Trip Highlight
 • ที่สุดแห่งมรดกโลก ชิราคาวาโกะ กับบ้านเรือนเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ 
 • ย้อนยุคสู่สมัยเอโดะท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ Little Kyoto ทาคายาม่า 
 • ขึ้นไปชมวิวบนแลนด์มาร์กที่สวยที่สุดในเกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ 
 • เช็คอินเก๋ๆ ชิคๆ กับความคลาสสิคแห่ง หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 
 • ขอพรศาลเจ้าอิเสะ แล้วไปเดินเล่นชมบรรยากาศดั้งเดิม ตลาดโอคาเกะ 
 • เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้า แวะซื้อของฝาก ของกินเล่น ตลาดเช้ามิยากาวะ 
 • วัดสีทองอร่ามท่ามกลางสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ วัดคินคะคุจิ 
 • ตื่นตาเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
 • สักการะพระพุทธรูปสำริดหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ 
 • เดินเล่นให้อาหารกวาง สวนกวางนารา 
 • ชมความงดงามอลังการของ ปราสาทโอซาก้า 
 • เรียนรู้วิธีชงชาแบบใกล้ชิด กับต้นตำรับการชงชาแบบญี่ปุ่น 
 • ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต Rinku Premium Outlets และช้อปเพลินๆ ที่ Expo City และ Aeon Mall 
 • อิ่มอร่อยเมนูพิเศษ! บุฟเฟต์ชาบู
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม-กรกฎาคม 67
รหัสสินค้า: JPKIXITJL125

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ JL728 BKK-KIX 00.25-08.00 ศาลเจ้าอิเสะ(Ise Jingu Naiku) - ถนนโอฮาไรมาจิ+ตลาดโอคาเกะ - กิฟุ
Quintessa Hotel Ogaki or Hotel Koyo หรือเทียบเท่า
3 ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall
Quintessa Hotel Ogaki or Hotel Koyo หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
Hotel Sarasa Namba/Shinsaibashi or Sarasa Hotel Shin Osaka หรือเทียบเท่า
5 เมืองมิยาสุ - อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - Expo city - เมืองอิซุมิซาโนะ
Izumisano Center Hotel หรือเทียบเท่า
6 นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายภาพด้านหน้า) - Rinku Premium Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ -
7 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JL727 KIX-BKK 00.55-04.40 -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

0

22-28 พฤษภาคม 2567

45,900

13

29 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2567

45,900

0

05-11 มิถุนายน 2567

45,900

0

12-18 มิถุนายน 2567

45,900

11

19-25 มิถุนายน 2567

45,900

0

26 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2567

45,900

0

03-09 กรกฎาคม 2567

45,900

0

10-16 กรกฎาคม 2567

45,900

0

17-23 กรกฎาคม 2567

45,900

0

24-30 กรกฎาคม 2567

46,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Japan Airlines
 • 00.25 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL728 (มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

วันที่สอง :: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ศาลเจ้าอิเสะ(Ise Jingu Naiku) - ถนนโอฮาไรมาจิ+ตลาดโอคาเกะ - กิฟุ

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

 • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

=เดินทางสู่ มิเอะ =

รับประทานอาหารกลางวัน

ศาลเจ้าอิเสะ
(Ise Jingu Naiku)

เป็นศาลเจ้าแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยศาลเจ้าถึง 125 แห่ง เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพี (Amaterasu Omikami) เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาชินโต ศาลเจ้าหลักของที่นี่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือศาลเจ้าชั้นนอก (Geku) เข้าชมในส่วนศาลเจ้าชั้นใน (Naiku) เป็นที่ประดิษฐานเทพีอามาเทราสึโอมิคามิ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาชินโต เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น เรื่องที่ควรขอพรคือ ความโชคดี ความปลอดภัย เรื่องสุขภาพ ความรักความสัมพันธ์

ตลาดโอคาเกะ
(Okage Yokocho)

แวะเดินแบบชิลๆ หาของกินของอร่อยที่ตลาดโอคาเกะ บนถนนโอฮาไรมาจิ (Oharai-Machi) เป็นถนนสายสำคัญสองสายที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าอิเสะ ตัวอาคารร้านค้าบ้านเรือน มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม และมีร้านค้ากว่า 50 ร้านเปิดรอให้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหารของกินเล่น ร้านสาเก ร้านขายของฝาก เปิดเต็มทั้งสองฝั่งถนน

= เดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็น

พักที่ Quintessa Hotel Ogaki/ Hotel Koyo
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :: ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ตลาดเช้ามิยากาวะ (Miyagawa Morning Market)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ตลาดอาหารที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า สามารถเดินเล่นรอบๆ ตั้งแต่สะพานคาจิบาชิ ถึงสะพานยาโยอิบาชิ มีราวๆ 60 ร้านค้า มีทั้งแบบเป็นบ้าน และร้านแผงลอยริมแม่น้ำ มีแผงขายผัก ผลไม้ ผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากฟาร์มในท้องถิ่น ขนมและงานฝีมือจำหน่าย ของที่ระลึก เป็นต้น 

= ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า =

หมู่บ้าน Little Kyoto
หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji)

เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี เรียงรายด้วยบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ใช้เฉพาะโทนสีน้ำตาลหรือสีดำเท่านั้น ย่านนี้มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านซูชิ ไอศกรีม ของหวาน ฯลฯ รวมไปถึงสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
(Shirakawa-go)

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน เป็นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้ให้เห็นภูมิปัญญาในการสร้างบ้านให้ปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวท่ามกลางหิมะได้เป็นอย่างดี จนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ช้อปปิ้ง Aeon Mall

เดินเล่นช้อปปิ้งห้างใหญ่ที่มีร้านค้ามากถึง 150 ร้าน เช่น ร้านอาหารสด ผลไม้ และร้านขนมหวานคาเฟ่ที่นั่งจิบชา รวมถึงศูนย์อาหารที่ให้บริการอาหารรสเลิศ รวมไปถึงร้านจำหน่ายสินค้าและของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ มากมาย และสามารถลองรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นได้ที่นี่

อิสระรับประทานอาหารเย็น
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

พักที่ Quintessa Hotel Ogaki/ Hotel Koyo
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ :: เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เกียวโต =

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ร้านของฝาก
Kyoto Shikido Duty Free

 • เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ สัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม ให้ท่านได้ดื่มชาท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 • และในบริเวณชั้นล่างของสถานที่เรียนชงชา เป็นร้านของฝาก Kyoto Shikido Duty Free ร้านขายของที่มีสินค้ามากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก

วัดคินคะคุจิ
(Kinkakuji)

หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วัดทอง (GoldenPavilion)"วัดประดับด้วยทองอย่างหรูหรา สะท้อนเงาบนผิวน้ำของสระเคียวโคะจิที่รายล้อมด้วยสวนแบบญี่ปุ่น ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาว ภายในตกแต่งด้วยทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ส่วนบนสุดมีรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง

รับประทานอาหารกลางวัน

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว

เสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก ตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจำนวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้ส่งสารของอินาริ

รับประทานอาหารเย็น
Buffet Shabu

เอาใจสายกิน Buffet Shabu สไตล์ญี่ปุ่น จุ่มเนื้อหมูสะบัดในน้ำเดือดๆ สุกกำลังดี กินกับผัก หรือเครื่องเคียง พร้อมน้ำจิ้ม คงจะฟินไม่น้อย !!

พักที่ Hotel Sarasa Namba/Shinsaibashi or Sarasa Hotel Shin Osaka
หรือในระดับเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยวย่านชินไซบาชิ

 • กรณีที่ได้พัก Sarasa hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการนั่งรถไฟไปย่านชินไซบาชิเพียง 10 นาที 
 • กรณีที่ได้พัก Hotel Sarasa Namba หรือ Hotel Sarasa Shinsaibashi ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยการเดินเพลิดเพลินย่านชินไซบาชิได้ 

เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานเอบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่ เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า


วันที่ห้า :: เมืองมิยาสุ - อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - Expo city - เมืองอิซุมิซาโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ มิยาสุ (Miyazu) =
ใช้เวลาเดินทางประมาน 2.30 ชั่วโมง

อามาโนะฮาชิดาเตะ
(Amanohashidate)

แลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในเกียวโต ท่านสามารถเลือกนั่งกระเช้าหรือรถรางเพื่อขึ้นไปจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องชื่อมากๆ (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าและรถราง ทั้งขึ้น-ลง) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกันในส่วน สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนั้นจะมีต้นสนญี่ปุ่น (pine trees) อยู่มากถึง 8,000 ต้น และต้องไม่พลาดไฮไลท์บริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวยที่สุดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน

หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
(Ine Funaya)

อีกหนึ่งวิถีการท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ ถ่ายรูปสุดเก๋ Location หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็นกลุ่มของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ในเมืองชนบทอิเนะ เดินชมวิวธรรมชาติและบ้านที่เรือนที่ยังคงคลาสสิคและสวยงาม นอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าให้อาหารนกนางนวล และค่าล่องเรือ/ ค่าล่องเรือราคาประมาณ 1,000 เยน)

ช้อปปิ้ง Expo City
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เป็นศูนย์ความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองซุยตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าหรือสวนสนุกธรรมดา แต่ได้รวมศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงระดับโลกถึง 8 แห่ง และยังมีร้านค้า ร้านอาหารมากกว่า 305 ร้าน

= เดินทางสู่ อิซุมิซาโนะ (Izumisano) =
ใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชั่วโมง

อิสระอาหารเย็น

หลังเช็คอินโรงแรมแนะนำ อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรม เพื่อให้ท่านได้หาร้านค้าซื้อของฝาก หรือ ร้านอาหารเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารในละแวกนั้นๆ

พักที่ Izumisano Center Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่หก :: นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายภาพด้านหน้า) - Rinku Premium Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ นารา =

วัดโทไดจิ
(Todaiji Temple)

สักการะพระพุทธรูปสำริดหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สวนกวางนารา
(Nara deer park)

บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน้ำ ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่างๆ จุดเด่นของสวนนาราที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งมาเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารกวาง)

รับประทานอาหารกลางวัน

= เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) =

ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

ชมความงดงามบริเวณด้านนอกของ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทอันสูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางสวนสวย ปราสาทซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่หากใครได้มาโอซาก้าต้องมีโอกาสมาเยือนสักครั้ง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
(Rinku Premium Outlets)

ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน เช่น แบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งรับประทาน

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่เจ็ด :: ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) เที่ยวบินที่ JL727 (มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ:

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 11 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

** ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถให้บริการสูงสุดวันละไม่เกิน 11 ชั่วโมง กรณีที่คนขับรถไม่ได้พักโรงแรมเดียวกับกรุ๊ปทัวร์ หรือ คนขับรถต้องนำรถส่งกลับบริษัทฯ จะสามารถให้บริการกรุ๊ปทัวร์ในวันนั้นๆ ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง เท่านั้น เพื่อเป็นการเผื่อเวลาให้คนขับรถถึงที่หมายปลายทางนั้นๆ แล้วเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกินเวลา 11 ชม. ตามที่กฎหมายกำหนดบังคับ

ประกาศสำคัญ:

รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
  - หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
  - กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก** ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่านสำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

RELATED ARTICLES

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

รีวิวขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ในราคาเพียง 10,180 เยน ใช้ได้เต็มๆ 3 วัน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใครๆก็ต่างอยากไปเที่ยว ไปชมความสวยงามของบ้านเมือง ชมวัฒนธรรม และทานอาหารที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แต่การที่จะไปตามเป้าหมายนั้น การเดินทางก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก วันนี้เราก็จะมาชี้ช่องทางขั้นตอนการซื้อบัตร JR Tokyo Wide Pass ซึ่งตั๋วนี้สามารถเดินทางได้ทั่วเมืองโตเกียว และสามารถใช้ได้มากถึง 3 วันเลยทีเดียว ราคาเพียง 10,180 เยน หรือประมาณ 2,538 บาท ทั้งราคาดี ทั้งมีระยะเวลาการใช้งานได้นานขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วค่ะกับตั๋ว JR Tokyo Wide Pass

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!