว้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน –ส่งสนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ   

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านไป ถนนตี๋ฮว่า เป็นถนนขายสินค้าเทศกาลตรุษจีนในไทเป ถนนตี๋ฮว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ต้าเต้าเฉิง ที่เป็นสักขีพยานประวัติความเจริญในด้านการค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศของไต้หวัน เมื่อเดินอยู่บนถนนตี๋ฮว่าจะรู้สึกราวกับว่าเดินอยู่บนทางเดินประวัติศาสตร์  มีร้านค้าจำนวนมากที่ยังรักษาตัวอาคารที่ตกแต่งด้วยสไตล์บาโรกใน “สมัยไทโชของญี่ปุ่น”
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดเสียไห่เฉิงหวง หรือที่คนไต้หวันเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดเฉิงหวงเมี่ยว" เป็นวัดหรือเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีพระประธานเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมือง เทพเฉิงหวง(City God) เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผู้คนทั้งไต้หวันและชาวต่างชาติเชื่อในเรื่อง ขอพรด้านความรัก ซึ่งคนไต้หวันพูดกันว่าเทพจันทราองค์นี้ "ศักดิ์สิทธิ์มาก"  
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดต้าหลงตง เป็นวัดพุทธแบบจีน เดิมทีก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 วัดต้าหลงตง เป่าอันนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีความงามวิจิตรมากที่สุดของเมืองไทเป เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทั้งตัวอาคารและการตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นแกะสลัก ทั้งหินและไม้ และด้วยที่ตั้งของวัดต้าหลงตง เป่าอันที่อยู่ใกล้กับวัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple) วัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทเปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ
 • --.--น. ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • --.--น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เที่ยวบินที่ ........
 • --.--น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไต้หวันสายบุญ สายมู ไหว้พระ 8 วัด ขอพรวัดดังไต้หวัน ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน


เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-7 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ไหว้พระ 8 วัด แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ ,ค่าเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-กรุงเทพฯ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-10 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-7 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

ต้นกำเนิด “ชานมไข่มุก” เครื่องดื่มขึ้นชื่อ ไต้หวัน(Taiwan)

ต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก "ชานมไข่มุก" เครื่องดื่มชื่อดังของ ไต้หวัน(Taiwon) แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันให้ลึกกว่าที่ทุกคนรู้กันค่ะ ว่ากว่าจะมาเป็น "ชานมไข่มุก" ไต้หวัน(Taiwon) เค้าค้นพบเครื่องดื่มนี้กันได้อย่างไร

ที่เที่ยวไต้หวัน พุทธอุทยานโฝกวงซาน | Fo Guang Shan Buddha Memorial Center

เที่ยวไต้หวันไปชม "พุทธอุทยานโฝกวงซาน" ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ มีพระพุทธรูปกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขา เป็นวิวที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดเลยละคะ

พาทัวร์ไต้หวัน กับพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว Miniatures Museum of Taiwan

ไต้หวันมีที่เที่ยวสวยงามใหญ่โตมากมาย แต่รอบนี้เราจะพาทุกคนมาชม พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว (Miniatures Museum of Taiwan) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของไต้หวัน มีการจัดแสดงโมเดลของเมืองและสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของโลก ทั้งจิ๋ว ทั้งเล็ก และเหมือนของจริงมาก เหมือนกับโดนไฟฉายย่อส่วนของโดราเอม่อนเลยล่ะค่ะ มีโอกาสไปเที่ยวไต้หวันแล้วพาลุกๆหลานๆไปเดินเล่นดูความสวยงามของเมืองขนาดจิ๋ว รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ

รวม 5 ขนมของฝากไต้หวัน ยอดนิยมที่สุด

ไต้หวัน มีอาหารอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะขนมไต้หวันที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะขนมโมจิ, ขนมเค้ก, แครกเกอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!