Trip Highlight

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวันโดยสายการบิน China airlines พร้อมที่พัก 3 คืนและทัวร์แบบส่วนตัว  เดินทางตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
 • เดินทางแบบ Full service โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China airlines
 • บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ พร้อมทั้งน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 kg.
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • พาสายมู สายบุญ ไหว้พระ 8 วัด ขอพร เสริมบุญ กันแบเต็มอิ่ม 
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก และพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 3 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในไต้หวัน เสริมสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ

                               จองและชำระเงิน รับทันที EasyCard มูลค่า 200TWD ท่านละ1ใบ

ท่านสามารถใช้บัตรใบนี้ในการเดินทางขนส่งสาธารณะที่ราบรื่นและการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไต้หวันได้อย่าสะดวก

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 7 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - พฤษภาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTPETPETWCI2403

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานเถาหยวน(ไต้หวัน) โดยสายการบิน China airlines เที่ยวบินที่ CI834รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมในไทเป
HOTEL RIVERVIEW
2 ไทเป- หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง (มีไกด์)
HOLIDAY INN TAICHUNG FENGCHIA
3 ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ - ร้านพายสับปะรด -ไทเป -วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - ซีเหมินติง - เข้าที่พัก
HOTEL RIVERVIEW
4 ตลาดตี๋ฮว้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน –ส่งสนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (มีไกด์) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน(รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่มีไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง)

โดยสายการบิน China Airlines

BKK-TPE : CI834  11:00-15:40

TPE-BKK : CI837  23:25-02:20

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง 4 -7 ท่าน

ราคา  (บาท/ท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

เดินทาง 4 -7 ท่าน

ราคา  (บาท/ท่าน)

มีไกด์ดูแล3วัน

6

22-25 เมษายน 2567

26 ,999

30,999

6

03-06 พฤษภาคม 2567

27 ,999

31,999

6

09-12พฤษภาคม 2567

27 ,999

31,999

6

13-16 พฤษภาคม 2567

26 ,999

30,999

6

16-19 พฤษภาคม 2567

27 ,999

31,999

6

20-23 พฤษภาคม 2567

26 ,999

30,999

6

24-27 พฤษภาคม 2567

27 ,999

31,999

6

28-31 พฤษภาคม 2567

26 ,999

30,999

หมายเหตุ 

 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ต้องเช็คที่นั่งว่าง และ ห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 • ขนาดรถที่ใช้รับจากสนามบินส่งโรงแรม อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คห้องว่างของโรงแรมที่ลูกค้าเลือกแล้วแจ้งผู้เดินทางอีกครั้ง


เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7 คน 


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานเถาหยวน(ไต้หวัน) โดยสายการบิน China airlines เที่ยวบินที่ CI834รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมในไทเป

 • 11.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI834
 • 15.40 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน  (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย คนขับรถรอรับตรงประตูทางออก จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่ โรงแรม  HOTEL RIVERVIEW   / หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 2:ไทเป- หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ -วัดพระใหญ่ปากว้าซาน - ไทจง   (มีไกด์)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • คนขับและรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรมนำท่านไป Sun Moon Lake (รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)  ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป อดีตเคยเป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง 
 • จากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Street ที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นรถรับท่านจากท่าเรือนี้นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ 
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดปากว้าซาน  สิ่งที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลย คือ รูปปั้นพระพุทธรูปสีดำองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 86 ฟุต เป็นปางสมาธินั่งอยู่บนฐานบัว ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางภายในตัวองค์พระใหญ่มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยในชั้นที่ 2 ถึง 4 จะเป็นรูปปั้นที่เล่าเรื่องราวของพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติไปจนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมต่อหมู่พระสงฆ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชื่นชมความงามของเมืองจางฮว่าได้จากเนินเขาของจุดชมวิวนี้ซึ่งสามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้ทั้งเมือง พร้อมกับสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดปากั้วซาน
 • จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • อิสระอาหารอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม ฺHoliday InnTaichung  Fengchia/ หรือเทียบเท่า4*


วันที่ 3: ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ - ร้านพายสับปะรด -ไทเป -วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - ซีเหมินติง - เข้าที่พัก

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ Hsinchu cheng Huang Temple ในวัดเฉิงฮวางมีเทพหัวหน้าใหญ่ที่สุดคือ เฉิงฮวางเหยีย หรือ เซี้ยฮ้วงเอี๋ย คือเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาเมือง หรือพระหลักเมืองของคนจีน ซึ่งคนจีนโบราณจะไหว้คูที่เป็นแนวป้องกันเมือง (คูล้อมกำแพงเมือง ที่ไม่มีน้ำเรียกว่า ฮ้วง) ไม่เหมือนคนไทยที่มีการตั้งเสาหลักเมือง นอกจากคอยรักษาเมืองแล้ว ยังเชื่อกันว่าเซี้ยฮ้วงเอี๋ยยังคอยจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ำในคูเมือง ป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยด้วย มีเทพบริวารซึ่งเป็นขุนพลอยู่ 8 องค์ เทพเฉิงฮวางเหยียนี้เล่ากันว่า เป็นเทพที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ตายไป จะต้องไปรายงานตัวกับท่านเฉิงฮวางเหยีย แล้วท่านจะดีดลูกคิดคำนวณว่า ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญ บาปอะไรมาบ้าง แล้วจึงตัดสินว่าให้ไปสวรรค์หรือลงนรก
 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางพาท่านแวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  ร้านพายสับปะรด 
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • วัดซิงเทียน เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากของไทเป สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมกับเทพ 4 องค์เป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5 ตามความเชื่อของขงจื้อ คือ เทพหลี่ต้งปิน, เทพจางตัน, เทพหวังซ่าน และเทพเย่เฟย เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษ, ไม่มีกระถางธูป, ไม่มีตู้บริจาค, ไม่มีการแสดงงิ้ว และกิจกรรมทุกอย่างที่เกียวข้องกับเงินทอง เพราะต้องการเน้นให้เกิดการทำสมาธิ สวนมนต์มากที่สุด อีกไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่ถนนหมอดู(Street of Fortune Telling) ที่อยู่ทางเชื่อมใต้ดินหน้าวัดข้ามถนน Songjiang Road ซึ่งจะมีร้านหมอดูตั้งเรียงรายกันเป็นแถวยาวๆเลย
 • อิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม Taipei Hotel Riverview/ หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 4: ตลาดตี๋ฮว้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน –ส่งสนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ   (มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านไป ถนนตี๋ฮว่า เป็นถนนขายสินค้าเทศกาลตรุษจีนในไทเป ถนนตี๋ฮว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ต้าเต้าเฉิง ที่เป็นสักขีพยานประวัติความเจริญในด้านการค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศของไต้หวัน เมื่อเดินอยู่บนถนนตี๋ฮว่าจะรู้สึกราวกับว่าเดินอยู่บนทางเดินประวัติศาสตร์  มีร้านค้าจำนวนมากที่ยังรักษาตัวอาคารที่ตกแต่งด้วยสไตล์บาโรกใน “สมัยไทโชของญี่ปุ่น”
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดเสียไห่เฉิงหวง หรือที่คนไต้หวันเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดเฉิงหวงเมี่ยว" เป็นวัดหรือเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีพระประธานเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมือง เทพเฉิงหวง(City God) เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผู้คนทั้งไต้หวันและชาวต่างชาติเชื่อในเรื่อง ขอพรด้านความรัก ซึ่งคนไต้หวันพูดกันว่าเทพจันทราองค์นี้ "ศักดิ์สิทธิ์มาก"  
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดต้าหลงตง เป็นวัดพุทธแบบจีน เดิมทีก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 วัดต้าหลงตง เป่าอันนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีความงามวิจิตรมากที่สุดของเมืองไทเป เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทั้งตัวอาคารและการตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นแกะสลัก ทั้งหินและไม้ และด้วยที่ตั้งของวัดต้าหลงตง เป่าอันที่อยู่ใกล้กับวัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple) วัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทเปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ
 • ได้เวลาอันสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเช็คอิน  เคาเตอร์สายการบิน China Airlines  
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines  เที่ยวบินที่ CI837
 • 02.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • แพกเกจตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว พร้อมโรงแรม3คืน ในไทเป และฮัวเหลียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสายการบินChina Airlines ให้บริการแบบ full service
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง  ท่านละไม่เกิน1ใบ ใบละ  23 กิโลกรัม 
 • ค่ากระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-7 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ไหว้พระ 8 วัด แบบส่วนตัว 3 วันเต็ม
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ ,ค่าเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : 

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-10 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-7 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ที่เที่ยวไต้หวัน พุทธอุทยานโฝกวงซาน | Fo Guang Shan Buddha Memorial Center

เที่ยวไต้หวันไปชม "พุทธอุทยานโฝกวงซาน" ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ มีพระพุทธรูปกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขา เป็นวิวที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดเลยละคะ

พาทัวร์ไต้หวัน กับพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว Miniatures Museum of Taiwan

ไต้หวันมีที่เที่ยวสวยงามใหญ่โตมากมาย แต่รอบนี้เราจะพาทุกคนมาชม พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว (Miniatures Museum of Taiwan) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของไต้หวัน มีการจัดแสดงโมเดลของเมืองและสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของโลก ทั้งจิ๋ว ทั้งเล็ก และเหมือนของจริงมาก เหมือนกับโดนไฟฉายย่อส่วนของโดราเอม่อนเลยล่ะค่ะ มีโอกาสไปเที่ยวไต้หวันแล้วพาลุกๆหลานๆไปเดินเล่นดูความสวยงามของเมืองขนาดจิ๋ว รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ

ต้นกำเนิด “ชานมไข่มุก” เครื่องดื่มขึ้นชื่อ ไต้หวัน(Taiwan)

ต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก "ชานมไข่มุก" เครื่องดื่มชื่อดังของ ไต้หวัน(Taiwon) แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันให้ลึกกว่าที่ทุกคนรู้กันค่ะ ว่ากว่าจะมาเป็น "ชานมไข่มุก" ไต้หวัน(Taiwon) เค้าค้นพบเครื่องดื่มนี้กันได้อย่างไร

รวม 5 ขนมของฝากไต้หวัน ยอดนิยมที่สุด

ไต้หวัน มีอาหารอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะขนมไต้หวันที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะขนมโมจิ, ขนมเค้ก, แครกเกอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!