Trip Highlight
 • เที่ยวไต้หวัน เริ่มต้นเดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป  
 • รวมรถรับส่ง ไป-กลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก พักโรงแรมระดับ ★★★★  4 คืน พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ
 • เที่ยวชมบรรยากาศของจุดชมวิวเสี่ยวอู่ไหล สะพานกระจก  อ่างเก็บน้ำสือเหมิน Shimen Reservoir  ถนนโบราณต้าซี  และ ช้อปปิ้ง Gloria Outlets
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
 • หามุมเก๋ๆถ่ายรูปแบบมีสีสัน ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารขึ้นชื่อมากมาย
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง อาหารแนะนำ เส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วงน้ำแข็งใส น้ำมะระ ฯลฯ
 • นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้ง และชิมอาหารขึ้นชื่อมากมาย ไอศกรีมถั่วตัด บัวลอยเผือก ซุปลูกชิ้น เห็ดย่าง ฯลฯ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้-31กรกฎาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTWTPETAOYUAN03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน (เถาหยวน) -Cihu Memorial Sculpture Park พักโรงแรมเถาหยวน
TAOYUAN TAO GARDEN HOTEL
2 เสี่ยวอู่ไหล -สะพานกระจก- ถนนโบราณต้าซี - ช้อปปิ่งGloria outlet
TAOYUAN TAO GARDEN HOTEL
3 เถาหยวน -หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่ -หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจงฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -พักโรงแรมไถจง
BEACON HOTEL TAICHUNG
4 ไถจง -เมืองจีหลง-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง ณ สวนสาธารณะจงเจิ้ง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พักไทเป
HOTEL RIVERVIEW
5 อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ช่วงวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

มีไกด์ดูแล 4 วัน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 

(บาท/ต่อท่าน)

วันนี้- 31กรกฎาคม 2567

4 ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

22,900

29,900

6,000

วันนี้- 31กรกฎาคม 2567

5 ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

21,900

28,900

6,000

วันนี้- 31กรกฎาคม 2567

6ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

19,900

23,900

6,000

วันนี้- 31กรกฎาคม 2567

7 ท่าน ใช้รถ VolksWagen BigT5

19,900 23,900 6,000

มกราคม -พฤษภาคม 2567

8 ท่าน ใช้รถVolksWagen BigT5

19,900 23,900 6,000

หมายเหตุ: 

  • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
  • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ ของทั้งไทยและไต้หวัน กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งจะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง *


เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7-8 คน 


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ  - ไต้หวัน (เถาหยวน) -ซือหูสุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง -ช้อปปิ้งตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต - พักโรงแรมเถาหยวน

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ ซือหูสุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง  Cihu Memorial Sculpture Park  ถูกสร้างขึ้นในปี 1959 สำหรับอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก  หลังจากที่เสียชีวิตลง ซือหูวิลลาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก” โดยสุสานอิฐของเขาตั้งหันหน้าไปทางใต้เข้าหาแม่น้ำ สร้างขึ้นตามรูปแบบของฝูเจี้ยนทางตอนใต้ นอกเหนือจากสุสานอิฐแล้ว จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของที่แห่งนี้คือ การชมทหารเปลี่ยนเวร  นอกจากนี้ยังมีสวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกในซือหู เป็นสวนรูปปั้นอนุสรณ์สถานแห่งเดียวในโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคนเพียงคนเดียว โดยสวนแห่งนี้เปิดให้บริการในปี 1997 และในปี 2000 ได้มีพิธีวางรูปปั้นทองแดงของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก ก่อนที่จะถูกปิดปรับปรุงโดยเทศบาลเมืองเถาหยวนและเมืองต้าซี และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี 2008 ภายในสวนนี้มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกทั้งหมด 152 รูปปั้น ที่รวมทั้งแบบเต็มตัว ครึ่งตัวและแม้แต่รูปปั้นขณะขี่ม้า โดยรูปปั้นทั้งหมดนั้นมีทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมกันได้ทั้งสวน
 • ช้อปปิ้ง ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต (Zhongli Night Market) ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท้องถิ่น ของกินเล่นจุกจิก มีร้านดังๆอยู่หลายร้านที่คนต่อคิวซื้อกันยาว เช่น ร้านหมูหมักซอสอบเตาถ่าน, น้ำแข็งใส เส่ฮวาปีง, และ หอยทอด เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าอื่น ๆด้วยเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้ ของสะสม ของเล่นตุ๊กตาเหมือนๆกับตลาดกลางคืนอื่น ๆ
 • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • โรงแรม TAOYUAN TAO GARDEN HOTEL   / หรือเทียบเท่า 4*


DAY 2 : จุดชมวิวเสี่ยวอู่ไหล -สะพานกระจก - ถนนโบราณต้าซี - ช้อปปิ่งGloria outlet -พักโรงแรมเถาหยวน

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเสี่ยวอูไหล – Xiao Wulai (Little Wulai) Scenic Area  เสี่ยวอูไหล เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในซอกเขา ในเขตฟูซิง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อย่างน้ำตกเสี่ยวอูไหล น้ำตกหลงเฟิ่ง และวินด์สโตน โดยในบริเวณนี้มีฝนตกชุมเป็นอย่างมาก ทำให้น้ำตกมีสภาพที่สวยงามอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในช่วงที่อากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว น้ำตกเสี่ยวอูไหล แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นกลางเป็นชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุด เนื่องจากเป็นหุบเขาแขวนที่ผิดรูป ทำให้มีทะเลสาบเล็กๆ อยู่ในส่วนบนของน้ำตกนี้ ด้วยน้ำที่ตกลงมาจากชั้นบน ไหลเข้าทะเลสาบนี้ กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาเพื่อชมนกและน้ำตกที่นี่ ถือเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คุณไม่ควรพลาด  พาท่านแวะชม สะพานลอยฟ้าเสี่ยวอูไหล (Xiao Wulai Skywalk) เนื่องจากสะพานลอยฟ้าเสี่ยวอูไหลที่ลอยกลางอากาศ คุณจึงมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา จนทำให้ตกหลุมรักเสี่ยวอูไหลได้อย่างง่ายดาย สะพานนี้เป็นสะพานทางเดินกระจกที่มีความยาว 11 เมตร ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนก้อนเมฆ และเพื่อความปลอดภัย สะพานทางเดินกระจกนี้จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวครั้งละ 25 คน โดยสะพานกระจกแห่งนี้ จะปิดทุกๆวันอังคาร

 • เที่ยง อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าซี ต้าซีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ เต็มไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประติมากรรมไม้ และอาหารอร่อยมากมาย ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ เข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมามากกว่าศตวรรษ โดยเฉพาะถนนโบราณต้าซี (Daxi Old Street) ในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิง ผู้คนสามารถเดินทางไปยังเมืองต้าซีโดยเรือผ่านทางแม่น้ำตั้นสุ่ยได้ ทำให้บริเวณนี้เป็นย่านการค้าของเมือง ในปัจจุบัน ย่านถนนโบราณต้าซีเต็มไปด้วยร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเห็นอาชีพดั้งเดิมของผู้คนแถวนี้ เช่น การทำเต้าหู้แห้งที่โด่งดังของต้าซี การตัดเหล็ก และงานทำหิน โดยร้านค้าต่างๆ จะตกแต่งในสไตล์บาร็อคญี่ปุ่น ประดับด้วยรูปปั้นแกะสลักอันสวยงาม  และอีกจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยคือ สะพานต้าซี ที่ออกแบบสไตล์บาร็อค 
 • จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง  Gloria Outlets   ที่สุดแห่งประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับ กับสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาพิเศษที่ไต้หวัน Outlets มีร้านค้าทั้งหมด 285 ร้านเลยจ้า !!! ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆ คนรู้จักอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • โรงแรม TAOYUAN TAO GARDEN HOTEL / หรือเทียบเท่า4*DAY 3 :เถาหยวน -หนานโถว  ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่ -ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -พักโรงแรมไถจง 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)    
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา
 • จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

 • เที่ยง อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านจำนวนมากที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทหารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน สร้างแบบง่ายๆเร็วๆ จึงมีสภาพที่ไม่ค่อยน่าอยู่นัก โดยแทบทั้งหมดได้ถูกทำลายและปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยเช่นอาคารอพาร์ทเม้นกันไปจนเกือบจะหมดแล้ว โดยในระหว่างที่ได้เริ่มมีการรื้อถอนนั้นได้มีทหารเก่าที่ชือว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดๆ ตามผนังและกำแพงของหมู่บ้านที่เกือบจะร้างผู้คน มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆที่ดูเหมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลับให้อารมณ์เหมือนงาน Surreal มากกว่า จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกต่อๆกันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้ ปัจจุบันจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไถจง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันมากมายโดยเฉพาะในวันหยุด  
 • อิสระช้อปปิ้งย่านตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ 
 • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • โรงแรม   BEACON HOTEL TAICHUNG / หรือเทียบเท่า 4*


  DAY 4 : ไถจง -เมืองจีหลง-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง ณ สวนสาธารณะจงเจิ้ง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พักไทเป

  • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
  • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป
  • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลง ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือขึ้นไปจากไทเป ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ ผู้คนที่นี่ประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลัก จีหลงเป็นเมืองชิวๆที่หลายๆคนชอบแวะมาท่องเที่ยว
  • จากนั้นพาท่านแวะถ่ายรูปเก๋ๆกับบ้านหลากสีสุดอาร์ตที่บริเวณ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (บูราโน่แห่งไต้หวัน)  ที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่มีสีสันสดใสอาร์ตสุดๆๆ  บ้านสีสันสดใสของตึก15 หลังที่อยู่ติดกันถูกทาสีด้วยผังสีของ Keelung City Government น่ารักและสวยงามราวกับอยู่ในเกาะบูราโน่  (เกาะที่อยู่ห่างไกลในเวนิส)  สำหรับสายถ่ายรูปชิคๆ ห้ามพลาดเลย บรรยากาศดี ถ่ายรูปตรงไหนก็สวยดีต่อใจสุดๆๆ
  • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park)ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาชาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ให้ท่านขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
  • เที่ยง อิสระอาหารตามอัธยาศัย
  • นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น  
  • พาท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่านสามารถตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
  • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
  • เข้าพักที่โรงแรม HOTEL RIVERVIEW / หรือเทียบเท่า 4


  DAY 5 : โรงแรม พร้อมทานอาหารเช้า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

  • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  – อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
  • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
  • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
  • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ซิตี้ทัวร์เมืองเถาหยวน 2วัน  สนุกเต็มที่ทั้งครอบครัว ณ สวนสนุกเสี่ยวเหยินกว๋อ &  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Xpark 
  • เที่ยวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี สะพานต้าซี จุดชมวิวเสี่ยวอู่ไหล สะพานกระจก อ่างเก็บน้ำฉือเหมินและ ช้อปปิ้ง Gloria Outlets 
  • ซิตี้ทัวร์เมืองจีหลง นิวไทเปแบบเต็มที่ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง ณ สวนสาธารณะจงเจิ้ง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พั
  • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และ ที่พัก แบบส่วนตัว

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ 
  • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  ข้อควรทราบ :

  • ควรนัดหมายเวลากับไกด์หรือคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

  *อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 -8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

  RELATED ARTICLES

  ที่เที่ยวไต้หวัน พุทธอุทยานโฝกวงซาน | Fo Guang Shan Buddha Memorial Center

  เที่ยวไต้หวันไปชม "พุทธอุทยานโฝกวงซาน" ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ มีพระพุทธรูปกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขา เป็นวิวที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดเลยละคะ

  แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

  ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

  เที่ยวไต้หวันชมดอกซากุระไต้หวันที่ วัดเทียนหยวน (Tianyuan Temple)

  วัดเทียนหยวน (Tianyuan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังไต้หวัน เพราะมีจุดชมดอกซากุระที่สวยที่สุดในไต้หวัน ทิวทัศน์รอบด้าน และความงดงามของวัดเทียนหยวน

  พาทัวร์ไต้หวันกับ เทศกาลโคมไฟ 2023 | Taiwan

  เทศกาลโคมไฟของไต้หวัน ในธีม ทุกคนจะได้ชมกับความสวยงามของโคมไฟนานาชนิด เทศกาลนี้มักจัดขึ้นหลังตรุษจีนเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการต้อนรับวันปีใหม่

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!